Emrah KAYA

Emrah KAYA, 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini 2014 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde hazırladığı “Latin Amerika'da Sol Liderlerin Yükselişi ve Uluslararası Politikaya Etkisi: Venezuela-Bolivya Örneği” başlıklı teziyle aldı. Doktora eğitimine yine Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam eden KAYA, tez aşamasındadır. Kaya'nın başlıca çalışma alanları; Latin Amerika, Güvenlik, Terörizm ve Barış Süreçleri’dir. Kaya’nın çeşitli kitap ve dergilerde yayımlanan çalışmalarının yanı sıra yerel ve yabancı medya kuruluşlarında analizleri yayınlanmıştır.

AUTHOR'S WORKS