BÖLGELER

Avrupa’nın Sınırlara Bakışı ve Yasadışı Göçün Önlenmesi Konusunda Türkiye...

Sınır araştırmaları, sınır çalışmaları veya diğer adıyla sınır bölgeleri araştırmaları önemi giderek artan bir alan haline gelmektedir. Sınırların ve sınır ötesi etkileşimin yoğun olduğu...

Türkiye – Irak İlişkilerinde Yeni Dönem

Türkiye, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından dış politikasında kökten bir değişikliğe gitmiştir. Türkiye’nin dış politikasında dönüm noktası sayılabilecek bu değişim Orta Doğu bölgesinin...

Avrupa’da “Teksas Adaleti” ya da İslamsız Avrupa!

Avrupa tam bir panik halinde. Fransa'da gerçekleştirilen iki saldırı Avrupa'nın adeta dengesini alt üst etmiş vaziyette. Zannedersiniz ki, her gün terör saldırılarına muhatap olan...

“Mizah Saldırısı”nın Stratejik Arka Planı

Zamanlaması, planlaması, icra biçimi ve final kısmıyla bir çok soruyu beraberinde taşıyan Paris saldırıları, 11 Eylül sonrası süreçte devam eden terör merkezli yeni büyük...

‘BOP Koalisyonu’na Karşı “Avrasya Beşlisi”

Avrasya Beşlisini, arzu edenler "Washington-Tel Aviv-Brüksel Hattı"na karşı şimdilik "Ankara-Moskova-Tahran Ekseni" ya da "Genişletilmiş Avrasya Direnç Cephesi" olarak da adlandırabilirler. Açıkçası, çok da yanlış...

Suriye Krizinin Çözümünde İki Önemli Aktör

Türkiye ve Rusya Orta Doğu’da ve özellikle Suriye’de çözüm sürecinde rol oynayabilecek iki önemli aktör… İki ülke ilişkileri inişli çıkışlı seyretmekle beraber son bir...

Trump Döneminde ABD – İran İlişkileri

8 Kasım 2016’da gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinin ardından Trump’ın kazanmasıyla dünya adeta şok geçirmiştir. Çünkü Trump seçim kampanyası sırasında ayrımcıkavgacı söylemler kullanmış ve bazı...

Türklerin I. Dünya Savaşı

20. Yüzyılın başına gelindiğinde Osmanlı Devleti, modernleşme çabalarına rağmen bir türlü kötü gidişatını durduramamış, Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilân etmesini, Girit’in Yunanistan’a geçmesi izlemiş, ardından Yemen...

Günümüz Rusya-Kıbrıs İlişkilerinin Enerji (Ekonomik) Boyutu ve Türkiye

İlk olarak, Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki enerji konumuna kısaca değinecek olursak, bir kere Rusya'nın ekonomik kaynaklarına göre Kıbrıs'ın Afrodit adlı bölgesinde yüksek düzeyde (Kıbrıs'ı Avrupa'da...

Enerji Dış Politika İlişkisi Bağlamında TANAP Projesi

Günümüz uluslararası sisteminde enerji; ülkelerin çeşitli alt yapı ve sanayi gereksinimleri karşılayan ekonomik bir enstrüman olmanın ötesinde önemli bir dış politika aracı olarak karşımıza...

Önerilenler