Tarih:

Paylaş:

Hindistan’ın Muhtemel 2023’ü: Fırsatlar ve Zorluklar

Benzer İçerikler

Bu yazı şu dillerde de mevcuttur: English Русский

2022 senesinin Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı ve öncesinde Afganistan’da Taliban’ın ülkeye egemen olması sebebiyle küresel dengelerin büyük değişimler yaşadığı bir yıl geride kalmıştır. Bu süreçte birçok ülke, farklı denge hesapları yaparak kendine bir yol çizmiştir. Hindistan da bu noktada çeşitli yönelimleri hasebiyle ön plana çıkan ülkelerden biri olmuştur.

Küresel güç olma hedefiyle hareket eden Hindistan’ın büyük güçler arasındaki farklılığı, denge politikası kapsamında kullandığı görülmektedir. Batı ve Amerika Birleşik Devletleri’yle (ABD) bağlarını koruyan Yeni Delhi yönetimi, bir yandan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) gibi yapılara katkıda bulunmayı sürdürmüş; diğer taraftan da Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini kınayan Birleşmiş Milletler (BM) kararlarındaki çekimser tavrıyla dikkat çekmiş ve Moskova’ya yönelik sert bir tepkide bulunmaktan kaçınmıştır. Bununla birlikte Rusya’nın etki kapasitesinin zayıfladığı düşünülen Orta Asya coğrafyasıyla da yakından ilgilenmeye başlayan Hindistan, bölge ülkeleriyle olan bağlarını çeşitli araçlarla güçlendirme hamlelerinde bulunmuştur.

2023 yılında G20 grubunun ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) dönem başkanlığını yürütecek olan Hindistan’ın bu fırsatları önemli oranda değerlendireceği düşünülmektedir. Dünya gücü olma hedefini gerçekleştirme yolunda, kurumsal liderliklerin Yeni Delhi’ye avantaj sağlayacağı öngörülmektedir.[1]

Dönem başkanlığı statüsünün ülkenin yükselişi konusunda olumlu avantajlar sağlayacağı açıktır. 2022 yılının Eylül ayında başkanlığını devraldığı ŞİÖ’nün 2023 Zirvesi’ne de Yeni Delhi ev sahipliği yapacaktır. Terörle mücadele ve Orta Asya ülkeleriyle etkileşimini arttırma hususunda bu dönem başkanlığının önemli etkilerinin olacağı söylenebilir. Söz konusu durum Yeni Delhi’nin uluslararası alanda daha fazla öne çıkmasını sağlayacaktır.

G20 dönem başkanlığının sağlayacağı avantaj ise Hindistan’a gündem belirleme fırsatını verecek olmasıdır. 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla dönem başkanlığı Yeni Delhi yönetimine geçmiştir. 30 Kasım 2023 tarihine kadar sürecek görev dönemi boyunca Hindistan, 2023 yılının Eylül ayında yapılacak zirvede ev sahibi olarak rol alacaktır. 2023 senesinde G20 genelinde Ukrayna Savaşı, yükselen enflasyon, ekonomik sorunlar ve enerji krizleri gibi meselelerden dolayı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne odaklanılması beklenmektedir.[2] Bu konuda Hindistan’ın da liderlik etmesinin beklendiği söylenebilir.

Yeni G20 dönemi için Yeni Delhi yönetimi tarafından seçilen tema; “Tek toprak, tek aile, tek gelecek.” olarak belirlenmiştir.[3] Uluslararası işbirliği vurgusu yapan Hindistan’ın bu tema çerçevesinde G20 içerisinde kilit bir rol oynayacağı söylenebilir.Uluslararası etkinin yanı sıra ulusal düzeyde de bu dönem başkanlığının Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye avantaj sağlayacağı ifade edilebilir. Bilindiği gibi, 2024 yılında Hindistan’da genel seçimler yapılacaktır.G20 ve ŞİÖ dönem başkanlıkları vesilesiyle Hindistan’ın uluslararası prestiji artacaktır. Bunun Modi Hükümeti açısından da seçimler konusunda avantaj oluşturması muhtemeldir.

Diğer yandan Orta Asya ve Afganistan konusunda da Hindistan’ın daha aktif bir siyaset yürüteceğini öngörmek mümkündür. Bu durumda da dönem başkanlıkları önemli etki oluşturacaktır. Bunun yanı sıra Orta Asya ülkelerinin büyüyen Hindistan ekonomisine olan ilgisi ve Afganistan ile Pakistan arasındaki problemler de Yeni Delhi açısından fırsatlar barındırmaktadır.  

Bununla birlikte 2023 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda daha aktif bir Hindistan’dan bahsetmenin mümkün olacağı ifade edilebilir. Bu anlamda Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın yaptığı açıklamada, Yeni Delhi’nin diyalog ve diplomasiye geri dönmeyi önemsediğini dile getirmesi mühimdir. Nitekim Jaishankar’ın şu sözleri tarafların bir araya getirilmesinde Hindistan’ın da rol oynayabileceğini göstermektedir:[4]

“Yani en başından beri çabamız (Rusya ve Ukrayna’yı) diyalog ve diplomasiye geri dönmeye teşvik etmek oldu. Başbakan Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’yle birçok kez görüştü. Ben de Rusya ve Ukrayna’daki meslektaşlarımla konuştum. Bunun kolayca çözülebilecek bir mesele olmadığını biliyoruz. Ancak müzakereye inanan ülkelerin bu konuda açıkça konuşmaları önemlidir. Biz barıştan yanayız ve dünyanın büyük bir kısmı da bizim gibi düşünüyor.”

