Afganistan

Dönüşerek Varlığını Devam Ettirmeye Çalışan NATO’nun 2000’lerdeki Yeni Rolü: DEAŞ/Terörizmle Mücadele

1990’lardan itibaren tartışma konusu olan NATO’nun dağılması tartışmaları günümüzde tekrar artmış durumdadır. Aslında bu tartışmalar, NATO’nun yeni kabuk değiştirmesinin bir ürünüdür. Bu çerçevede NATO içindeki sorunlar (kimlik sorunu), Türkiye-NATO (üyeliğin sorgulanması, güvenilirlik sorunu), Almanya-NATO (fatura sorunu), Avrupa/AB-NATO (kopma-decoupling) arasında...

İran’da Yaşayan Mülteciler

Birleşmiş Milletler’in tanımına göre mülteci; ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen kişidir. İran’da mülteciler...

Suriye’deki Paramiliter Afgan Savaşçılar

Afganistan’da 1978 yılında Afganistan Demokratik Halk Partisi (ADHP) darbe yaparak yönetimi ele geçirmiştir. 1979 yılında ise ADHP’nin çağrısı üzerine SSCB, Afganistan’a müdahalede bulunmuştur. ADHP darbesi ve SSCB müdahalesinden sonra Afganlar, başta İran ve Pakistan olmak üzere komşu ülkelere göç...

Asya Pasifik Bölgesi’ndeki Siyasi Durum Bağlamında Afganistan Sorununun Analizi

Uluslararası ilişkiler analizcileri 21. asrın “Asya Yüzyılı” olacağını dile getirerek, Asya Pasifik bölgesinde yeni bir imparatorluğun (yani Çin'in) güçleneceğini varsayarlar. Bu durum ABD'nin bölgedeki çıkarlarını olumsuz etkileyebileceğinden, önümüzdeki yıllarda bölgedeki yapının ABD-Çin ilişkilerine bağlı olarak gelişeceği savunulabilir. Bölgedeki durumu Tukididis'in...

IŞİD’in Afganistan – Bölge Jeopolitiğine Etkisi ve Geleceği

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgütün uluslararası politika sahnesine çıkışı Suriye’deki iç savaşın doruk noktaya ulaştığı 2014 yılının sonbaharına rastlamaktadır. 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali sonrası öncelikle Sünni toplumun işgalci güçlere ve onların desteklediği Şii unsurlara yönelik tepkisiyle...

Önerilenler