Tarih:

Paylaş:

2017 İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: “Seçim Süreci, Hasan Ruhani’nin Zaferi ve Gelecek Dört Yılı”

Benzer İçerikler

19 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 12. İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin seçim zaferiyle sonuçlanmıştır. Hasan Ruhani’nin ikinci dönem için seçilmesiyle beraber İran’ın iç ve dış politikasında nasıl bir değişim ve(ya) dönüşümün yaşanacağı sorusu gündemde ilk sırayı almıştır. Böylesi bir dönemde İran’ın seçimlerini tüm ayrıntılarıyla ele alan, ülkedeki siyasi cenahları, anayasal kurumları ve iç politik çekişmeleri geniş bir yelpaze içerisinde bizlere aktaran 2017 İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri raporumuzu Hasan Ruhani’nin iç ve dış politikada karşılaşacağı muhtemel zorlukları, ikinci dönemdeki önceliklerini, gelecek vizyonunu ve buna yönelik beklentileri ortaya koyan genişletilmiş versiyonuyla sizlere sunmaya karar verdik. Birinci bölümde İran siyasal sisteminin kapsamlı bir okumasıyla beraber İran seçimlerine giden süreci, ikinci bölümde Hasan Ruhani’nin iç ve dış politikadaki önceliklerini, zorluklarını ve geleceğe yönelik beklenti ve çözüm önerini inceleyecek ve bu sayede karşılaştırmalı bir analiz yapma fırsatını bulacaksınız. İlk döneminde seçim vaatlerini büyük ölçüde yerine getiremediği gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ikinci döneminde yeni bölgesel risk ve tehditler ile karşı karşıya kalmakta ve bölge jeopolitiğinde giderek kıskaç içerisine alınan İran, Ruhani’nin iç ve dış politikada zorlu sınavdan geçeceğine dair işaretler vermektedir.

İran’ın yönetim anlayışının yanı sıra seçimler üzerinde etkili olan anayasal kurumların, ülkedeki siyasi cenahların, seçime giden sürecin ve seçim sonrası Hasan Ruhani’nin iç ve dış politikada karşılaşacağı zorlukların ve izleyeceği politikaların ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı bu raporu siz çok değerli okuyucularımızın beğenisine sunuyorum.

Çalışmada İran yönetim sistemine ve anayasal kurumlarına açıklık getirilmiş ve bu sayede reformist lider Hasan Ruhani’nin ilk dört yıllık iktidarı boyunca karşılaştığı ve bundan sonra karşılaşacağı muhtemel zorlukların kolayca anlaşılabilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada siyasi cenahların konumunun açıklanması ve seçime giden süreçteki gündem maddelerine yer verilmesi, Hasan Ruhani’nin iç politikada karşılaştığı ve bundan sonra karşılaşacağı sistematik zorluklara yönelik çıkarımlarda bulunmamızı sağlayacaktır.

 

Abdullah SAYIN
1990 MALATYA doğumlu olan Abdullah SAYIN, 2013 yılında Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden iyi bir derece ile mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı - Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Bilim Dalında Yüksek Lisans programına kabul edildi. Şu an bu bölümde “Şah Dönemi İran Ortadoğu Politikası” başlığı ile Yüksek Lisans tezi hazırlamaktadır. 2015 yılında İran-Qazvin Uluslararası İmam Humeyni Üniversitesi’nde başladığı Farsça dil eğitimini iyi bir derece ile tamamladıktan sonra 2016 yılında Tahran Üniversitesi – Siyaset Bilimi alanında ikinci bir yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Daha önce çeşitli internet sitelerinde muhtelif alanlarda yazıları yayınlanan ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile araştırma merkezlerinde asistanlık görevi alan Abdullah Sayın, iyi derecede Farsça ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.