Büşra DOĞAN

Büşra DOĞAN, 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü lisans programından, 2017 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat yüksek lisans programından derece ile mezun olmuştur. Yüksek lisans tez konusu "Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve İktisat Politikası: Türkiye Örneği"dir. Yüksek lisans tez dönemindeyken aynı üniversitede doktora derslerini özel öğrenci statüsünde almaya başlamıştır. 2019 yılından itibaren Kırgızistan Uluslararası K. Ş. Toktomamatov Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan yazar, aynı zamanda saha çalışmalarını da sürdürmektedir. Yazarın başlıca çalışma alanları Orta Asya Bölgesi, Enerji ve Kadın Çalışmalarıdır.

YAZARIN ÇALIŞMALARI