Rafail ALİYEV

Rafail Aliyev, 2017 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet İdaresi Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Halihazırda yüksek lisans derecesi için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Güç Dengesi Yaklaşımı Bağlamında Güney Kafkasya Jeopolitiğinde Rusya-İran İlişkileri: Azerbaycan Örneği” başlıklı tez çalışmasını yapmaktadır. Araştırma ve ilgi alanı olan Kafkasya, İran ve Rusya gibi çetişli bölgelere ilişkin bilimsel analiz ve makaleler yazmaktadır. Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) bünyesinde yürütülen çalışmalara aktif bir şekilde katkıda bulunan Aliyev, aynı zamanda Bakü’deki Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi’nin uzun dönem staj programını da başarıyla tamamlamıştır.

YAZARIN ÇALIŞMALARI