Administration

1949 Türkiye doğumlu Büyükelçi Nurhan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Dışişleri Bakanlığı’na katılmadan önce avukat olarak çalışan NURHAN, Türkiye Cumhuriyeti’nin Nahçıvan, Bregenz ve Melbourne Başkonsolosu olarak görev yapmıştır. Daha sonraları Togo ve Benin’e akredite Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi pozisyonuna atanan Nurhan, İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan Daimî Temsilcisi olarak çalışmıştır. Diplomatik kariyerinin yanı sıra köşe yazarı, radyo programcısı ve konuşmacısı ve fahri doktoralı üniversite öğretim görevlisi olan Nurhan’ın başlıca ilgi alanı küreselleşmedir. ANKASAM Başkan Başdanışmanı olarak çalışmalara katkı sağlayan Emekli Büyükelçi evli ve iki çocuk babasıdır.
Cem Karadeli Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra yine ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden Ukrayna’daki politik değişim üzerine teziyle yüksek lisans derecesini almıştır. Macaristan’daki Sosyalizm sonrası rejim değişikliği konulu doktorasını İskoçya’da Glasgow Üniversitesi Doğu Avrupa ve Slav Araştırmaları Bölümünde tamamlamış, İskoçya’da Paisley Üniversitesinde ders vermiştir. Türkiye’ye döndükten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünde, ardından Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde öğretim üyesi ve aynı üniversitede genel sekreter olarak uzun süre çalıştıktan sonra 2017 yılı Ocak ayından itibaren Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kadrosuna katılmıştır. 2019 yılından bu yana Ankasam, 2019 yılından beri EIRD bünyesinde danışmanlık ve bilim kurulu üyeliği yapmıştır ve 2022 yılında Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölüm başkanı olmuştur. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Dış Politika Analizi, Küreselleşme, Rejim Değişikliği ve Avrupa Tarihi konularına yoğunlaşmıştır. Yayımlanmış üç kitabı, pek çok ulusal ve uluslararası yayınlarda kitap bölümleri, makaleleri bulunmaktadır.

