Tarih:

Paylaş:

İran’ın Irak Stratejisinin Geleceğine Yönelik Senaryolar

Benzer İçerikler

İster siyasi veya ekonomik ister askeri olsun stratejinin genel anlamdaki hedefi; kazanımları arttırmak, kayıpları azaltmaktır. Stratejinin faaliyet alanı ise gerek ülke içi gerekse ülke dışında belli bir hedefe ulaşmak için ortaya konulan küçük planlardır. Başka bir ifadeyle strateji, şu anki duruma ek olarak geleceğe yönelik olarak düzenlenen iş programıdır. Strateji kapsamında düzenlenen programlar, bir devletin siyasi felsefesi doğrultusundaki hedeflerini yansıtır. Genellikle stratejiler, bir devletin yüce hedefine ulaşmayı amaçlar. Stratejiler kapsamında benimsenen hedefler, devletlerin uluslararası alanda sahip olduğu konumunu güçlendirmek ve korumak olabilir. Dolayısıyla bu amaçla geliştirilen stratejiler kapsamında benimsenen ve kullanılan araçlar, devletlerin dış politikasını belirlememektedir. Devletlerin benimsediği stratejiler, belli bir amacı taşıyan prensibi temsil eder. Ancak stratejilerin benimsediği prensip, stratejinin kendisini temsil etmez. Tersi bir durumun söz konusu olması halinde stratejiyle ulaşılmak istenilen prensip ile bu amaçla geliştirilen program birbirine karıştırılabilirdi. Kısacası strateji, devletlerin ulaşmak istediği prensip adına düzenlenen programlardır.
Alvin Toffler, “Şok” adlı eserinde: “Geleceğe yönelik planlar yapmamız geleceği etkilememiz anlamına gelmektedir. Daha sonra düşüncelerimiz geliştikçe hatalarımızı öğreniriz ve bu şekilde daha dikkatli ve objektif bir şekilde olaylara bakarız. İster istemez gelecek bize değişimle gelecektir. Önemli olan geleceğin bizi razı edeceği ve yarar sağlayacağı şekilde plan yapmamızdır.” şeklinde ifadelerde bulunmuştur.
Çalışma, İran’ın Irak’taki stratejisinin geleceğini işleyecek ve önemini belirtecektir. Nitekim İran yönetiminin Irak’a yönelik geliştirdiği strateji, özelde bölgesel; genel anlamda ise uluslararası tüm ilişkileri yakından ilgilendirmektedir. Başka bir ifadeyle İran’ın Irak’taki stratejisi söz konusu ilişkileri olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyecek veya iki etkiyi de bünyesinde karma bir şekilde barındıracaktır.
Belirtmek gerekir ki; İran’ın Irak’taki stratejisini motive eden faktörlerin yanında, Tahran yönetiminin önüne birtakım engellerin çıktığı da aşikardır. Dolayısıyla bu çalışmada İran’ın Irak’taki stratejisiyle ilgili gelecek senaryoları inceleme konusu olacaktır.