Tarih:

Paylaş:

Rusya Batı ile Resmen Oynuyor!

Benzer İçerikler

Evet, aynen başlıkta ifade edildiği gibi; Rusya, başta ABD olmak üzere, Batı dünyası ile resmen kedi-fare oyunu oynuyor. Tavşana kaç, tazıya tut diyor. Hem de bunu uzunca bir süredir gözlerinin içine baka baka yapıyor.

Düne kadar temel stratejisi Almanya üzerinden Avrupa Birliği’ni yanına alarak ABD’yi zayıflatmak olan Rusya, bugünlerde ise ABD üzerinden Avrupa’yı ve daha genelde Batı dünyasını zayıflatma, kendi içerisinde bir güç mücadelesine itmek suretiyle de etkisiz eleman pozisyonuna sokma stratejisi izliyor. Ve bu arada da “çaktırmadan”, yavaş yavaş Avrupa’nın kalbine doğru ilerliyor.

Biraz daha açmak gerekirse… Rusya’nın en öncelikli hedefi “Avrasya’nın Balkanları” olmamak. Yani, tam manasıyla bir beka meselesi. İkinci hedefi ise, yakın çevresini kontrol altına almak ve böylece nihai hedefine ulaşabilmek. Yani, eski Sovyet alanı üzerinden tekrar bir dünya gücü, “kutup” olabilmek.

Bu niyetini çok somut bir şekilde “Avrasya Birliği” projesi ve bunun önemli bir sacayağı olan Ukrayna ile ortaya koymuş vaziyette. Kırım ve Doğu Ukrayna ile “şakam yok” mesajını ve bu

noktadaki kararlılık ile caydırıcılığını tüm dünyaya deklare etmiş bulunuyor. Aynı şekilde, Akdeniz-Ortadoğu’da çıkarlarını koruma noktasında yaptığı hamleler de ortada.

Burada kendisine yönelik en büyük tehdit ise, hiç kuşkusuz ABD. Fakat ABD’nin Rusya’yı tek başına engelleyebilmesi mümkün değil. Rusya da bunun farkında. Bundan dolayı da ABD’nin mevcut ve olası ortakları ile bunu gerçekleştirebileceği alanlara yönelik operasyonları üst üste gerçekleştiriyor. Almanya bu bağlamda sadece bir başlangıç idi ve bunda da fazlasıyla muvaffak oldu. Rusya; Batı’ya, daha doğrusu ABD’ye ilk darbeyi Almanya ile indirdi.

Kremlin’in bir diğer hedefi ise, ABD’yi kendi istediği şartlarda yeni dünya düzeninde bir ortaklığa, işbirliği ve paylaşıma mecbur kılmak gibi görünüyor. Açıkçası bunda da epey mesafe kat etmiş durumda. Nitekim Gürcistan sonrası, Kırım-Ukrayna ile başlattığı süreç şimdilerde etkisini Ortadoğu ve Balkanlar üzerinde gösteriyor.

Rusya’nın bu süreçteki en önemli partnerlerinden birisi ise, çok ilginçtir ABD’nin bizzat kendisi. Nitekim 2012 Cenevre sürecinden bu yana bu ülkeyle bölgede adeta bir “kankilik durumu” söz konusu. Rusya sadece ve sadece ABD’nin ona sistematik bir şekilde açtığı alanı çok hızlı bir şekilde doldurmaya çalışıyor.

Dolayısıyla, ABD’nin başta yakın müttefikleri olmak üzere, hiç kimseyi Rusya ile işbirliği noktasında suçlama hakkı yok. Çünkü ortada “tencere dibin kara seninki benden kara” durumu var. Herkes, çıkarları gereği kendi oyununu kurmakla meşgul.

NATO’yu Balkanlaştırmak! 

