Tarih:

Paylaş:

İran Dış Politikasının Jeokültürel Kodları

Benzer İçerikler

İran, Pers İmparatorluğu’na kadar uzanan derin tarihi ve köklü medeniyetiyle dünyanın siyasi, tarihi ve kültürel mirasında önemli bir yer tutmaktadır. Bugünkü İran’ı anlayabilmek; ancak İran’ın kültürel mirasını doğru bir şekilde çözümlemekle mümkün olabilir. Bunun için de İran kültürünün coğrafyayla olan ilişkisini kapsamlı bir şekilde ele almak gerekmektedir. İran’ın jeokültürel kodlarını tarihsel bir perspektifle ele almak; günümüzdeki “İran” kimliğinin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. “İran” kimliğinin açık bir şekilde ortaya konulması ve bu sayede İran’ın “öteki” algısının oluşum sürecinin açıklanması, İran’ın mevcut dış siyasasını anlamamızı kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda “İran Dış Politikasının Jeokültürel Kodları” adlı bu çalışmamız, İran’ın jeokültürel kodlarını çözümleyebilmek için sosyal inşacı bir yaklaşımla kimlik okuması yapmakta ve postyapısal bir yaklaşımla İran’ın “öteki” algısını ortaya koymaktadır. Nihayetinde çalışma, “İran” kimliğinin dış politikaya olan etkisini başarılı bir şekilde analiz etmektedir. Jeokültürel kodun dış politikayla olan ilişkisi incelendikten sonra “İran” kimliğinin oluşum sürecini ayrıntılı bir şekilde ele alan bu çalışma; Şiiliğin siyasallaşma sürecinin yanı sıra Şii kimliğinin ötekileştirdiği ve içselleştirdiği unsurlara da açıklık getirmiş ve bu sayade kapsamlı bir okuma gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle “İran Dış Politikasının Jeokültürel Kodları” adlı çalışmamızı en iyi şekilde faydalanmanız dileğiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz.


İNDİR

Dr. Dinmuhammed AMETBEK
ANKASAM Avrasya Masası Başkanı