Tarih:

Paylaş:

Türk-Amerikan İlişkilerinde “Noktasız Nokta Dönemi”…

Benzer İçerikler

Hiç kimse çarpıtmaya kalkmasın. Mayıs 2013 sonrası Washington’da gerçekleşen zirve; Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği noktasında beklentilerini “farklı tonlarda” ve netlikte ortaya koyan iki tarafın “işbirliğine devam” görüntüsü altında gergin bir “bekle-gör” dönemine girdiklerini göstermektedir. Bundan ötürü, ortada yeni bir başlangıç yoktur. Yeni bir başlangıç için şartların/beklentilerin karşılıklı olarak ortaya konulduğu bir kontrollü kriz süreci söz konusudur.

Tarafların birbirini “şu an için” kaybetme riskini göze alamamış olmaları, elbette burada önemli bir yere sahiptir. Özellikle de ABD açısından böylesi bir olasılığın ne tür yüksek/ağır maliyetlere yol açacağı gayet iyi bilinmektedir. ABD’de, Türkiye noktasında yaşanan fikri derin ayrılığının temelinde de bu yatmaktadır. Türkiye’nin dış politikasına 27 Haziran sonrası bir kez daha oturttuğu dengeye dayalı çok yönlü/boyutlu siyaseti de başka türlü izah edemeyiz.

Diğer taraftan, Türkiye yakın çevresi ağırlıklı sorunlar kapsamındaki “nokta” tutumunu devam ettirse de, daha geniş anlamdaki ikili ilişkilerlerle ilgili somut bir kararın/sonucun ortaya çıkmaması, böyle bir değerlendirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Tarafların mevcut krizi sınırlı tutma arzusu ve diğer ilişkiler/işbirliklerinden ayırma gayretleri bunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Peki, böylesi bir “profesyonel ilişki tarzı” Türk-Amerikan ilişkilerinde yürür mü? Elbette hayır. Çünkü Türkiye ABD kadar bir manevra kabiliyetine sahip değil. Bundan ötürü, bu süreçte ikili ilişkileri ipotek altına alan sorunların önünün alınamaması durumunda daha büyük hasarların devam etmesi ve hatta bir yıkım kaçınılmaz olacağa benzemektedir.

Dolayısıyla, iki ülke arasındaki krizde üzerinde mutabakata varılan husus; mevcut şartlar altında şu an için ne sorunlara ne de ikili ilişkilere bir “nokta”nın konulmadığı bir araf dönemi olarak nitelendirilebilir. “Üç nokta” olarak da nitelendirebileceğimiz bu husus, aslında yukarıda izah etmeye çalıştığım gerekçeden dolayı adı konulmamış bir de facto sona, “noktasız nokta” durumuna işaret etmektedir.

BOP ve Misak-ı Milli Çatışmaya Devam Ediyor!

Görüşmede her iki taraf da kendi gelecekleri açısından bir beka mevzuu olarak gördükleri projelerini uygulama (BOP ve Misak-ı Milli) ve önündeki engelleri bertaraf etme noktasındaki kararlılıklarını bizzat yüzlerine karşı deklare etmişlerdir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump’a karşı kullandığı şu sözler oldukça önemlidir:

“DEAŞ başta olmak üzere bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG/PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir. Aynı şekilde terör örgütlerinin faaliyetlerini bahane ederek bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere de izin vermemeliyiz. Suriye, Irak, Yemen ve Libya’daki kaosu fırsata çevirmek isteyenler eninde sonunda kaybedeceklerdir.”

Burada verilen mesaj aslında çok nettir! Buna göre Türkiye şu mesajı muhataplarına vermiştir: 1) ABD’nin müttefiki terör örgütüdür; 2) ABD Türkiye’ye karşı terör örgütleriyle birlikte hareket etmektedir; 3) Türkiye teröristlerle ve arkasındaki güçlerle savaşacaktır; 4) Türkiye, Misak-ı Milli’yi bir beka meselesi olarak görmektedir ve bundan dolayı BOP’a ve onun araçlarına müsaade etmeyecektir; 5) ABD kaybedecektir.