Rusya’nın şimdilerdeki hedefi ise, NATO. Kendisini kuşatan ve onu bir tehdit olarak açıklayan Rusya, diğer taraftan da onunla terörle mücadele noktasında işbirliğinden bahsediyor. Buna işbirliği altında rekabet stratejisi de denilebilir. Rusya, bu stratejisi çerçevesinde başta ABD olmak üzere, NATO üyesi bazı ülkelerle işbirliğini derinleştirme-genişletmeyi hedefliyor.

Bu noktada DAEŞ/IŞİD, sadece ABD’ye değil, Rusya’ya da fazlasıyla meşruiyet zemini sağlıyor. Hatta Rusya’nın daha fazla işine geliyor bile diyebiliriz. PYD/YPG/PKK ile açıktan açığa ve zaman zaman da kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmeler işte bu açıdan oldukça önemli.

Rusya’nın bu kadar hızlı mesafe kat etmesini kolaylaştırıcı başka önemli faktörler de var elbette. Bunların en başında ABD’nin, dolayısıyla da Batı’nın eski gücünü kaybetmesi geliyor. ABD, bırakın tüm dünyanın hegemon gücü olmayı, artık Batı içerisindeki o belirleyici üstünlüğünü de kaybetmeye başlamış durumda. Batı, kendi içinde önümüzdeki süreçte daha büyük çapta bir liderlik mücadelesine sahne olacak gibi.

Dolayısıyla ABD; önleyici doktrin anlayışı çerçevesinde, sadece Çin ve Rusya ikilisi ile değil, aynı zamanda Batı içerisinde de kendisine meydan okuma kabiliyetine ulaşmış olan güçlerle de mücadele içerisine girmiş durumda. Bu da, denge politikalarının ayrılmaz bir parçası olan Rusya’nın haliyle elini daha da kuvvetlendiriyor.

Batı’nın yekpare niteliğini kaybetmesi, hiç kuşkusuz Rusya’nın elini kuvvetlendiriyor ve böylece manevra alanını genişletebiliyor. Bundan ötürü de Rusya hızlı bir şekilde Batı’nın, özellikle de Anglo-Saksonların günah keçisi olmaya doğru sürükleniyor. Nasıl mı?

İngiltere Rusya’yı Uyardı!

İngiltere’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft’un Rusya’yı Avrupa’nın birçok ülkesindeki eylemleri nedeniyle Avrupa’daki istikrarı bozmakla suçlaması bu hususta oldukça önemli ipuçları/sinyaller veriyor.

“Rusya, Avrupa’nın birçok ülkesindeki eylemleriyle Avrupa’nın istikrarını bozuyor, NATO’nun istikrarını bozmak ve birliği zayıflatmak istiyor.” açıklamasında bulunan Rycroft, Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiğini ve Ukrayna’nın doğusunda bir “terörist ayaklanmasını” desteklediğini ifade ediyor. Rycroft, “Rusya rotasını değiştirirse Rusya ile NATO arasında ve Rusya ile Avrupa arasında yeni ve üretken bir ilişki mümkün.” değil diye de noktayı koyuyor.

Anlaşılan o ki; İngiltere, Rusya’nın NATO oyununu görmüş vaziyette ve bundan dolayı da NATO’dan ve üyelerinden uzak dur mesajını veriyor. Bu mesajın muhataplarından biri de hiç kuşkusuz Türkiye. Dolayısıyla, Balkanlaşma sürecine giren Batı ve NATO açısından Türkiye bir kez daha paylaşılamayan bir aktör konumunda.

“Paylaşılamayan Aktör” olmak, ilk bakışta iyi gibi görünüyor. Fakat tarihsel deneyim bize çok farklı şeyler söylüyor. O yüzden oldukça kritik bir sürece girmiş durumdayız. Zira daha önce de yazdığım gibi, “Kırk katır mı kırkı satır mı” da artık bir tercih yapmamız isteniliyor. Üst üste gelen “havuç” ve “sopalara” bir de bu açıdan bakmak lazım!

