Tarih:

Paylaş:

Japonya ve Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya Bakış Açıları

Benzer İçerikler

Bu yazı şu dillerde de mevcuttur: English Русский

Japonya, git gide Batı yanlısı ve proaktif bir yapı içerisinde bürünmektedir. Bu durum G7 dönem başkanlığı[1] ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) geçici üyeliğiyle[2] kendisini göstermiştir. Böylelikle Japonya, kendi gündemini uluslararası platformlara taşıyabilmiş ve özellikle de Çin ve Kuzey Kore’nin baskılanmasını amaçlamıştır.

Pasifist bir anayasaya sahip olan Japonya’nın söz konusu tehditler nedeniyle daha proaktif hale geldiği söylenebilir. Zira Japonya, ABD ve Çin’in ardından dünyanın en büyük üçüncü ekonomisidir.[3] Öte yandan söz konusu durum, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) öncülüğündeki Batı’nın da işine gelmektedir. Zira ABD, NATO ve İngiltere ile İtalya gibi daha proaktif politikalar izleyen devletlerin, Çin’in çevrelenmesi ve Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerinin caydırılması noktasında Asya-Pasifik’te nüfuz elde etmeye çalıştığı söylenebilir. Japonya da bu yeni politikasıyla Batılı devletler için bölgede bir hareket alanı açmaktadır.

Bununla birlikte söz konusu faaliyetlerin bölgedeki güvenlik denklemleri açısından olumsuz sonuç verecek durumlar yaratacağı ve bölgenin güvenlik ikilemini arttıracağı öne sürülebilir. Aynı zamanda bu faaliyetlerin Pyongyang ve Pekin için de provakatif olacağı çıkarımı yapılabilir. İlerleyen süreçte bölgede bir sıcak çatışma ihtimali gündeme gelebilir.

Son gelişmeler de bu anlamda okunabilir. Zira Japonya’nın Rusya karşıtlığının konsolidasyonunu arttırmaya çalıştığı söylenebilir. Bunda da Batı yanlısı tutumunun ve yeni konjonktürünün önemli bir etkisi vardır. Aynı zamanda Ukrayna’da Rusya’ya vurulacak bir darbenin Tayvan üzerinden Çin’e de verilecek bir mesaj olduğu düşünüldüğünde bu durumun ekstra olarak Japonya’nın çıkarına olması durumu söz konusudur.

Asya-Pasifik Bölgesi’nde Çin ve Japonya, önemli bir rekabet içerisindedir. Çin’in çevrelenmesi ve baskılanması durumu da Tokyo için önemli bölgesel çıkarlar yaratabilecek bir konudur. Zira Japonya’nın artmakta olan Batı perspektifi de ülkenin bu anlamda önemli bir aktör olabileceğini öngörmektedir.

Kuzey Kore ise gerek Batı, ABD ve NATO karşıtlığı sebebiyle Rusya’yla yakın diyaloğa sahiptir. Nitekim Kuzey Kore sık sık Rusya’yla işbirliği mesajları vermektedir. Tüm bunların yanında Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Moskova’nın Pyongyang’dan silah tedariki sağladığına dair iddialar da gündeme gelmiştir.[4] Bu iddialar da söz konusu devletlerin arasındaki diyaloğu kanıtlar niteliktedir.

Tüm bu sebeplerle Kuzey Kore hem Ukrayna Savaşı’nda hem de küresel meselelerde Rusya’yı destekleyen bir ülkedir. Bu noktada da ABD’nin ve Batı’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği silah yardımlarına karşı çıkması pek de şaşırtıcı olmayan bir durumdur. Zira Pyongyang temel olarak “Batı karşıtlığı” üzerinden bir dış politika süreci izlemektedir.

Sonuç olarak Rusya’nın Kuzey Kore’den aldığı desteğin, Rusya’nın meşruiyetine zarar verdiği de söylenebilir. Zira Pyongyang Batı tarafından küresel sistemden tecrit edilmiş bir ülkedir. Birçok yaptırıma maruz kalmaktadır. Aynı zamanda büyüyen nükleer gücü ve artan nükleer denemeleriyle de gerek bölgesel gerekse de küresel çapta ciddi güvenlik endişeleri yaratmaktadır.


[1] “G7 Leaders Confront Spectre of Nuclear Conflict on Visit to Hiroshima Memorial”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2023/may/19/g7-leaders-confront-spectre-of-nuclear-conflict-on-visit-to-hiroshima-memorial, (Erişim Tarihi: 06.09.2023).

[2] “Japan Seeking 2032-33 Nonpermanent Membership of U. N. Security Council”, The Japan Times, https://www.japantimes.co.jp/news/2023/05/23/national/politics-diplomacy/security-council-membership/, (Erişim Tarihi: 06.09.2023).

[3] “Top 10 Largest Economies in the World”, Business Insider India, https://www.businessinsider.in/top-10-largest-economies-in-the-world/articleshow/70547252.cms, (Erişim Tarihi: 06.09.2023).

[4] “G7 Leaders Confront Spectre of Nuclear Conflict on Visit to Hiroshima Memorial”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2023/may/19/g7-leaders-confront-spectre-of-nuclear-conflict-on-visit-to-hiroshima-memorial, (Erişim Tarihi: 06.09.2023).

Zeki Talustan GÜLTEN
Zeki Talustan GÜLTEN
Zeki Talustan Gülten, 2021 yılında Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden “Amerikan Dış Politikası” başlıklı bitirme teziyle ve 2023 yılında da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur. Halihazırda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam eden Gülten, lisans eğitimi esnasında Erasmus+ programı çerçevesinde Lodz Üniversitesi Uluslararası ve Politik Çalışmalar Fakültesi’nde bir dönem boyunca öğrenci olarak bulunmuştur. ANKASAM’da Asya-Pasifik Araştırma Asistanı olarak çalışan Gülten’in başlıca ilgi alanları; Amerikan Dış Politikası, Asya-Pasifik ve Uluslararası Hukuk’tur. Gülten, iyi derecede İngilizce bilmektedir.