ANKASAM Din ve Felsefe Çalışmaları Danışmanı

Prof. Dr. Şamil ÖÇAL