2017 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi (UKSAD), Research Bible ve AcademicKeys veri tabanları tarafından taranan uluslararası hakemli ve açık erişimli bir “Sosyal Bilimler” dergisidir. 2017 yılında Mayıs, Aralık ve “Hibrit” özel sayılarını çıkardığımız dergimiz, çeşitli disiplinlerden çok sayıda uzman akademisyenin katkılarıyla 2018 yılının Mayıs ayında 2. Cilt 1. Sayısıyla okurlarıyla yeniden buluşmaktadır.

UKSAD’ın temel misyonu; uluslararası ilişkiler literatüründe kriz ve kriz yönetimine odaklanan çalışmaların nitelik, kapsam ve bilimsellik açısından uluslararası akademik standartlara ulaştırılmasına katkıda bulunabilmektir. Bu doğrultuda dergimiz, yerli ve yabancı akademisyenlerin; uluslararası kriz araştırmaları, çatışma çözümü, dış politika analizi, güvenlik çalışmaları, jeopolitik okumaları ve uluslararası hukuk gibi farklı disiplinlerde derin gözlem yeteneğine ve kapsamlı bakış açısına dayanan nitelikli eserler üretmelerini teşvik etmektedir.

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi; başta çatışma çözümü, uluslararası kriz yönetimi, önleyici diplomasi, müzakere, arabuluculuk, iyi niyet ve diğer kriz yönetim modelleri olmak üzere uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, uluslararası hukuk, ekonomi vb. sosyal bilimler alanlarında ortaya koyduğu eserlerle Türkiye ve daha sonra dünyada, bilimsel açıdan tanınan öncü kuruluşlar arasında yer almayı hedeflemektedir. Ayrıca dergimiz güncel krizleri tarihsel bakış açısıyla birlikte ortaya koyabilen nitelikli çalışmalara ağırlık vermektedir. Bu özelliğiyle dergimiz uluslararası ilişkiler literatürüne önemli katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır.

“Uluslararası Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan UKSAD, gerekli hallerde “Özel Sayı” olarak da neşredilebilmektedir. Çok dilli olan dergimizin 2018 Mayıs sayısında üçü İngilizce, ikisi Arapça, biri Azerbaycan Türkçesi ve üçü Türkçe olmak üzere olmak üzere toplam 9 makale ve 2 kitap tanıtımı yer almaktadır. Bu çalışmaların isimleri şu şekildedir:

 1. Barış ve Uluslararası Güvenlik İçin Uluslararası İlişkiler Disiplininin Bilimsel Olarak Kuramsallaştırılmasında İdealizmin Yeniden İnşası: İdea-Realizm;
 2. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 30/1 Sayılı Kararı ile Sri Lanka’da Terörizmin Finansmanı Faillerinin Cezasız Kalması;
 3. Birleşmiş Milletlerin Barışı Sağlama Misyonu ve Yapısal Bir Sorun Olarak Veto Hakkı;
 4. 2011’den Sonrası Arap Bölgesinde Siyasal Islam Ve Iktidarın Hareketleri: Mısır Örneği;
 5. Etiyopya ve Eritre Arasındaki Sınır Krizi;
 6. Savaş Sonrası Toplumlarda Kültürlerin Ve Ulusal Kimliğin Bir Arada Bulunması: Musul Örneği;
 7. Rusya-Libya İlişkileri ve BMGK’da Libya’ya Yönelik Askeri Müdahale Tartışmaları Sırasında Rusya’nın Politik Tutumu;
 8. Siber Propaganda ve Dezenformasyon-Kitle Kaynaklı Troll Birimleri;
 9. Küresel Finansal Kriz Sonrasında Çin’in Geliştirdiği Ekonomik Aksiyon ve Politikaları: İpek Yolu Projesi;
 10. Kitap Tanıtımı: İran Dış Politikasının Jeopolitik Kodları;
 11. Kitap Tanıtımı: 21. Yüzyılda Kimlikler-Güç Dengesi-İttifaklar (Kazakistan Örneği)’dir.

Dergimizin bu sayısında katkıları bulunan değerli akademisyenlere, yayında emeği geçen tüm dergi ekibine, yayın kuruluna, hakem heyetine ve danışma kuruluna teşekkürü bir borç bilirim. Keyifli okumalar diliyorum…

ANKASAM Başkanı ve Dergi Editörü
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL


Dergiyi Görüntüle

ÖNE ÇIKANLAR

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

ANKASAM e-Bülten

e-Bültenimize abone olarak çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz