ABD

Fırat Kalkanına Karşı Fırat Gazabı Operasyonu

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hem iç hem de dış politikasında geniş ve büyük değişimlere yönelmiştir. Türkiye’nin dış politikasındaki bu değişimi hemen Suriye ve Irak’a karşı izlenen politikalara yansımıştır. Başarısız darbe girişimiyle dış politikanın iç güvenliği doğrudan etkilediğini...

İran – ABD İlişkileri ve Değişen Dengeler

İran ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar,1979 İslam Devrimi sonrası başlamış, “Nükleer Tesis inşası” tartışmaları ile yeni bir boyut kazanmıştır. İran ile ABD, Orta Doğu’da her ne kadar iki rakip ve iki düşman ülke pozisyonunda olsalar da aslında Tahran yönetimi zaman zaman pragmatik dış politika uygulamaları göstermekten çekinmemiştir. İran...

Ortadoğu’da Bölgesel Güçlerin Himayecilik Savaşı

Ortadoğu’da Birinci Dünya Savaşı sonrası Batı’nın tayin ettiği ve içerisine devlet teşekküllerinin yerleştirildiği çıkar eksenli siyasi sınırlar; bölgenin sosyolojik, tarihi ve dini(mezhepsel) muhteviyatını, diğer bir deyişle jeokültürel yapısını gözardıederek şekillendirilmişti. 2011 sonrası diktatör rejimlerin devrilmeye ve 1990 sonrası Ortadoğu’da...

ABD’nin Irak Politikasında Tercihi: Türkiye mi İran mı?

11 Eylül 2001 tarihinde uluslararası ilişkiler tarihinin önemli kırılma noktalarından birisi olan ve Amerika Birleşik Devleti’ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırıları tüm uluslararası sistemde önemli değişim ve dönüşümlere sebep olurken bu durumdan en fazla etkilenen bölge ise Ortadoğu olmuştur. ABD,...

Libya’da Hedef Müslüman Kardeşler mi?

Yürütme kanadındaki anlaşmazlıklardan sonra Libya’da yeni bir gergin süreç başlamıştır. 2011’de Kaddafi’ye karşı savaşan emekli general Halife Hafter, 2014’de ise beraberindeki milislerle Ulusal Genel Kongre’ye karşı çıkmaktadır. Ülkedeki istikrarsızlığın başat nedeni olarak Müslüman Kardeşler’i (MK) göstermektedir. Böylelikle Hafter, Libya’nın...

ABD’nin Afrika “Çıkarması”

Barack Obama’nın ABD başkanı seçildiğinde Washington’ın Afrika politikasında değişiklik yaşanacağı kimi kesimlerce gündeme getirilmişti. Fakat başkanlık seçimlerin yaklaştığı bu dönemde ABD’nin söz konusu politikasında ciddi bir değişikliğin yaşandığını söylemek zordur. George W. Bush yönetiminde görüldüğü üzere Afrika politikasında daha...

Filistin-İsrail Barış Görüşmelerinde Bir Deneme Daha

2013 yazında Filistin ve İsrail’in ABD’nin çabalarıyla müzakere masasına oturması, doğrudan görüşmelerde bulunması üç yıllık aradan sonra önemli bir gelişme idi. Nihaî statü konularının sonuçlandırılarak 29 Nisan 2014 itibariyle kapsamlı bir antlaşmaya ulaşılması hedeflenmekteydi. Fakat görüşmelerde ilerleme kaydedilememiştir. Süreç...

Türkiyesiz NATO?

Ya da, "NATO'suz bir Türkiye" de diyebilirsiniz. Sonuçta her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Aynı şekilde böylesi bir durumun "olası" maliyetleri de! Özellikle de dünyanın yeni bir Soğuk Savaş ortamına girmeye başladığı bir dönemde, Batı dünyası için en büyük...

“Türk-Rus İmparatorluğu” mu?

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in günübirlik Türkiye ziyareti tahmin edilenin üzerinde bir etki bıraktı. Şu an cevabını arayan bir çok soru içerisinde belki de en önemlisi, enerji bazlı bu işbirliğinin önümüzdeki süreçte nasıl bir boyut alacağı. Putin'in verdiği mesaj,...

Önerilenler