Aslında Türk tarafı bu mesajı uzunca bir süredir vermektedir. Türkiye, Mayıs 2003’teki tutumunu bir üst aşamaya taşımıştır. Mayıs 2003’te ABD taleplerini reddeden Türk tarafı, bu sefer kendi taleplerini net bir şekilde ortaya koymuş ve ABD’yi üstü örtülü bir şekilde kendi çıkarlarını ve bekasını tehdit eden bir hasım güç olarak ilan etmiştir.

Dolayısıyla, 1 Mart Tezkere krizini sona erdiren ve Türk-Amerikan ilişkilerinde “Model Ortaklık”ın önünü açan ikinci bir Kasım 2007’nin gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunun bir diğer anlamı ise, Türk-Amerikan ilişkilerinin asla eskisi gibi olmayacağıdır. ABD tarzı, tek taraflı stratejik ve model ortaklıklar dönemi sona ermiştir. Bunu artık özellikle içimizdeki bazı kesimlerin görmesi ve anlaması beklenmektedir.

ABD’nin Aklı Soğuk Savaş Türkiye’sinde

ABD halen nostalji takılıyor. Bu kapsamda Başkan Trump’ın yaptığı konuşmada kullandığı şu ifadeleri bir de burada tekrar etmekte fayda var: “Türkiye ve Amerikan halkları onlarca yıldır dost ve müttefiklerdir. Türkiye, komünizm ile savaşta Sovyetler Birliği’nin gelişmesine karşı önemli bir ülkeydi. Sovyetler Birliği’ne karşı efsanevi bir varlık gösterdiler. Türk askerleri Kore Savaşı’nda Amerikan askerlerinin yanında omuz omuza ve cesaretle savaştılar ve yaptıklarını asla unutmayacağız. Kore’deki cesaretleri bizim askerlerimizin hala unutmadığı şeylerdendir.”

Nostalji gibi duran bu ifadeler, aslında ABD’nin kafasındaki Türkiye’yi resmediyor. Bu mesajların öz Türkçesine baktığımızda ABD’nin istediği Türkiye şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

1) Washington, Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir Türk-Amerikan ilişkisi, stratejik ortaklık istemektedir (daha doğrusu hayal etmektedir).

2) ABD, Türkiye’yi kendi pis savaşlarında kullanmak istemektedir (Kore Savaşı’na vurgu buna işaret etmektedir).

3) ABD günümüzün Sovyetleri olan Rusya Federasyonu’na karşı bir kez daha Türkiye’yi yanına almak ve onu “ileri karakol” yapmak istemektedir.

Evet, yukarıda da görüldüğü üzere ABD dediğim dedik, öttürdüğüm düdük modunda bildik yüzsüzlüğünü devam ettirmektedir. Fakat ABD’nin unuttuğu ya da görmezden geldiği bir şey var: Karşılarında eski Türkiye yok.

ABD Yeni bir Operasyon Yapabilir!

Türkiye ve ABD mevcut şartlar altında farklı müttefiklik/ittifak ilişkilerini bundan sonraki süreçte daha da hızlandıracakları bir döneme girmişlerdir. Bu sürecin ucu fazlasıyla açıktır. Şu an için dolaylı bir şekilde seyreden güç mücadelesi yerini doğrudan bir çatışmaya hatta savaşa bırakma potansiyelini içinde barındırmaktadır. Çünkü mevzu bekadır!

Dolayısıyla, Türkiye’nin söylem bazındaki kararlılığını eylem bazında destekleyici operasyonlar ile devam ettirmesi gerekmektedir. Karaçok ve Sincar’ı bir adım öteye taşıyan daha ses getirici operasyonlar kaçınılmaz bir hal almıştır.

