BÖLGELER

Batı’nın Artan Enerji Talebinin Afrika Üzerindeki Etkisi

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonucunda Rus doğalgaz ve petrol arzını askıya almaya çalışan Batılı ülkeler, bu durumun sonucunda ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle alternatif kaynaklara...

Karadağ’ın AB’ye Üyelik Yolculuğu

Son zamanlarda Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sıkça tartışılmaktayken; çoğu uzman tarafından Karadağ’ın bölgede AB üyeliğine en yakın ülke olduğu dile getirilmektedir....

Fransa-Almanya İlişkilerinde İhtilaflar Dönemi mi?

Almanya ve Fransa arasındaki problemler, kötü bir zamanlamaya işaret etmektedir. Avrupa’nın mevcut enerji ve ekonomi krizini atlatmak için omuz omuza vererek mevzubahis sorunlara göğüs...

Sırbistan’da Kurulan Yeni Hükümet ve Denge Politikası

Sırbistan’da 3 Nisan 2022 tarihinde parlamento üyeleri ve cumhurbaşkanını seçmek için halk sandık başına gitmiştir. Cumhurbaşkanlığı yarışını Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) ve Sırp İlerleme...

Enerji Krizi Avrupa’daki Kültürel Yaşamı Nasıl Etkiliyor?

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dünya genelindeki ve Avrupa özelindeki en büyük yansıması, enerji noktasında yaşanan fiyat artışları olmuştur. Bahsi geçen savaş...

Çin’in İlk Kalıcı Siyasi Parti Okulu ve Afrika

Çin, Doğu Afrika’da bulunan Tanzanya’da hem kıtadaki hem de denizaşırı ilk Siyasi Parti Okulu’nu 2022 yılında açmıştır. Mwalimu Julius Liderlik Okulu adı verilen bu...

Berlin Süreci: Batı Balkanlarda İşbirliğinde Yeni Dönem

Son dönemde Avrupa Birliği’nin (AB) Batı Balkan ülkelerine yönelik girişimleri hız kazanmaya başlamıştır. Zira bölgedeki kırılganlıkları bilhassa Almanya ve Fransa özelinde çözmeye çalışan AB’nin...

Saraybosna-Zagreb Hattında Artan Gerilim

Son zamanlarda Saraybosna-Zagreb hattındaki ilişkilerin oldukça gergin bir şekilde seyrettiği görülmektedir. Özellikle de 2 Ekim 2022 tarihinde Bosna Hersek’te gerçekleşen genel seçimler sebebiyle Hırvatistan...

Almanya’nın Zorlu Ukrayna Politikası

25 Ekim 2022 tarihinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi bir ziyaret için Kiev’e gitmiştir. Bu ziyaret, Rusya’nın askeri müdahalesinden bu yana Alman liderin Ukrayna’ya...

Enerji Krizinin AB’nin İklim Değişikliği Politikalarına Etkileri

Avrupa, bilhassa Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından ciddi bir enerji krizi yaşamaktadır. Söz konusu kriz, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde enflasyonun yükselmesine neden olarak yaşam maliyetlerini...

Önerilenler