İran

BOP Sürecinde Vekaleten Savaşlar ve Suriye Krizinin Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkileri

11 Eylül saldırıları sonrasında Afganistan’a müdahale eden ABD kısa bir süre sonra Irak’a da müdahale ederek amacının sadece misilleme olmadığını göstermiştir. Irak müdahalesiyle eş zamanlı olarak gündeme gelen Büyük Ortadoğu Projesi ise Ortadoğu’ya yönelik başlatılan girişimlerin terörle mücadeleden ibaret olmadığı, amacın...

Ruhani’nin Ermenistan Ziyareti: Ermenistan’ın Strateji Beklentileri

Ermenistan’ın dış politikasında İran’ın kendine özgü yeri vardır, dış ve güvenlik politikasında ciddi bir kırılma dönemi yaşanmazsa, yakın ve orta vadede de bu yerini koruyacaktır. Bağımsızlık sonrsı Ermenistan sınırlarını paylaştığı devletlere yönelik (İran istisna olmakla) yayılmacı politika hayata geçirmiştir....

İran – ABD İlişkileri ve Değişen Dengeler

İran ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar,1979 İslam Devrimi sonrası başlamış, “Nükleer Tesis inşası” tartışmaları ile yeni bir boyut kazanmıştır. İran ile ABD, Orta Doğu’da her ne kadar iki rakip ve iki düşman ülke pozisyonunda olsalar da aslında Tahran yönetimi zaman zaman pragmatik dış politika uygulamaları göstermekten çekinmemiştir. İran...

ABD’nin Irak Politikasında Tercihi: Türkiye mi İran mı?

11 Eylül 2001 tarihinde uluslararası ilişkiler tarihinin önemli kırılma noktalarından birisi olan ve Amerika Birleşik Devleti’ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırıları tüm uluslararası sistemde önemli değişim ve dönüşümlere sebep olurken bu durumdan en fazla etkilenen bölge ise Ortadoğu olmuştur. ABD,...

“Türk-Rus İmparatorluğu” mu?

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in günübirlik Türkiye ziyareti tahmin edilenin üzerinde bir etki bıraktı. Şu an cevabını arayan bir çok soru içerisinde belki de en önemlisi, enerji bazlı bu işbirliğinin önümüzdeki süreçte nasıl bir boyut alacağı. Putin'in verdiği mesaj,...

ABD Başkanlık Seçimleri ve İran: Adayların İran Perspektifi ve İran’ın Seçime Bakışı

Günümüz uluslararası sisteminin kimilerine göre başat aktörü kimilerine göre ise başat aktörlerinden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri’nde 8 Kasım 2016 tarihinde yapılacak olan 58. Başkanlık seçimleri sadece Amerikan kamuoyu değil tüm uluslararası kamuoyunun önemli gündem maddelerinin başında gelmektedir. ABD’de...

Önerilenler