Dr. Ersin Sünbül, 1975 yılında Kırıkkale'de doğdu. 1989 senesinde Balıkesir Teknik Astsubay Hazırlık Okulu'nda başlayan profesyonel askerlik kariyeri, 20 Nisan 2020 tarihinde emekli olmasıyla son buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ordu lojistiği alanında yurtiçinde ve yurtdışında 27 yıl görev yaptı. Sünbül, işletme lisans eğitiminin ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde "Yöneticilerin Kişilik Özelliklerinin Liderlik Davranışları Üzerindeki Etkileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma" başlıklı teziyle yüksek lisans ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde hazırladığı "Geleneksel Zaman Serilerinin Döviz Kuru Tayini ve Yapay Sinir Ağlarına Dayalı Hibrit Yöntemle Bir Analiz" başlıklı teziyle uluslararası ticaret alanında doktora derecesini elde etti. Sünbül, halihazırda ikinci doktora eğitimine Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda devam etmektedir. İngilizce ve Türkçe olarak birçok akademik makale, kitap bölümü ve konferans bildirisi yayınlanan Sünbül'ün gazete, dergi ve internette de güncel eko-politiğe ilişkin çalışmaları yayınlanmıştır. Doktor Sünbül, geleneksel zaman serisi ekonometrisi, yapay sinir ağları ve hibrit tahmin modelleri üzerinde çalışmakta ve bu çalışmalar kapsamında R programlama dilini profesyonel düzeyde kullanabilmektedir. Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ekonomi ve Stratejik Yönetim gibi konular akademik ilgi alanlarıdır. Evli ve bir kız babası olan Sünbül, İngilizce bilmektedir.

Dr. Ersin SÜNBÜL