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROLhttps://www.ankasam.org/author/mse/?lang=en
1969 Dörtyol-Hatay doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. BÜ’de 1995 yılında Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayan Erol, aynı yıl BÜ’de doktora programına kabul edildi. Ankara Üniversitesi’nde doktorasını 2005’de tamamlayan Erol, 2009 yılında “Uluslararası İlişkiler” alanında doçent ve 2014 yılında da Profesörlük unvanlarını aldı. 2000-2006 tarihleri arasında Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi (ASAM)’nde görev yapan Erol, 2009 yılında Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün (SDE) Kurucu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Uluslararası Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (USGAM)’nin de kurucu başkanı olan Prof. Erol, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (YTSAM) Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanlığını da yürütmektedir. Prof. Erol, Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (GAZİSAM) Müdürlüğü görevinde de bulunmuştur. 2007 yılında Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı “Türk Dünyası Hizmet Ödülü”nü alan Prof. Erol, akademik anlamdaki çalışmaları ve medyadaki faaliyetlerinden dolayı çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: 2013 yılında Çağdaş Demokratlar Birliği Derneği tarafından “Yılın Yazılı Medya Ödülü”, 2015 yılında “APM 10. Yıl Hizmet Ödülü”, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “2015 Yılın Basın-Fikir Ödülü”, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri “2016 Gönül Elçileri Medya Onur Ödülü”, Yörük Türkmen Federasyonları tarafından verilen “2016 Türkiye Onur Ödülü”. Prof. Erol’un 15 kitap çalışması bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının isimleri şu şekildedir: “Hayalden Gerçeğe Türk Birleşik Devletleri”, “Türkiye-AB İlişkileri: Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları”, “Avrasya’da Yeni Büyük Oyun”, “Türk Dış Politikasında Strateji Arayışları”, “Türk Dış Politikasında Güvenlik Arayışları”, “Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu İlişkileri”, “Sıcak Barışın Soğuk Örgütü Yeni NATO”, “Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği”, “Krizler ve Kriz Yönetimi: Aktörler ve Örnek Olaylar”, “Kazakistan” ve “Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar”. 2002’den bu yana TRT Türkiye’nin sesi ve TRT Radyo 1 (Ankara Radyosu) “Avrasya Gündemi”, “Stratejik Bakış”, “Küresel Bakış”, “Analiz”, “Dosya”, “Haber Masası”, “Gündemin Öteki Yüzü” gibi radyo programlarını gerçekleştirmiş olan Prof. Erol, TRT INT televizyonunda 2004-2007 yılları arasında Arayış, 2007-2010 yılları arasında Kanal A televizyonunda “Sınır Ötesi” ve 2020-2021’de de BBN TÜRK televizyonunda “Dış Politika Gündemi” programlarını yaptı. 2012-2018 yılları arasında Millî Gazete’de “Arayış” adlı köşesinde dış politika yazıları yayımlanan Prof. Erol’un ulusal-uluslararası medyada çok sayıda televizyon, radyo, gazete, haber siteleri ve dergide uzmanlığı dahilinde görüşlerine de başvurulmaktadır. 2006-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve Ankara Üniversitesi Latin Amerika Araştırmaları Merkezi’nde (LAMER) de dersler veren Prof. Erol, 2018’den bu yana Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik kariyerini devam ettirmektedir. Çok sayıda dergi ve gazetede yazıları-değerlendirmeleri yayımlanan; Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Stratejik Düşünce, Gazi Bölgesel Çalışmalar, The Journal of SSPS, Karadeniz Araştırmaları, gibi akademik dergilerde editörlük faaliyetlerinde bulunan Prof. Erol, Bölgesel Araştırmalar, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları, Gazi Akademik Bakış, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri, Demokrasi Platformu dergilerinin editörlüklerini hali hazırda yürütmektedir. 2016’dan bu yana Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Kurucu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettiren Prof. Erol, evli ve üç çocuk babasıdır.