2007 yılında Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi (KazNU) Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. 2009 yılında KazNU Felsefe ve Siyaset Bilimi Fakültesi’nde Siyaset Bilimi alanında uzmanlaşarak yüksek lisans tezini savunmuştur. Aynı zamanda Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı “Bolashak” Uluslararası Bursu’na sahiptir ve İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nde Kamu Politikası alanında uzmanlaşarak Siyaset, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Okulu’nda yüksek lisans programından mezun olmuştur. Eylül 2020 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kamu Yönetimi Akademisi Diplomasi Enstitüsü’nde doktora programına başlamıştır. Araştırma alanları arasında Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış politikası ve ulusal güvenliği; Orta Asya’da uluslararası ilişkiler; Orta Asya’da bölgesel işbirliği ve güvenlik yer almaktadır.

Dauren ZHAİLİN