Tarih:

Paylaş:

İtalya’nın Düzensiz Göçle Sınavı

Benzer İçerikler

Bu yazı şu dillerde de mevcuttur: English Русский

İtalya, uzun yıllardır Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler arasında düzensiz göç hususunda en sert tutuma sahip olan devletlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda İtalya’da göreve gelen hükümetlerin düzensiz göçe yönelik siyasetleri süreklilik arz etmektedir. Özellikle de İtalya’nın jeopolitik konumu, söz konusu ülkenin göç noktasında önemli bir rota haline gelmesine yol açmaktadır.

Öte yandan İtalya’da 2022 yılının Eylül ayında gerçekleşen genel seçimlerin ardından sağ blokun bariz bir üstünlük sağlaması ve ardından 2022 senesinin Ekim ayında Giorgia Meloni’nin Başbakanlık koltuğuna oturması, Roma yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik takip ettiği siyasette mühim değişikliklere yol açmıştır. Bu kapsamda Meloni’nin Başbakan olmasıyla başlayan süreçle birlikte Roma’nın göç politikasında göçmenlerin aleyhine yaşanan gelişmelerde artış gerçekleşmiştir.  

Bu kapsamda Meloni yönetimi, 2023 senesinin Ocak ayında göçmenlerin İtalya’ya gelişini kısıtlamaya çalışan bir kararname çıkarmıştır. Bu bağlamda söz konusu kararname kapsamında İtalyan Hükümeti’nin ülkeye göçmen akışını önleyebilmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetlerini kısıtlamaya çalıştığı görülmektedir. Bu kapsamda gemi kaptanlarına para cezası verilmesi gibi önlemler alınmıştır.[1]  

Bununla birlikte Roma yönetimi, STK’lar tarafından yönlendirilen gemilerin İtalya’ya göçü teşvik ettiğini düşünmektedir. Dolayısıyla İtalyan Hükümeti, STK kaptanlarına para cezası verilmesi gibi önlemler alarak ülkeye gelen göçmen sayısını azaltmak istemektedir. Bu kapsamda düzensiz göçmenleri taşıyan STK’lara ait gemilerin faaliyetleri engellenmeye çalışılmaktadır. Mevzubahis kararname, o dönem özellikle de Akdeniz’de daha fazla göçmenin yaşamını kaybedebileceğine ilişkin tartışmalara neden olmuştur.

Diğer taraftan 26 Şubat 2023 tarihinde İtalya’nın güney açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir ahşap teknenin batması sonucu çocuklar da dahil olmak üzere 60’tan fazla insan hayatını kaybetmiştir. Meloni, İtalyan yetkililerin AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex’ten acil durum iletişimi almadığını ve teknenin batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair bir uyarı olmadığını belirtmiştir. Yaşanan olayın ardından Meloni, insan tacirlerini suçlarken; İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de bu tür tehlikeli yolculukları azaltmak için yeni önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekmiştir.[2] Dolayısıyla yaşanan trajedinin ardından İtalyan Hükümeti’nin göç politikası noktasında geri adım atmayacağı görülmektedir. Bilakis bahsi geçen siyasetinde daha sert uygulamalara başvurabileceği anlaşılmaktadır.

Öte yandan Piantedosi, 27 Şubat 2023 tarihinde sert Yunan sınır politikalarının, Yunanistan yerine İtalya’ya bir yolculuğu teşvik etmeye katkıda bulunmuş olabileceğini ifade etmiştir. Üstelik Piantedosi, Yunanistan’ı söz konusu rota üzerinden gelenlere katı kısıtlama politikaları uyguladığına ve buna AB’nin incelediği geri itme uygulamasının da dahil olduğuna vurgu yapmıştır.[3]

İtalya İçişleri Bakanı’nın yaptığı açıklamalar, Atina-Roma hattında ilerleyen süreçte birtakım anlaşmazlıklar yaşanabileceğine işaret etmektedir. Zira Yunanistan, göçmenlerin geldiği rota çerçevesinde İtalya’dan önce gelmektedir. Bu bakımdan göçmenlerin Yunanistan yerine, İtalya’ya yönelmeleri, Atina’nın Roma’dan düzensiz göç hususunda daha sert siyaset takip etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Piantedosi’nin Yunanistan’ın şiddetli reddettiği geri itme uygulamalarına gönderme yapması oldukça dikkat çekicidir.

