Semra Ece Akat, 2024 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Barış ve Çatışma Çalışmaları’nda Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam eden Akat’ın başlıca ilgi alanları Avrupa Birliği, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları’dır. Akat ileri derecede İngilizce, orta derecede Fransızca, az derecede Bulgarca ve İtalyanca bilmektedir.

Semra Ece AKAT