BÖLGELER

Arnavutluk-Çin Hattında Güçlü İşbirliği Arayışları

Son dönemlerde Tiran ile Pekin arasındaki münasebetlerin hızla geliştiği görülmektedir. Arnavutluk, jeopolitik konumu nedeniyle Balkan coğrafyasında önem arz eden bir ülkedir. Özellikle de Balkanlar’ın...

İsveç’in AB Dönem Başkanlığı Sürecinde Politikaları Nasıl Şekillenecek?

2022 yılı, İsveç adına iki önemli gelişmeye sahne olmuştur. Öncelikle Stockholm yönetimi, 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından uzun yıllardır askeri ittifaklara...

Balkanların AB’ye Entegrasyon Sürecine Rusya’nın Tepkisi: Karadağ Örneği

Balkanlarda Batı ile Rusya arasında nüfuz mücadelesine sahne olan ülkelerin başında Karadağ gelmektedir. 2000’li yılların başında Rusya, söz konusu mücadelede avantajlı olarak ön plana...

Bosna-Hersek’in AB Serüveni: Aday Ülke Statüsü

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte zaten istikrarsız bir bölge olma özelliği taşıyan Balkanlar, daha da kırılgan bir yapıya bürünmüştür. Özellikle de bölgede var olan...

Yunanistan’ın Artan Silahlanma Eğilimi

Yunanistan’ın son yıllarda artan bir silahlanma gayreti içerisinde olduğu ve bu durumun Rusya-Ukrayna Savaşı’yla beraber artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Bilhassa uzun zamandır ekonomik bunalım içerisinde...

Artan Macaristan-Sırbistan Yakınlaşması ve Kosova’nın AB Üyeliğine Etkileri

Son dönemlerde Macaristan ile Sırbistan’ın çeşitli alanlarda ortaklıklar geliştirmeye başladığı görülmektedir. Bu bağlamda taraflar arasında “düzensiz göç ve enerji” başlıkları büyük önem arz etmektedir....

“Zeitenwende” ile Değişen Alman Dış Politikası ve Balkanlar

Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya saldırması, başta Avrupa kıtası olmak üzere küresel çaptaki dengeleri altüst etmiştir. Devam eden bu savaş, birçok tehdidi de...

Kosova’nın AB Üyelik Sürecinde Macaristan Faktörü

10 Ocak 2023 tarihinde Sırbistan Dışişleri Bakanı Iviva Dacic, Macaristan’ı ziyaret etmiştir. Bu kapsamda Budapeşte’de yaptığı açıklamada Dacic, Kosova’nın Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’ne...

Açık Balkan Girişimi Hava Kirliliğine Çözüm Olabilir mi?

Covid-19 salgınıyla birlikte çevre sorunları ve küresel iklim değişikliği gibi konular, uluslararası politikanın gündemi haline gelmiş ve bu konuda bir toplumsal farkındalık oluşmuştur. Nüfus...

İtalya’nın Değişen Dinamikleri ve Mülteciler

Sınırı aşan insan hareketliliği, küresel alanda uzun yıllardır müzminleşmiş sorunlardan biridir. Savaş, ırkçılık, çeşitli baskı ve şiddetten kaçmak isteyen kitleler, can güvenliği ve daha...

Önerilenler