Date:

Share:

ANKASAM International Relations Advisor Assist. Prof. Kadir Ertaç Çelik, at Kanal B

Similar Posts

This post is also available in: Türkçe Русский

ANKASAM International Relations Advisor
Assist. Prof. Kadir Ertaç Çelik
at Kanal B

Assist. Prof. Kadir Ertaç Çelik
26.08.2023
10:00-10:40
Kanal B
Latest Developments in Russia

Dr. Kadir Ertaç ÇELİK
Dr. Kadir Ertaç ÇELİK
ANKASAM Uluslararası İlişkiler Danışmanı Dr. Kadir Ertaç ÇELİK, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Günümüzde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Çelik’in başlıca çalışma alanları Uluslararası ilişkiler kuramları, Amerikan dış politikası, Türk Dünyası, güvenlik ve stratejidir.