ASYA-PASİFİK

Güney Kore-Japonya İlişkilerinde Güçlü İşbirliği Arayışları

Güney Kore ve Japonya, ikili ilişkiler bağlamında uzun yıllardır birçok sorunla karşı karşıya kalan iki devlettir. Bu sorunların birçoğu, Japon kolonyal döneminden kaynaklanan meseleler...

Çin ve Asya-Pasifik’teki Güvenlik Denklemleri

Asya-Pasifik Bölgesi, Çin gibi Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) ve dolayısıyla Batı hegemonyasına meydan okuyan bir devletin bulunmasından dolayı dikkatleri...

Tayvan Üzerinde Artan Gerilim: Çin’in Tayvan Mücadelesi

Tayvan Adası, jeopolitik anlamda hem Çin hem de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için büyük önem taşımaktadır. Çin ve ABD’nin bölgeye önem atfetmesinin farklı nedenleri...

Çin-Fiji İlişkilerinde Bölgesel İşbirliklerinin Rolü

Asya-Pasifik Bölgesi’nin politik çerçevesi işbirlikleri, ittifaklar ve kutuplar üzerinden inşa edilmektedir. Nitekim bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO)...

Çin için Cazip Bölge: Ortadoğu

Medeniyet tarihinde önemli bir geçmişe sahip olan Çin, 1990’lı yılların başında Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından ekonomisinde uyguladığı kalkınma politikalarıyla dünya ekonomisinde adını...

Filipinler’in Dış Politikadaki “Tehlikeli” Denge Oyunu

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, 4 Ocak 2023 tarihinde Çin’le ilişkileri düzeltmek amacıyla Pekin’i ziyaret etmiş ve taraflar,ekonomik bağları güçlendirme ve denizdeki sorunlarını “dostça...

Asya-Pasifik Bölgesi’nin Değişen Konjonktüründe Japonya’nın Önemi

Asya-Pasifik Bölgesi’nin küresel nüfuz rekabetinin ve güç mücadelesinin merkezinde yer alan bir bölge olduğu öne sürülebilir. Zira Çin ve Kuzey Kore’nin varlığı ve bu...

Kuzey Kore ve Yarımadada Kırılganlaşan Güvenlik Denklemi

Asya-Pasifik’in son derece karmaşık olduğu söylenebilir. Şüphesiz Kuzey Kore’nin söz konusu bölgedeki varlığı, bunun en önemli sebeplerindendir. Nitekim bölgede Güney Çin Denizi, Tayvan, Kuril...

Batı–Çin Rekabetinde Avustralya’nın Yeni Çok Yönlü Dış Politikasının Geleceği

Avustralya; Asya-Pasifik Bölgesi’nde yer almasına rağmen bakış açısı Batılı bir devlettir. Bu yüzden de ülke, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere Batılı devletlerle...

Okyanus Anlaşması’na Dair Beklentiler ve Gelecek Dönemde Denizcilik Faaliyetleri

Okyanuslar altındaki deniz varlıklarını korumak amacıyla bir anlaşma hazırlanması gerektiği, uzun yıllardır topluluklar, uluslararası örgütler ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ifade edilmektedir. Buna dönük...

Önerilenler