ASYA-PASİFİK ENSTİTÜSÜ

Çin Dış Politikasını Şekillendiren Temel Doktrinler ve Liderlerin Etkisi

II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa merkezli değerler üzerine inşa edilen mevcut uluslararası düzenin 1970’li yıllarda başlayan değişim süreci, 2000’li yıllarda yaşanan önemli yapısal krizler eşliğinde devam etmektedir. Bu değişim sürecinde Çin, hızlı ve sürekli ekonomik yükselişi, geleneksel etki alanlarının dışına çıkarak küresel çapta işbirliklerini...

Asya-Pasifik’te Bölgesel NATO Arayışları: QUAD

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yıllardır Asya-Pasifik’te Çin’i çevrelemeye yönelik bir politika uygulamaktadır. Bu kapsamda ABD’nin “Asya NATO’su” olarak da adlandırılan QUAD aracılığıyla bölgedeki müttefikleriyle yaptığı askeri işbirliği dikkat çekmektedir. Tam olarak kurumsal bir zemine oturmamış olmasına rağmen QUAD, söz konusu bölgedeki askeri ortaklıkların sağlamlaştırılmasına...

Myanmar Darbesi: Değerler Üzerinden Kutuplaşma

Myanmar’da yaşanan 1 Şubat 2021 tarihli askeri darbe, ülkeyi ve bölge güvenliğini derinden etkilemiştir. Zira 8 Kasım 2020 tarihli seçimlerde hile yapıldığını öne süren ordu, Myanmar’ın demokratik seçimlerle iktidara gelmiş olan lideri Ang Su Çi’yi tutuklayarak ülkede sıkıyönetim ilan etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD),...

ABD’de İktidar Değişimi Sonrasında Washington-Yeni Delhi İlişkilerinin Geleceği

Uzun yıllardır büyük güçlerle olan münasebetlerinde denge politikası çerçevesinde hareket eden Hindistan, son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) daha yakın bir dış politika izlemektedir. Özellikle de Donald Trump’ın dört yıllık ABD Başkanlığı döneminde iki ülke arasındaki ilişkiler önemli bir gelişim göstermiştir. Bu durum, Trump...

Güney Çin Denizi’nde Hindistan-Vietnam İşbirliği

Hindistan ile Çin arasında yaşanan gerginliğin boyutları gün geçtikçe sınır sorunlarından Hint-Pasifik, Asya-Pasifik ve Güney Çin Denizi’ne taşınmaktadır. Öyle görünmektedir ki Hindistan, Ladakh Sınır Bölgesi’nde Çin’le yaşanan kanlı çatışmalardan sonra Güney Çin Denizi’ndeki faaliyetleriyle Pekin’e karşılık vermeyi amaçlamaktadır. Nitekim pek çok uzmana göre Hindistan,...

Çin-ABD Rekabeti ve Latin Amerika’da Yeniden Yükselen Sol

Latin Amerika, 1823 yılında ilan edilen Monroe Doktrini sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) arka bahçesi olarak görülmeye başlanmıştır. 1945 yılından sonra, özellikle de ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan rekabet, Latin Amerika’da emarelerini gösterirken bölgedeki ABD karşıtlığı ve esen sol rüzgârın da etkisiyle, Küba’da...

Demir Ağlarla Örülen Asya

4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul’dan Çin’in Şian şehrine giden ilk ihracat treninin ardından Asya’yla olan demiryolu ticaretini arttıran Türkiye, 29 Ocak 2021 tarihinde bor yüklü bir ihracat trenini daha Çin’e uğurlamıştır. Bununla birlikte Ankara’dan Moskova’ya giden ve beyaz eşya taşıyan ilk blok ihracat treni...

Covid-19 Salgınında ABD-Çin Yumuşak Güç Rekabeti

Salgın süreci, uluslararası siyasete dair kuramsal tartışmalardan biri açısından mühim örnekler sunmuştur. Bu tartışma, anarşik uluslararası sistemde devletlerin başlarının çaresine bakma eğilimine rağmen işbirliği için güçlü motivasyonlara sahip olup olmadıkları şeklindedir. Uluslararası ilişkilerin realist ve liberal yaklaşımları arasındaki bu tartışmada, pandeminin ilk günlerinde devletlerin...

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

ANKASAM e-Bülten

e-Bültenimize abone olarak çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz

YENİ YAYINLAR