HAKKIMIZDA

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM), “Uluslararası Dostluk İşbirliği ve Strateji Araştırmaları Derneği” (UDİSAD) bünyesinde kurulmuş olan Ankara merkezli bir düşünce kuruluşudur. Sosyal bilimler alanında stratejik öngörü, geniş vizyon ve derin analiz yeteneğine sahip çok sayıda uzman, araştırmacı ve akademisyeni içinde barındıran ANKASAM, yayınladığı bölgesel ve işlevsel çalışmalar ile Türkiye’de alanında öncü bir düşünce kuruluşu olmayı hedefleyen bir sivil toplum örgütüdür. Bilimselliği ve objektifliği esas alarak hazırladığı kapsamlı analizler, makaleler, raporlar, dergiler, kitaplar ve benzeri yayınlarla ANKASAM, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte daha ektin bir konuma yükseltilmesine hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda seminerler, beyin fırtınaları, paneller, konferanslar düzenlemekte ve medyayla etkin bir işbirliği yürütmektedir. Bunun yanısıra hazırladığı çalışmalarla karar alma ve dış politika yapım sürecine katkıda bulunmayı hedefleyen ANKASAM; Türkiye’yi tarihsel deneyimi ve milli kapasitesiyle beraber siyasi ve diplomatik açıdan daha güçlü bir ülke haline getirme noktasında faaliyetlerde bulunmayı gaye edinmektedir. Bu bağlamda, uluslararası sistemde meydana gelen iktisadi, siyasi ve toplumsal krizlerin analiz edilmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerini içeren politikaların geliştirilmesi, hiç kuşkusuz bir stratejik araştırmalar merkezi olarak ANKASAM’ın da önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu bilinçten hareketle ANKASAM, Türkiye’nin yakın çevresi başta olmak üzere uluslararası boyuttaki ekonomik, siyasi ve toplumsal krizlerin meydana getirdiği risk ve tehditleri belirlemek, analiz etmek ve gerekli çözüm önerileri sunmak adına önemli bir sorumluluk üstlenmektedir.

VİZYONUMUZ

 • Sürekli olarak değişen dinamiklerin belirlediği uluslararası düzende yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek Türkiye’nin mevcut durumda güçlü bir aktör olarak konumlanmasını sağlamak.
 • Dünyanın zenginliğinden ve refahından en üst seviyede yararlanabilecek bir Türkiye’nin oluşması için doğru politikaları belirlemek ve bununla ilgili yayın çalışmaları yapmak.
 • Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki mevcut küresel tehdit ve riskleri zamanında öngörebilmek, bunları engellemeye yönelik çözüm stratejileri geliştirmek ve önermek.

MİSYONUMUZ

 • Bölgesel ve küresel anlamda barış ve istikrarı hedefleyen ortak bir stratejik aklın geliştirilmesinde bilimselliği ve objektifliği esas alan bir koordinasyon merkezi olmak.
 • Bölgesel çalışmalara ek olarak; kültür, etnisite, din, ekonomi, toplum, güvenlik, siyaset-demokrasi, hukuk ve insan hakları gibi işlevsel çalışmalar ile Türkiye’nin bölgesel ve küresel politikalarını şekillendirmesinde önemli bir katkı sağlamak.
 • Dost, kardeş ve komşu ülkeler ile yurt dışındaki akraba topluluklar öncelikli olmak üzere; uluslararası alanda ülkemiz ile dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan halklar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, medya ve düşünce merkezleri arasında siyasi, iktisadi-ticari ve kültürel temelli ilişkileri geliştirmek, güçlendirmek adına her türlü iletişimde ve akademik faaliyette bulunmak.
 • Titizlikle yürütülen çalışmalarda doğru, net ve pratik bilgiler sunabilmek.

İLKELERİMİZ

 • Önce İnsan
 • Yenilikçilik
 • Değişime Açıklık
 • Yaratıcılık
 • Geniş Vizyon
 • Bilimsellik
 • Objektiflik
 • Derin Analiz
 • Kapsamlı Gözlem Yeteneği
 • Saha Odaklılık
 • Yapıcı Eleştiri
 • Ortak Akıl
 • İşbirliği ve Diyalog
 • Evrensel Barış ve Kardeşlik