The Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG) bünyesinde çatışma, güvenlik, din, sürdürülebilir kalkınma, ikili anlaşmazlıklar, azınlıklar ve AB üzerine çalışan deneyimli bir uzmandır. Djolai, geçmişte Almanya merkezli European Centre for Minority Issues’de de Kıdemli Araştırmacı ve Çatışma ve Güvenlik Grubu Başkanı olarak çalışmıştır. Djolai’nin Novi Sad Üniversitesi’nden ve University College London’dan yüksek lisans dereceleri vardır. Doktora derecesini ise Sussex Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü’nden Kalkınma Çalışmaları (Çatışma ve Şiddet) alanında almıştır. Djolai, 2012 yılında Saraybosna Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Misafir Araştırmacı olarak bulunmuştur. Ayrıca Djolai, Rijeka Üniversitesi Güneydoğu Avrupa İleri Araştırmalar Merkezi’nden de Doktora Sonrası Bursu almıştır. Başlıca çalışma alanları; topluluk dinamikleri, çatışma sonrası kalkınma, azınlık hakları ve güvenlik olan Djolai, Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik süreçlerine, ikili anlaşmazlıkların çözümüne ve din-sivil toplum ilişkilerine dair mühim çalışmalar yapmıştır. Djolai, kalkınma sektöründe kıdemli danışman olarak GIZ, SIDA ve İsviçre Kalkınma İşbirliği’nde çalışmış olmasının yanı sıra Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve British Council projelerine ve dünya çapındaki diğer STK’lara danışmanlık desteği vermiştir. Ayrıca Djolai, 1990’lı yıllarda Sırbistan merkezli “Panonija” isimli yardım kuruluşunun ve “House of Tolerance” adlı sivil toplum kuruluşunun kurucuları arasında yer almıştır.

Dr. Marika DJOLAI