Bu çerçevede Çin’le yaşadığı sınır gerginliklerinin artması gibi bir olumsuzluk yaşanmazsa, Hindistan’ın 2023 yılında küresel siyasette belirleyici ya da yönlendirici bir aktör olmasının beklendiği ifade edilebilir. Ayrıca ekonomik veriler de olumlu ipuçları vermektedir. Dünya Bankası, Hindistan’ın 2023 gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme tahminini %6,5’ten %6,9’a yükseltmiştir. Bu durum, Yeni Delhi’nin dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomileri arasında yer alması beklentisini ortaya çıkarmıştır.[5]

Zorluklar kapsamında ise sınır çatışmalarının ve bölge dengelerinin etkili olduğu görülmektedir. Örneğin 2022 yılının son aylarında Çin-Hindistan sınırındaki hareketlilik artmıştır. 2020 yılındaki çatışmanın ardından Arunaçal Pradeş bölgesinde iki ülke güçlerinin karşı karşıya gelmesi; etkileri ve barındırdığı ihtimaller bakımından mühimdir. İlerleyen dönemlerde daha fazla çıkar çatışmasının gündeme gelmesi de olasılık dahilindedir. Diğer yandan her iki ülke de askeri tatbikatlarla güç gösterisinde bulunmakta ve birbirlerine karşılıklı mesaj vermektedir. Bu da tarafların daha sert bir tavır takınmasına zemin hazırlamaktadır.

Hint ve Çinli güvenlik güçlerinin Çin-Hindistan sınırında birbirlerine taş ve sopalarla karşılık vermesi olayı da nükleer güç sahibi iki aktörün, sorunun büyümesini istemediğini ortaya koyması bakımından mühimdir. Dolayısıyla 2023 yılında da sınırdaki gerginliklerin küçük çaplı olaylarla sınırlı kalması ve kontrol altında tutulması, tüm zorluklara rağmen iki ülkenin de önceliği olacaktır. Yine de Çin’le yaşanan sınır anlaşmazlıklarının Hindistan’ın karşı karşıya kalacağı zorluklar arasında ilk sıralarda yer alacağı açıktır. Pakistan’daki mevcut durumun seyri ve Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki rekabet de Hindistan’ın önündeki zorluklar arasında yer almaya devam edecektir.

Sonuç olarak 2023 yılının Hindistan açısından birtakım zorluklar ve diplomatik fırsatlar içerdiği söylenebilir. Sınır problemleri ve bölgesel anlaşmazlıklar gibi gelişmelerin zorluk olarak varlık göstermeye devam edeceği aşikardır. Buna karşılık G20 ve ŞİÖ kapsamında Rusya-Batı diyaloğunda rol oynamak ve arabluculuk girişimlerinde yer almak gibi diplomatik hamleler de söz konusu olabilir. Bununla birlikte uluslararası gündemi şekillendirme hususunda da Yeni Delhi ön plana çıkabilir. Uluslararası camiada artan görünürlük ulusal düzeyde de genel seçimler öncesinde Modi Hükümeti’ne itibar kazandırabilir. Ayrıca ekonomik açıdan da gelişim gösteren bir Hindistan beklentisi mevcuttur.


[1] “2023: The Year India May Realise Its Global Power Aspirations”, Indian Express, https://indianexpress.com/article/opinion/columns/ram-madhav-2023-india-global-power-8353078/, (Erişim Tarihi: 02.01.2023).

[2] “As G20 Presidency Passes to India, It Can Bring Renewed Focus to Sustainability Deadlines”, Indian Express, https://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-g20-presidency-pm-narendra-modi-8287257/, (Erişim Tarihi: 02.01.2023).

[3] “G20: The Presidency Passes to India, a Rising Power and Voice of the Southern Hemisphere”, Nova News, https://www.agenzianova.com/en/news/g20-presidency-passes-india-rising-power-and-voice-of-the-global-south/, (Erişim Tarihi: 02.01.2023).

[4] “‘We Know This is not Easily Resolvable Situation but…’: S Jaishankar Voices ‘Deep’ Concern over Ukraine Conflict”, Times Now News, https://www.timesnownews.com/india/we-know-this-is-not-easily-resolvable-situation-but-s-jaishankar-voices-deep-concern-over-ukraine-conflict-article-96670725, (Erişim Tarihi: 02.01.2023).

[5] “India’s Global Ambitions Begin at Home”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2022/12/indias-global-ambitions-begin-at-home/, (Erişim Tarihi: 02.01.2023).

Şeyma KIZILAY
Şeyma KIZILAY, 2016 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini, 2019 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda sunduğu ‘’Uluslararası İlişkilerde Ulus İnşası Bağlamında Irak Örneği” başlıklı teziyle almıştır. Doktora eğitimine Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda devam eden Kızılay, tez aşamasındadır. Başlıca çalışma alanları; güvenlik, terörizm, Afganistan ve Pakistan’dır. Kızılay, iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir.