Suriye İç Savaşı Aktörlerinin Ağ Bağ Teorisi Yöntemiyle İncelenmesi

Tunus’ta başlayıp zamanla bölgenin diğer ülkelerine yayılan Arap Baharı’nın etkisi 2011 yılından itibaren Suriye’ye de yayılmıştır. Başlarda halk göstericilerine sert müdahale edilmezken zamanla rejimin tepkisi sertleşmeye başlamıştır. Halk hareketi, rejimin sert müdahalesinden sonra silahlanmaya gitmiştir. Böylece iç savaş başlamıştır. Özellikle ortaya çıkan çatışmanın bir...

İran’ın Kara Hâkimiyeti Teorisi Bağlamında Yemen Politikası

Uluslararası ilişkilerin yakın tarihinde güç merkezleri daha çok Anglo-Amerikan, Avrupa ve Avrasya merkezli olarak şekillenmiş ve küresel aktörler çıkarlarını siyasî coğrafyalar üzerinden hayata geçirmeye başlamıştır. Sömürgecilik yarışının hız kazandığı 19. yüzyılın sonlarından itibaren emperyalist güçler, dünya adasında daha fazla hâkimiyet için coğrafyaları, siyasi çıkarları...

İran Dış Politikasının Jeopolitik Kodları

İran Batı Asya, Kafkasya, Güney Asya ve Orta Asya jeopolitiği bağlamında merkezi konuma sahiptir. Tarih boyunca İran topraklarında kurulan devletler bütün bu bölgelere etki etmekteydi. Günümüze gelindiğinde ise İran İslam Cumhuriyeti’nin bu bölgeler üzerindeki nüfuzu halen gözlemlenmektedir. Tahran, adı geçen bölgelerde çok aktif dış...

İran Dış Politikasının Jeokültürel Kodları

İran, Pers İmparatorluğu’na kadar uzanan derin tarihi ve köklü medeniyetiyle dünyanın siyasi, tarihi ve kültürel mirasında önemli bir yer tutmaktadır. Bugünkü İran’ı anlayabilmek; ancak İran’ın kültürel mirasını doğru bir şekilde çözümlemekle mümkün olabilir. Bunun için de İran kültürünün coğrafyayla olan ilişkisini kapsamlı bir şekilde...

ANKASAM e-Bülten

e-Bültenimize abone olarak çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz

ÖNE ÇIKANLAR