YAYINLAR

İran’ın Kara Hâkimiyeti Teorisi Bağlamında Yemen...

Uluslararası ilişkilerin yakın tarihinde güç merkezleri daha çok Anglo-Amerikan, Avrupa ve Avrasya merkezli olarak şekillenmiş ve küresel aktörler çıkarlarını...

Siyasi Manevra Stratejisi Bağlamında İran’ın Afrika...

Genişleme ya da dışarıya açılım stratejisi, belirli zaman dilimlerinde her devletin dış politika doktrininde öncelik verdiği unsurlardan biri olmuştur....

İran’ın Irak Stratejisinin Geleceğine Yönelik Senaryolar

İster siyasi veya ekonomik ister askeri olsun stratejinin genel anlamdaki hedefi; kazanımları arttırmak, kayıpları azaltmaktır. Stratejinin faaliyet alanı ise...

Yeni İpek Yolu Projeleri Bağlamında Kazakistan’ın...

1990’lı yılların başında Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve iki kutuplu dünya düzeninin kutup liderlerinden biri konumunda olan Sovyet Sosyalist...

Avrupa Güvenliği Kapsamında Ukrayna Krizi

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan büyük yıkımlar büyük devletleri savaşın önlenmesi maksadıyla arayışlara itmiştir. Başarısız Milletler Cemiyeti (MC) tecrübesinin...

İran’ın Artan Bölgesel Etkinliği ve Yaşanan...

Arap ayaklanmaları sonrası siyasal bazda “tektonik” diyebileceğimiz hareketlenmelere sahne olan Ortadoğu’da bir aktörün etkinliğinin arttığına tanıklık ediyoruz. Kendi mezhepsel,...

IKBY’de Gerçekleştirilen Bağımsızlık Referandumunun Hukuki Eleştirisi

14 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ terör örgütünün Musul, Selahaddin ve Anbar şehirlerine girmesi adeta Irak’ta milat olarak değerlendirilmiştir. Bu...

21. Yüzyılda Kimlikler-Güç Dengesi ve İttifaklar...

Soğuk Savaş sonrası dönemde pozitivist epistomoloji ile post-pozitivist ontolojiyi içerisinde barındıran ve uluslararası ilişkiler literatürüne “Üçüncü Yol” olarak damgasını...

2017 İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: “Seçim Süreci,...

19 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 12. İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin seçim zaferiyle sonuçlanmıştır. Hasan Ruhani’nin ikinci...

Suriye İç Savaşı ve Türkiye’nin Değişen...

2011 yılında patlak veren Arap Baharı bölgenin jeopolitik denkleminde ve güvenlik paradigmalarında önemli bir sarsılma meydana getirmiş ve bu...

Önerilenler