Çin

Çin ve ABD Arasındaki Soğuk Savaşta 2. Perde: Jeoekonomik Rekabetten Jeopolitik Meydan Okumaya

Birinci Soğuk Savaş, ABD ile Sovyetler arasında 1945-1991 yıllarında gerçekleşmiş ve uluslararası sistemin yapısını iki kutuplu güç dengesine dönüştürmüştür. 21. yüzyılda ise uluslararası sistemde İkinci Soğuk Savaş döneminin, bu sefer Çin ile ABD arasında başladığı gözlemlenmektedir. Çin’in önlenemez yükselişinin bir...

“Bir Kuşak Bir Yol”un Jeopolitik-Stratejik Hedefleri

Şu an tüm dünya Çin'e; daha doğrusu "Yeni İpek Yolu"na odaklanmış durumda. Çin’in başkenti Pekin’de 130 ülkeden yaklaşık bin beşyüz delegenin katılımıyla gerçekleştirilen "Uluslararası Kuşak ve Yol İşbirliği Forumu" Avrasya coğrafyasının, bir diğer ifadeyle Yükselen Doğu'nun dünya gündemini belirlemeye...

Yeni İpek Yolu’nun Güney İstikameti Bağlamında İran’ın Önemi

Uluslararası ticareti elinde tutan, uluslararası politikada etkili olur. Bu açıdan bakıldığında son 500 yılda Avrasya kıtasının iç kısmında yer alan ülkelerin uluslararası politikada öneminin azalmasının asıl sebeplerinden biri, Avrupalıların kıtayı bypass eden deniz yollarını keşfetmesi ve böylece doğu-batı istikametindeki...

2017 Çin’in BRİCS Dönem Başkanlığı Analizi – 1

Çin Başkanı Xi Jinping, 1 Ocak 2017 tarihinde BRICS ülkeleri, yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerine gönderdiği mektupta, daha parlak bir gelecek için ortaklıkları derinleştirme çağrısında bulunmuştur. Xi bu çağrıyı; Rusya Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika Başkanı...

Asya Pasifik Bölgesi’ndeki Siyasi Durum Bağlamında Afganistan Sorununun Analizi

Uluslararası ilişkiler analizcileri 21. asrın “Asya Yüzyılı” olacağını dile getirerek, Asya Pasifik bölgesinde yeni bir imparatorluğun (yani Çin'in) güçleneceğini varsayarlar. Bu durum ABD'nin bölgedeki çıkarlarını olumsuz etkileyebileceğinden, önümüzdeki yıllarda bölgedeki yapının ABD-Çin ilişkilerine bağlı olarak gelişeceği savunulabilir. Bölgedeki durumu Tukididis'in...

Rusya-Çin İlişkileri: Dostluğa Dayalı Stratejik İttifak-1

14 Mart 2013 tarihinde Çin'in hem asker hem de parti kanadının üst düzey yöneticisi olarak Xi Jinping seçilmiştir. Dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi, üst yöneticilerin değişimi ister istemez dış politikanın yeniden gözden geçirilmesini ve yeni hedeflerin belirlenmesini beraberinde getirmektedir....

Rusya ve Çin’in Orta Asya’daki Ortak Çıkarları ve İşbirliği İlkeleri

Vladimir Putin, Hindistan Benaulim’de 2016 BRICS Zirvesi esnasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı Xi Jinping’le görüşme yapmıştır. Devlet Başkanları Suriye’deki duruma ilişkin fikirlerini paylaşmışlardır. Buna ilave olarak her iki ülkenin liderleri Kore Yarımadası’ndaki durumu ele almış ve nükleer silahlardan...

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Astana Zirvesi ve Örgütün Genişlemesi

8-9 Haziran 2017 tarihinde Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Astana Zirvesi gerçekleşmiştir. Hindistan ve Pakistan’ın örgütteki tam üyeliğinin resmi olarak başlaması ise zirvenin önemli bir sonucunu oluşturmuştur. Örgüt Batı Asya hariç neredeyse bütün Asya kıtasını kapsamaktadır. Ancak, ŞİÖ’nün bu genişlemesine...

Donald Trump’ın Seçilmesi ve Orta Asya’daki Güç Dengesine Olası Etkileri

Uzun zamandan bu yana beklenen ABD Başkanlık seçimleri, Donald Trump’ın başarılı bir şekilde zafer kazanmasıyla birlikte sona erdi. ABD küresel sistemde en etkili ülke olmaya devam etse de, 8 Kasım 2016’da elde edilen sonucun Orta Asya da dâhil olmak...

Etiyopya’da Protestolar ve Olağanüstü Hal

Afrika’nın en kalabalık ikinci ülkesi olan ve genellikle hızlı kalkınması ve büyüyen ekonomisiyle gündeme gelen Etiyopya son birkaç aydır, ülkenin istikrar ve ekonomik başarı öyküsünün ününün ikinci plana atılmasına yol açan protestolar dolayısıyla uluslararası toplumun gündemindedir. Oromia bölgesinde gerçekleşen...

Önerilenler