Diğer taraftan, Türkiye’nin tuttuğu notları Washington’da çok net bir şekilde ABD’nin önüne sunması ve gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini deklare etmesi,  ABD’nin pek de alışık olmadığı ve muhtemelen kendi çaplarında not ettikleri bir durum olmuştur. Bunun beraberinde ne tür sonuçlara yol açacağı ise üç aşağı beş yukarı bellidir. Yeni Türkiye’nin buna göre hazırlıklı olmasında fayda mülahaza edilmektedir

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROLhttps://www.ankasam.org/author/mse/?lang=en
1969 Dörtyol-Hatay doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. BÜ’de 1995 yılında Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayan Erol, aynı yıl BÜ’de doktora programına kabul edildi. Ankara Üniversitesi’nde doktorasını 2005’de tamamlayan Erol, 2009 yılında “Uluslararası İlişkiler” alanında doçent ve 2014 yılında da Profesörlük unvanlarını aldı. 2000-2006 tarihleri arasında Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi (ASAM)’nde görev yapan Erol, 2009 yılında Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün (SDE) Kurucu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Uluslararası Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (USGAM)’nin de kurucu başkanı olan Prof. Erol, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (YTSAM) Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanlığını da yürütmektedir. Prof. Erol, Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (GAZİSAM) Müdürlüğü görevinde de bulunmuştur. 2007 yılında Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı “Türk Dünyası Hizmet Ödülü”nü alan Prof. Erol, akademik anlamdaki çalışmaları ve medyadaki faaliyetlerinden dolayı çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: 2013 yılında Çağdaş Demokratlar Birliği Derneği tarafından “Yılın Yazılı Medya Ödülü”, 2015 yılında “APM 10. Yıl Hizmet Ödülü”, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “2015 Yılın Basın-Fikir Ödülü”, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri “2016 Gönül Elçileri Medya Onur Ödülü”, Yörük Türkmen Federasyonları tarafından verilen “2016 Türkiye Onur Ödülü”. Prof. Erol’un 15 kitap çalışması bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının isimleri şu şekildedir: “Hayalden Gerçeğe Türk Birleşik Devletleri”, “Türkiye-AB İlişkileri: Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları”, “Avrasya’da Yeni Büyük Oyun”, “Türk Dış Politikasında Strateji Arayışları”, “Türk Dış Politikasında Güvenlik Arayışları”, “Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu İlişkileri”, “Sıcak Barışın Soğuk Örgütü Yeni NATO”, “Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği”, “Krizler ve Kriz Yönetimi: Aktörler ve Örnek Olaylar”, “Kazakistan” ve “Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar”. 2002’den bu yana TRT Türkiye’nin sesi ve TRT Radyo 1 (Ankara Radyosu) “Avrasya Gündemi”, “Stratejik Bakış”, “Küresel Bakış”, “Analiz”, “Dosya”, “Haber Masası”, “Gündemin Öteki Yüzü” gibi radyo programlarını gerçekleştirmiş olan Prof. Erol, TRT INT televizyonunda 2004-2007 yılları arasında Arayış, 2007-2010 yılları arasında Kanal A televizyonunda “Sınır Ötesi” ve 2020-2021’de de BBN TÜRK televizyonunda “Dış Politika Gündemi” programlarını yaptı. 2012-2018 yılları arasında Millî Gazete’de “Arayış” adlı köşesinde dış politika yazıları yayımlanan Prof. Erol’un ulusal-uluslararası medyada çok sayıda televizyon, radyo, gazete, haber siteleri ve dergide uzmanlığı dahilinde görüşlerine de başvurulmaktadır. 2006-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve Ankara Üniversitesi Latin Amerika Araştırmaları Merkezi’nde (LAMER) de dersler veren Prof. Erol, 2018’den bu yana Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik kariyerini devam ettirmektedir. Çok sayıda dergi ve gazetede yazıları-değerlendirmeleri yayımlanan; Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Stratejik Düşünce, Gazi Bölgesel Çalışmalar, The Journal of SSPS, Karadeniz Araştırmaları, gibi akademik dergilerde editörlük faaliyetlerinde bulunan Prof. Erol, Bölgesel Araştırmalar, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları, Gazi Akademik Bakış, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri, Demokrasi Platformu dergilerinin editörlüklerini hali hazırda yürütmektedir. 2016’dan bu yana Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Kurucu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettiren Prof. Erol, evli ve üç çocuk babasıdır.