ORTA ASYA

C+C5 Zirvesi’nin Sonucu: Xian Deklarasyonu

Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki münasebetler, son zamanlarda stratejik boyutlara ulaşmıştır. Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Orta Koridor kapsamındaki etkileri, bölge ülkelerinin değerini...

Çin-Orta Asya İlişkilerinde Güçlü İşbirliğini Pekiştirme Adımları

Çin, küresel güç mücadelesine ilişkin yapılan değerlendirmelerde potansiyel hegemon güç olarak nitelendirilmektedir. Buna rağmen Pekin yönetimi, “Büyük Çin Mucizesi” şeklinde adlandırılan ekonomik kalkınmasını siyasi...

Türkmenistan-Hindistan Arasında Güçlenen İlişkiler

Türkmenistan ve Hindistan, Asya’nın komşu bölgelerinde bulunan ve ilişkileri çok yönlü bir şekilde gelişme potansiyeli olan devletlerdir. İki ülke arasındaki bağlar; güvenlik, enerji ve...

Rusya-Kırgızistan Askeri İşbirliğinde Güncel Gelişmeler

Rusya, Orta Asya ülkeleriyle güçlü bağlara sahiptir. Son dönemde Moskova’nın bölge başkentleriyle münasebetlerini iki önemli gelişme yaşanmış ve bu gelişmeler, bölgedeki dengeleri ve aktörlerin...

Orta Asya-Çin İlişkilerinin Dinamikleri ve Güçlenmesi

Çok yönlü-vektörlü dış politika izleyen Orta Asya devletlerinin güçlü ilişkiler tesis ettiği ana aktörlerden biri Çin’dir. Pekin’in sahip olduğu ekonomik ve teknolojik kapasite, Orta...

Pakistan-Türkmenistan Enerji Ortaklığında TAPI

Enerji sektörü ülkelerin kurdukları ikili ortaklıklarda temel öncelik teşkil etmektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı’yla oluşan yeni atmosfer, atılan adımları daha stratejik hale getirmekte ve çok aktörlü...

Uluslararası Siyasette Moğolistan’ın Artan Önemi

Uluslararası siyasette, son bir yılda meydana gelen değişimlerle oldukça farklı denklemlerin oluştuğu bir sürece tanıklık edilmektedir. Birçok ülkenin temel öncelikleri değişmekle birlikte kurulan ortaklıklar...

Özbekistan’ın Orta Asya’da Yükselen Profili

Küresel siyasette Orta Asya’nın uluslararası denklemlerdeki rolünün ciddi anlamda arttığı bir süreç yaşanmaktadır. Bilhassa Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Afganistan’dan çekilmesinin getirdiği...

Astana-Aşkabat-Bakü Hattında Enerji ve Jeopolitik Temelli İlişkiler

Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte uluslararası siyaset ve ekonomi noktasında en çok konuşulan konulardan biri enerji olmuştur. Zira Rusya’nın Avrupa’ya karşı enerjiyi bir koz olarak kullanması,...

Güney Kore Dış Politikasında Orta Asya’nın Önemi

Güney Kore, Asya-Pasifik Bölgesi’nin ana ekonomik güçlerinden biri olarak bölgesel denklemleri etkileyebilme kapasitesine sahip devletlerdendir. Gelişme ve kalkınma sürecinde izlediği politikalarla küresel bir aktöre...

Önerilenler