Tarih:

Paylaş:

KONFERANS | Keşmir Sorunu: Vakit Geldi!

Önerilenler

1947 yılında İngiltere’nin Hindistan alt kıtasından çekilmesiyle birlikte uluslararası politikada yeni bir sorun alanı olarak baş gösteren Keşmir bölgesi, İkinci Dünya Savaşı sonrası tesis edilen uluslararası sistemde de çözüme kavuşturulamamış bir istikrarsızlık unsuru ve sorunlu alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

1950’lerden günümüze kadar geçen sürede Keşmir Meselesi bağlamında gerek sorunun tarafları gerekse de bölgesel ve uluslararası organizasyonlar tarafından kalıcı bir çözümün tesisi noktasında herhangi bir inisiyatif geliştirilememiş olup; mesele, dondurulmuş bir sorun şeklinde bölgenin kalbinde yer almaktadır. Günümüzdeyse Keşmir Sorunu, değişen ve dönüşen uluslararası ekonomik sistem ve buna bağlı olarak politik sistemde merkezi öneme haiz konular arasında yer almaya başlamış olup; çözüme kavuşturulması gerek taraf devletler gerekse bölge açısından elzem bir durumdur. Aksi halde Yükselen Asya jeopolitiğinde önemli bir fırsat kaçırılacak ve bölgenin güvenlik ve refahı noktasında daha da olumsuz bir ortama girilecektir.

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) olarak Eski Dünya olarak adlandırılan Asya’nın orta vadede uluslararası politikanın öznesi haline geleceği öngörüsüyle bölgedeki istikrarsızlık unsurlarının ve güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılmasının evrensel bir sorumluluk olduğu kanaatindeyiz. Bu düşünceden ve uluslararası konjonktürden hareketle, zamanın ruhunun Keşmir Sorunu’nun çözümü için tarafları zorlayacağı ve sorunun çözümüyle bölgenin güvenlik ve refahına katkıda bulunulacağı inancıyla uluslararası bir sempozyum düzenlemekteyiz.

ANKASAM’ın koordinasyon ve sorumluluğunda organize edilecek olan bu uluslararası sempozyum, Keşmir Sorunu’na taraf devletler başta olmak üzere meseleyle ilgilenen akademisyen, uzman, gazeteci ve emekli diplomatları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Konferansta Ele Alınacak Konular Ana Başlıklarıyla Aşağıdaki Gibidir:
 • Tarihsel Süreç İçerisinde Keşmir Bölgesi
 • Keşmiş Sorunu: Ne Zaman, Neden ve Nasıl Başladı?
 • Hindistan Alt Kıtası ve Keşmir’de Geçmişten Günümüze İngiliz Etkisi
 • Keşmir Meselesinde Tarafların İddiaları, Tutumları ve Yaklaşımları
 • Keşmir Sorunu’nun Bölge Güvenliğine Etkileri
 • Yükselen Asya ve Krizler: Tehdit ve Fırsat Ortamında Keşmir Sorunu’nun Geleceği
 • Sorunun Çözümüne Yönelik Arayışlar ve Yeni Bir Yol Haritası

Başvuru Şartları:

 • Konferansın resmi dili İngilizcedir.
 • Katılım Ücretsizdir.
 • Gönderilen bildiriler daha önce sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır.
 • Başvurularda bildiri başlığının belirtilmesi zorunludur.
 • Bildirilerinin “Özet Kitabı” ve(ya) “Tam Metin Kitabı”nda yer almasını isteyen katılımcılar için özetler 300-500 kelime, tam metin ise maksimum 6000 kelime olmalıdır.
 • Metinler ANKASAM Yazım Kurallarına göre hazırlanmalı ve Microsoft Word belgesi (.doc,.docx.) olarak gönderilmelidir. (Yazım kuralları hakkında detaylı bilgi için; https://www.ankasam.org/yazim-kurallari/)
 • Özetler ve tam metinler aşağıda belirtilen tarihlerde “KASHMİR KONFERANS ÖZET/TAM METİN-ADINIZ&SOYADINIZ” konu başlıklı e-posta ile [email protected] adresine gönderilmelidir.
 • Konferans Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Konferans tarihinden önce katılımcılara gerekli linkler ve şifreler e-posta yoluyla aktarılacaktır.
 • Başvuruyla birlikte son 6 ayda çekilmiş kaliteli bir fotoğraf ve kısa bir biyografi sunulmalıdır.
Başvuru Adresi:
 • Konferansa katılımlar sadece e-posta yoluyla yapılmaktadır. Lütfen başvurunuzu “BAŞVURU: ADINIZ VE SOYADINIZ-BİLDİRİ BAŞLIĞINIZ” konu başlığı ile c[email protected] adresine e-posta ile gönderiniz.
Önemli Tarihler:
 • Özet Gönderim Tarihi (İsteğe Bağlı): 10.07.2021
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı ve Konferans Programı: 16.07.2021
 • Konferans Tarihi: 31.07.2021
 • Tam Metin Gönderim Tarihi (İsteğe Bağlı): 29.08.2021

https://kashmir.ankasam.org