Senior Advisors

1982 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr. Selma YEL, 1984 senesinde aynı üniversitenin Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Montreux Boğazlar Sözleşmesi” konulu Yüksek Lisans tezini sunmuştur. YEL, 1991 yılında da aynı üniversitede hazırladığı “Yakup Şevki Paşa ve Askeri Faaliyetleri (Galiçya, Doğu Anadolu, Kafkasya ve İstiklal Savaşında Batı Cephesi)” konulu teziyle doktor unvanını almıştır. 1993 senesinden beri Gazi Üniversitesi bünyesinde sırasıyla Kırşehir Eğitim Fakültesi ve Gazi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan YEL, halen Gazi Eğitim Fakültesi’ndeki görevini sürdürmektedir. Akademik çalışmalar kapsamında 2004 yılında Aston Üniversitesi’nde bulunan YEL, 2006 senesinde de Almanya Dışişleri Bakanlığı DAAD Bursu’yla Berlin Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde araştırmalar yapmıştır. Gazi Üniversitesi’nde Sosyal Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Atatürk Araştırma Merkezi’nde (ATAM) “Eğitim Araştırma Komisyonu” ve “Cumhuriyet Tarihi Komisyonu” Bilim Kurulu Asli Üyeliği gibi görevler yapan YEL, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü gibi görevler de ifa etmiştir. 2004 senesinden beri Türk Askeri Tarih Komisyonu üyesi olan YEL, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk ve Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV) üyesi ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı’dır. ATAM bünyesindeki çalışmalarında YEL, “Türk Devletleri ve Türk Devlet Adamları” gibi önemli projelerin yürütücülüğünü üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel kongrenin düzenleme ve danışma kurullarında yer alan YEL, 20 Ekim 2018 tarihinde Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde (INCSOS) Yılın En İyi Araştırmacısı ödülünü almıştır. YEL, 1 Aralık 2019 tarihinde de Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü tarafından Azerbaycan ile Türkiye arasındaki akademik çalışmaların gelişimine yaptığı katkıdan dolayı Fahri Doktor unvana layık görülmüştür. Ayrıca YEL, 2021 yılında Türk Eğitim-Sen Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından “Bilge Tonyukuk Türk Eğitimine Hizmet Ödülü”ne de layık görülmüştür. Çok sayıda makale ve bildirisi bulunan YEL’in “Değişen Dünya Şartlarında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi” ve “Yakup Şevki Paşa ve Askeri Faaliyetleri” konulu yayımlanmış kitapları vardır. Başlıca çalışma alanları Kafkasya ve Azerbaycan olan YEL, İngilizce bilmektedir. YEL, evli ve iki çocuk annesidir.
1981 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1990’da Kara Harp Akademisi’nden mezun olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinde ve karargahlarında komutanlık ve proje subaylığı yapmış; yurt dışında BM, NATO ve uluslararası karargahlarda ve çok uluslu barışı koruma misyonlarında görev almıştır. 2011 yılında Tuğgeneral rütbesinde emekli olmuştur. Doktora ve doçentlik derecelerini Uluslararası İlişkiler alanında almıştır. Çalışma konuları arasında Türk dış politikası, Asya-Pasifik, Orta Doğu bölge çalışmaları, uluslararası güvenlik, çatışma ve barış çalışmaları, strateji ve jeopolitik yer almaktadır. Bu kapsamda Türkçe ve İngilizce muhtelif akademik yayınları bulunmaktadır. Yazar ve editör olarak katkı yaptığı, Başarısız Devletler: Kavramlar, Nedenler ve Sonuçlar (2016), Yeni Orta Doğu: Dinamikler, Aktörler ve Süreçler (2017), 15 Temmuz Sonrası Türk Ordusu: Kriz ve Çıkış (2017), Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar (2020), Güvenlik Çalışmaları (Cilt-I): Kuramsal Yaklaşımlar (2020), Güvenlik Çalışmaları (Cilt-II): Güvenlik Sektörleri ve Sorunları (2022), “Afganistan’da Taliban Dönemi: Bölgesel-Küresel Bakış ve Türkiye Açısından İnceleme” isimli kitapları yayımlanmıştır. “Güvenlik Çalışmaları-III: Uluslararası Güvenlik Rejimleri ve Örgütler” ve “Çatışma ve Barış: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar” kitapları yayım aşamasındadır. İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü öğretim üyesidir. Aynı üniversitenin Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (Arel USAM) Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
Dr. Cenk Pala, Avrasya doğalgaz boru hattı işinde engin endüstri deneyimi ile hem Türkiye enerji güvenliği hem de Güney Enerji Koridoru tartışmalarında her bakımdan önde gelen bir isimdir. Kariyerine 1990-1997 yılları arasında Gazi Üniversitesi'nde Ekonomi Tarihi ve petrol & enerji ekonomisi alanlarında akademisyen olarak başlayan Pala, 1997 yılında Türkiye'nin BOTAŞ Petrol A.Ş. bünyesine katılmış, 2001 yılı itibari ile şirkette Strateji ve İş Geliştirme Başkanı olarak atanmıştır. BTC Ham Petrol P/L Projesi, Türkiye-Yunanistan (ITG) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Türkiye-Yunanistan- dahil olmak üzere çeşitli boru hattı projelerinin ön fizibilite, fizibilite, pazarlama, finans, hukuk çalışmaları ve lobi faaliyetlerini yürütmüştür. Dr. Cenk Pala, ayrıca Brüksel'deki Enerji Şartı'nın "Endüstri Danışma Paneli"nde BOTAŞ'ı temsil etmiştir. Dr. Pala, Mart 2008 ile Haziran 2013 arasında Alman gaz şirketi E.ON Ruhrgas AG'de Genel Müdür ve şirketin Ankara merkezli Türkiye iştirakinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çaloşmıştır. 2011 yılı itibarıyla hissedarlar tarafından Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) Türkiye Temsilcisi olarak atanmış ve Haziran 2016'ya kadar görev yapmıştır. Pala, Gazprom iştiraki South Stream Transport BV'ye TürkAkım Projesi Devlet İşleri Koordinatörü olarak Ocak 2017'de katıldı ve Eylül 2018'e kadar Gazprom'da kaldı. 1 Ekim 2018 itibariyle Dr. Pala, EQUINOR Turkey BV'ye Ülke Müdür Yardımcısı olarak katıldı. Ana sorumluluğu, EQUINOR'un Trakya yukarı havza faaliyeti ve Türkiye'deki olası yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında paydaş yönetimi ve dış ilişkilerin koordinasyonudur. Halihazırda ERSAN Petrol Rafinerisi'nin (TR'de sadece karada özel rafineri yatırımı) potansiyel ortaklar, yatırımcılar ve finans kuruluşları ile yaptığı görüşmeleri koordine etmektedir. Enerji sektörü üzerine uluslararası konferanslarda üretken bir konuşmacıdır ve aynı zamanda akademisyen enerji ekonomisi, petrol tarihi, petrol krizleri ve yedi kız kardeş, bölgesel ve küresel boru hattı siyaseti, küresel petrol ve gaz sektörü üzerine çok sayıda eser yayınlamıştır. Dr. Pala, Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans derecesine ve Hacettepe Üniversitesi’nden doktora derecesine sahiptir. Evli ve iki çocuk sahibi Pala, İngilizce bilmektedir.

