Tarih:

Paylaş:

Rusya’nın Afrika’daki Nüfuz Mücadelesi

Benzer İçerikler

Bu yazı şu dillerde de mevcuttur: English Русский

Rusya’nın Afrika’da SSCB dönemine dayanan olumlu bir mirası vardır. Rusya, SSCB döneminde kıtayla oldukça yakın ilişkiler geliştirmiştir. Bununla birlikte SSCB’nin ortadan kalkmasının ardından yerine gelen Rusya Federasyonu’nun ilk dönemlerinde söz konusu ilişkiler ivme kaybetmiştir. Ancak özellikle 2010’lu yıllarla başlayan süreçle bir değişim yaşandığı görülmektedir. Rusya’nın Batı’yla olan ilişkilerinin gerilmeye başlaması, Moskova’nın dış politikada Afrika’ya yoğunlaşan stratejiler üretmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda Rusya ve Batı’nın Afrika kıtasında küresel düzeyde birbirlerinin etkinliğini kısıtlamak için stratejiler ürettikleri görülmektedir.

Cemal Ege ÖZKAN
Cemal Ege Özkan, 2019 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini, 2022 senesinde aynı üniversitenin Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Türk Siyasi Hayatında Selim Rauf Sarper ve Faaliyetleri” başlıklı teziyle almıştır. Hâlihazırda aynı enstitüde doktora eğitimine devam etmektedir. 2020-2021 yılları arasında Türk Tarih Kurumu Yüksek Lisans Bursiyeri olan Özkan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.