Diğer taraftan dikkat çekilmesi gereken bir başka nokta ise İtalya’nın ülkeye yönelik düzensiz göçü engelleyebilmek amacıyla Kuzey Afrika ülkeleriyle olan münasebetlerini geliştirmeye çalışmasıdır. Bu kapsamda İtalya’nın Cezayir ve Libya gibi Kuzey Afrika ülkeleriyle geliştirdiği ortalık son derece mühimdir.

Bu bağlamdaMeloni, 2023 yılının Ocak ayında göç hususunda anlaşma yapabilmek için Cezayir, Libya ve Mısır’a ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda İtalya,Libya’ya göçmenleri geri göndermek için AB tarafından finanse edilen tekneler vereceğini belirten bir anlaşmayla Libya’yla ilişkilerini geliştirmiştir.İtalya ile Libya arasında imzalanan anlaşma, Avrupa Konseyi Yüksek Komiseri Dunja Mijatovic tarafından sistematik bir şekilde insan hakları ihlaline yol açabileceğinden ötürü ağır bir şekilde eleştirilmiştir.[4]

Bununla birlikte Roma yönetimi, ülkeye düzensiz göçü önleyebilmek için AB faktörünü de kullanmaya özen göstermektedir. Örneğin Meloni, AB Devlet Başkanlarının Afrika’ya daha fazla para vermelerini ve düzensiz göçü engellemek için “Avrupa insani koridorları” oluşturmalarını istemektedir.[5]

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Mart 2023 tarihinde İtalya’nın Avrupa’daki düzensiz göç krizine verdiği yanıtı Meloni’ye yazdığı bir mektupta övmüştür. Bu kapsamda Leyen, göçün Avrupalı bir çözüm gerektiren bir Avrupa sorunu olduğuna dikkat çekmiştir.[6] Anlaşılacağı üzere AB üst yönetimi, İtalya’yı düzensiz göçe karşı izlediği politikada yalnız bırakmayacağını göstermiştir.

Sonuç olarak Roma yönetiminin düzensiz göç politikasına karşı, Avrupa’da insan hakları çerçevesinde örgütlenen STK’ların tepkilerinin daha da arttırabileceği öngörülebilir.  İtalya’nın düzensiz göçmenlere karşı sert politikasını devam ettireceği söylenebilir. Bununla birlikte Meloni Hükümeti’nin düzensiz göç konusundaki temel amacı, göçmenleri ülkeye gelme noktasında olabildiğince caydırmaktır.


[1] “In Italy, Giorgia Meloni’s Government Targets NGOs Rescuing Migrants at Sea”, Le Monde, https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/01/06/in-italy-giorgia-meloni-s-government-targets-ngos-rescuing-migrants-at-sea_6010517_4.html, (Erişim Tarihi: 09.03.2023).

[2] “Children and Women Among 64 Dead as Migrant Boat Hits Rocks Near Italy”, CNN, https://edition.cnn.com/2023/02/26/europe/migrant-shipwreck-deaths-italy-calabria-intl/index.html, (Erişim Tarihi: 09.03.2023).

[3] “Greece’s Policies May Affect Migrant Sea Routes to Italy-Italian Minister”, Reuters, https://www.reuters.com/world/greeces-policies-may-affect-migrant-sea-routes-italy-italian-minister-2023-03-01/, (Erişim Tarihi: 09.03.2023).

[4] “Redistribution of Migrants ‘Never My Priority’, Says Italy’s Meloni”, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/redistribution-of-migrants-never-my-priority-says-italys-meloni/, (Erişim Tarihi: 09.03.2023).

[5] “Italy Wants More Money for Africa to Curb Arrivals in Europe”, Reuters, https://www.reuters.com/world/europe/italy-wants-more-money-africa-curb-arrivals-europe-2023-02-06/, (Erişim Tarihi: 09.03.2023).

[6] “Commission Chief Praises Italy’s Stance on Migration Following Shipwreck”, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/migration/news/commission-chief-praises-italys-stance-on-migration-following-shipwreck/, (Erişim Tarihi: 09.03.2023).

Cemal Ege ÖZKAN
Cemal Ege Özkan, 2019 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini, 2022 senesinde aynı üniversitenin Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Türk Siyasi Hayatında Selim Rauf Sarper ve Faaliyetleri” başlıklı teziyle almıştır. Hâlihazırda aynı enstitüde doktora eğitimine devam etmektedir. 2020-2021 yılları arasında Türk Tarih Kurumu Yüksek Lisans Bursiyeri olan Özkan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.