BALKANLAR

Açık Balkan: Balkanların “Mini-Shengen”i

Balkanlarda bölgesel işbirliği arayışları, 1990’lı yıllara dayanmaktadır. 21 Aralık 1992 tarihinde imzalanan ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin yer aldığı Orta Avrupa Serbest...

Kosova’da Yaşanan Enerji Krizinde Kripto Varlıkların Yeri

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle Avrupa ve Balkanlar’da derin etkiler yaratan enerji krizi, Kosova’nın yüksek enerji fiyatlarından dolayı yeterince enerji ithalatı yapamamasına neden olmuştur....

Batı Balkanlar İçin Yeni Bir Sınama: Enerji Krizi

Batı Balkanlar’da 1990’lı yıllarda yaşanan Yugoslavya’nın dağılması süreciyle birlikte bölgenin toplumsal, ekonomik ve siyasi dönüşümü ve Avrupa Birliği’ne (AB); yani Batı’ya, olan entegrasyon süreci...

Sırbistan’daki Açık Balkan Girişimi Zirvesi’nin Sonuçları

29 Temmuz 2021 tarihinde Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Sırbistan tarafından kurulan Açık Balkan Girişimi, bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. İsminden de...

Rusya-Ukrayna Savaşı Bağlamında Yunanistan’ın Enerji Hamleleri

Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya yönelik başlattığı “özel askeri operasyon”, Avrupa’yı en çok enerji alanında sarsmıştır. Zira Avrupa Birliği’ndeki (AB) çoğu ülkenin yıllardır...

Yunanistan’daki Dinleme Skandalına İç ve Dış Tepkiler

Yunanistan’da muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) lideri olan milletvekili Nikos Andrulakis’in Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilâtı (EYP) tarafından gizlice dinlenmesi, büyük bir skandala neden...

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez’in...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, 17 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a özel bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Senatör Menendez’in söz...

Karadağ ve Sırp Ortodoks Kilisesi: Bir Kimlik ve Egemenlik...

Bir halkı ya da topluluğu ulus haline getiren birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başında ortak bir tarih anlatısı, kültür ve dil gelmektedir. Ancak diğer bir...

Kosova ve Tayvan Krizleri Bağlamında Çin-Sırbistan İlişkileri

Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından dünyanın kaoslar üzerinden şekillenmeye başladığı bir sürece girilmiştir. Kosova ve Tayvan krizlerinin de bu döneme...

İç ve Dış Dinamikler Çerçevesinde Kosova-Sırbistan Gerilimi

Balkanlarda yeni bir savaşın ayak seslerinin hissedilmesine yol açan Kosova-Sırbistan gerilimine dair yürüttüğü arabuluculuk sürecinde başarı elde eden Avrupa Birliği (AB), 27 Ağustos 2022...

Önerilenler