Asya

Büyük Güç Rekabetinin Asya Bölgesel Düzlemindeki Yansımaları

21. yüzyıl uluslararası düzeninin değişmekte olan yapısı, Güney ve Doğu Asya’yı küresel güç dengesini belirleme kapasitesine sahip bir bölge olarak ön plana çıkartmaktadır. Küresel sistemin temel aktörleri olan Büyük Güçler arasındaki güç dengesinin ne yönde değişeceğini analiz edebilmek için...

Asya’nın Küresel Politikada Artan Önemi: AİGK

Japonya, Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerinin ekonomik ve siyasi ağırlıklarının artmasına paralel olarak küresel politikanın merkezi, Kuzey Atlantik’ten Asya-Pasifik’e doğru kaymaya başlamıştır. Nitekim büyük güçler arasındaki rekabet, bu zamana kadar Avrupa’da yaşanmışsa da önümüzdeki dönemde bu mücadelenin Asya’da...

Keşmir Krizi ve Bölge Jeopolitiğinde Demir Kardeşler Olgusu

Keşmir Sorunu, 2019 yılının Şubat ayında Pulwama’da yaşanan terör saldırısı sebebiyle Hindistan ve Pakistan’ı bir kez daha savaşın eşiğine getirmiştir. Hindistan’ın 1971 yılından sonra ilk kez, iki ülkenin de facto sınırları olarak kabul edilen Kontrol Hattı’nı (Line of Control)...

Önerilenler