STRATEJİK BAKIŞ

Gürcistan’ın Enerji Yolları Üzerindeki Önemi

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra dünya sahnesine çıkan ülkelerden biri olan Gürcistan, güneyinde; Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan, kuzeyinde Rusya, batısında Karadeniz olmak üzere Güney Kafkasya’nın...

Rusya’nın Afrika’daki Nüfuz Mücadelesi

Rusya’nın Afrika’da SSCB dönemine dayanan olumlu bir mirası vardır. Rusya, SSCB döneminde kıtayla oldukça yakın ilişkiler geliştirmiştir. Bununla birlikte SSCB’nin ortadan kalkmasının ardından yerine...

Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Bölgesindeki “16+1 Girişimi”

18.yy’ın ortalarından 1949 yılına kadar birçok savaşı, işgali, iktidar mücadelesini ve sosyal değişimleri yaşamış olan Dünya’nın en eski medeniyetlerinden Çin İmparatorluğu, 1949 yılında Mao...

İngiltere-Rusya Rekabetinde Yeni Evre

19. yüzyıla damgasını vuran Britanya İmparatorluğu ile Çarlık Rusya’sı arasındaki rekabet; bir diğer deyişle “büyük oyun”, iki imparatorluğun Orta ve Güney Asya üzerinde nüfuz...

Avustralya’nın Hint-Pasifik Politikası

Günümüzde, uluslararası ilişkilerin yapısına baktığımızda, sistemin köklü bir değişimden geçtiğini görmekteyiz. Değişen güç dengeleri ve ülkelerin güç kapasitelerinin yanı sıra güç unsurlarının da değişim...

Hindistan’ın Donanma Gücü ve Deniz Stratejisi

Çin’in Hint Okyanusu’ndaki varlığını artırması, Hindistan’ın donanmasını güçlendirmesi ve deniz gücü olarak yükselmesi için bir gerekçe oluşturmaktadır. Hint Okyanusu’nda artan jeopolitik rekabette öne geçmek...

Kuşak-Yol Girişimi Bağlamında İsrail’in “Red-Med” ve “Bölgesel Barış İçin...

Çin’in Kuşak-Yol Girişimi kapsamında Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan coğrafyada yaptığı altyapı yatırımları arasında liman projelerinin yanı sıra demiryolu projeleri de yer almaktadır. Bu projeler,...

Çin-Güney Kore İlişkileri ve Salgın Sürecinde Asya-Pasifik Atmosferi

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) üzerinden büyük bir yük kalkmıştır. Zira Pekin yönetiminin hareket alanını kısıtlayan homojen kutuplar, ağır ekonomik...

Çin-Hindiçin Yarımadası Ekonomi Koridoru

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2013 yılı sonunda kamuoyuna duyurduğu Kuşak ve Yol Girişimi, Pekin’in Asya, Avrupa" ve Afrika’ya açılmasını öngören altı temel ekonomi...

İran’ın Güney Asya Politikasında Myanmar ve Arakanlı Müslümanlar

İran İslam Cumhuriyeti Anayasası; ezilen halkların (Müslümanların) müdafaası ile İslam vahdetinin sağlanmasını ve bu hedef doğrultusunda çaba sarf edilmesini öngörmektedir. Buradan hareketle İran, başta...

Önerilenler