Lisans eğitimini 2007 yılında Musul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde başarıyla bitiren Firas ELİAS, 2011 yılında Yüksek Lisans eğitimini Al-Nahrain Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü’nde “2003 Sonrası Ortadoğu’da Bölgesel Stratejik Dengenin Geleceği” konusundaki çalışmayla tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ABD’da Doktora çalışmalarını sürdüren ELİAS, aynı zamanda Musul Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yazar, Irak Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından birçok ödüle layık görülmüştür. Strateji ve güvenlik konularında çalışmalarını süreden yazarın birçok makalesi bulunmaktadır.

Mustafa Öztop