TÜRKİYE

Türkiye’nin Dış Politikasında Yaşanan Dönüşüm

Türkiye açısından 2016 yılına yönelik bir durum değerlendirmesi yapıldığında büyük kırılmaların ve meydan okumaların yaşandığı bir dönemle karşılaşılmaktadır. Bölge ülkeleri ile olduğu kadar uluslararası...

Şatolar Yıkılırken İstanbul Kalesini İnşa Etmek!

Türkiye açısından iç ve dış politikada fazlasıyla kritik sayılabilecek bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan yeni dünya ya da Yalta Süreci’nde güçlü bir şekilde yer...

Türk- Alman İlişkilerinde Gerginlik Yılı 2016

Gün geçmiyor ki Türkiye ve Almanya arasında yeni sorunlar ve gerginlikler ortaya çıkmasın. Şu bir gerçek ki 2016 yılı Türk-Alman ilişkileri açısından gerginlik yılı...

“Kırılmalar Yılı”nda “Kuva-yı Milliye Ruhu”na Olan İhtiyaç

Aslında 2 Ocak tarihli yazımın içeriği çok farklı olacaktı. Fakat gündem, o gün de bir kez daha yapacağını yapmış ve benim bu köşede kaleme...

Hedef, “Sosyal-İdeolojik Fay Hattı” Üzerinden “İstanbul Dukalığı” İnşası mı?

Eğlence merkezinde gerçekleştirilen terör saldırısı; gerek seçilen mekân ve kitle gerekse de zamanlaması itibarıyla oldukça profesyonel bir saldırıya işaret ediyor. Nitekim saldırıya yönelik ilk...

Türkiye – Irak İlişkilerinde Yeni Dönem

Türkiye, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından dış politikasında kökten bir değişikliğe gitmiştir. Türkiye’nin dış politikasında dönüm noktası sayılabilecek bu değişim Orta Doğu bölgesinin...

Türklerin I. Dünya Savaşı

20. Yüzyılın başına gelindiğinde Osmanlı Devleti, modernleşme çabalarına rağmen bir türlü kötü gidişatını durduramamış, Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilân etmesini, Girit’in Yunanistan’a geçmesi izlemiş, ardından Yemen...

Enerji Dış Politika İlişkisi Bağlamında TANAP Projesi

Günümüz uluslararası sisteminde enerji; ülkelerin çeşitli alt yapı ve sanayi gereksinimleri karşılayan ekonomik bir enstrüman olmanın ötesinde önemli bir dış politika aracı olarak karşımıza...

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Gündem: Suriyeli Mülteciler

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri son 2 yıldır farklı bir gündem konusuyla ön plana çıkıyor. 2015 yazına kadar Brüksel ve Ankara arasında müzakere fasıllarının açılıp-kapatılması...

Kamu Diplomasisi

Kamu diplomasisi, devletlerin dış politika amaç ve çıkarları için diğer devletlerin kamuoylarını etkileme ve kazanmaya yönelik politikalar olarak tanımlanmaktadır. Özellikle 21. yüzyıl küresel siyasetinde...

Önerilenler