ANKASAM STAJ

Merkezimiz, uluslararası politika, uluslararası hukuk, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi ve teoloji başta olmak üzere sosyal bilimlere akademik anlamda ilgi duyan ve kendini geliştirmeye yüksek lisans ve doktora öğrencilerden alanında yetkin stratejist ve uzmanlara kadar herkese bünyesinde staj sunmaktadır.

STAJ

Akademik kariyer yapmak isteyen “din-mezhep, eko politik, enerji, etnisite, güvenlik, hukuk ve insan hakları, siyaset-demokrasi, toplum ve kültür” alanlarına ilgi duyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini ANKASAM’da staj yapmaya bekleriz.

STAJ ŞARTLARI

  • Asgari lisans üçüncü sınıf öğrencisi olmak
  • Genel not ortalaması (GANO) en az 3.00 olmak
  • İngilizce bilmek (YDS: 70 ve üstü – TOEFL: 70 ve üstü – IELTS: 5.50 ve üstü)
  • İngilizce’nin yanı sıra Rusça, Çince, Hintçe, Urduca, Gürcüce, Ermenice gibi dillerden bir veya birkaçını bilmek tercih sebebidir.

BAŞVURU FORMU