Prof. Dr. Andrei Ostrovsky, Moskova’daki Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Enstitüsü Çin Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi Başkanı’dır. 1972 senesinde Moskova Devlet Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Uzmanlık alanı çin siyasi tarihidir. 1976 yılında “Çin Toplumunun Sosyo-Ekonomik Yapısında İşçi Sınıfının Yeri ve Rolü” konulu doktora tezini Çince savunmuştur. 1991 senesinde “Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler” konulu ikinci doktora tezini savunmuştur. Ana dil seviyesinde Çince bilmektedir.

Andrei OSTROVSKY