Tarih:

Paylaş:

İran’ın 2025 Projesi

Benzer İçerikler

İran dış politikası teorik ve pratik açıdan çok karmaşık bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgedeki diğer devletlerle mukayese edildiğinde kaynakları ve potansiyeli bakımından daha ön plana çıkan İran’ın özellikle Körfez bölgesi ve Arap coğrafyasına pazarlamaya çalıştığı mezhepsel teokratik rejim birçok zorlukla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden Tahran yönetimi, bölgedeki siyasi girişimlerini başarılı kılmak adına Şii grupları güçlendirme stratejisini uygulamıştır. Fakat bölgede desteklediği grupların kendi siyasi hamlelerine uygun şekilde hareket etmemelerinden dolayı bu stratejiyle beklenilen başarı elde edilememiştir. Dahası bu strateji İran’ı ilerleyen süreçte bölgede birtakım hesaplaşmalarla karşı karşıya bırakma tehdidi oluşturmuştur.

Dr. Firas ELIAS
ANKASAM Ortadoğu Uzmanı