Güler Kalay

1976 Eskişehir doğumlu olan Güler KALAY, ilköğretim eğitimini Eskişehir Fahriye Köyü İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1989-1995 yılları arasında Ankara Gazi Anadolu Lisesinde orta öğretimine devam etmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden lisans derecesini alan Güler KALAY, Bilkent Üniversitesi ve ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde İdari koordinatörlük görevlerini yürütmüştür. 2012 yılında Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ulvi KESER danışmanlığında "Soğuk Savaş Sonrası Eski SSCB Coğrafyasında Etnik ve Dinsel Çatışmalar" başlıklı yüksek lisans teziyle mezun olmuştur. Aynı yıl MEB Yabancı Ülkeler Eğitim Bursu kapsamında Rusya Federasyonu Doktora tam burslusu olarak Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Rusya Politikası Anabilim Dalı Çatışma Bilimi Bilim Dalı'nda doktora programına başlamıştır. Prof. Dr. Aleksandr Pavlovich KOCHETKOV danışmanlığındaki doktora tezi savunma aşamasındadır. İlgi alanları; etnopolitik çatışmalar, milliyetçilik ve siyasal tarihtir. Ana dili Türkçe ve Kırım Tatarca olan Güler KALAY, ileri seviyede Rusça, Kazakça, Özbekçe; iyi derecede İngilizce ve temel düzeyde İtalyanca bilmektedir. Yüksek lisans tezi Berikan Yayınevi tarafından 2013 yılanda kitaplaştırılmıştır. Çeşitli uluslararası dergilerde ve uluslararası sempozyum kitaplarında makaleleri yayınlanmış olan Güler KALAY, bir çocuk annesidir.

AUTHOR'S WORKS