Advisors

Doç. Dr. Ali Oğuz Diriöz, Uluslararası İlişkiler Doçentidir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü'nde tam zamanlı öğretim üyesidir. Araştırma alanları arasında Uluslararası Politik Ekonomi, Küreselleşme, Enerji ve Su Güvenliği bulunmaktadır. Daha önce Euromesco ağının Orta Doğu'da Su Güvenliği (AB tarafından finanse edilen) çalışma grubunun bir parçasıydı ve Su Güvenliğine ilişkin 15. EuroMesco Ortak Politika Çalışmasında (2020) bölümü yazarıdır. Yayınlarından bazıları; “Katar'ın OPEC Çıkışı Işığında Doğal Gaz Organizasyonunun Beklentileri” The Extractive Industries and Society (2021); ve “BAE'nin Nükleer Projesinin Stratejik Bağlamı: Bölge İçin Bir Model?” Middle East Policy. Dr. Diriöz daha önce Dünya Bankası'nda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Su Sektörü Düzenlemesinin Durumu üzerinde danışman olarak çalıştı (Haziran 2017). 2017'de Dünya Bankası'nın yayininda 'Fas'ta Su Sektörü Yönetmeliğinin Durumu' başlıklı bölümünün yazarı ve 'Ürdün'de Su Sektörü Yönetmeliğinin Durumu hakkındaki bölümün ortak yazarıdır'. Katar HBKU'den Prof. Olawuyi editörlüğünde "MENA bölgesinde İklim Değişikliği Yasası ve Politikası" adlı kitap projesinde bolüm yazarı olarak yer aldı (Dr. Olawuyi, D. , Routledge tarafından basılan kitap Haziran 2021'de yayınlandı). Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2008 yılında tamamladı. Yüksek Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’ndan 2010 yılında, Doktora derecesini ise 2015 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında aldı. 2011-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Ekim 2015’ten beri Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. İlgi alanları güvenlik çalışmaları, Türk dış politikası, Türkiye’nin ulusal güvenlik politikaları ve uluslararası ilişkiler kuramlarıdır. Doç. Dr. Emre OZAN, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Doç. Dr. Fatma Anıl Öztop Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasını “Karar Birimlerinin Dış Politika Yapım Sürecinin İşleyişine Etkileri: Türk Dış Politikası Örneği” adlı çalışmasıyla Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’ndan, yüksek lisans derecesini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine “Türk-İngiliz İlişkileri (1939-1945)” isimli çalışmasıyla Fırat Üniversitesi’nden, lisans eğitimini ise uluslararası ilişkiler üzerine Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Çalışmalarını terörizm, devlet-içi çatışmalar ve dış politika üzerine yoğunlaştıran Dr. Öztop’un Terrorism and Political Violence, Middle Eastern Studies gibi çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve “Terörizm ve Kadın: Fail mi Kurban mı? (2022)”, “Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri (2016)” ve “Dış Politika Analizi Üzerine Okumalar (E. Efegil ve R. Kalaycı ile birlikte, 2020)” adlı kitapları mevcuttur. 2011 yılında Fırat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Uzman olarak göreve başlayan Öztop, bu görevini 2016 yılına kadar sürdürmüştür. 2016 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam eden Dr. Öztop, evli ve iki çocuk annesidir.
Doç. Dr. Muharrem Ekşi, lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlamıştır. 2002 yılında yüksek lisans eğitimi için New York Üniversitesi Yakındoğu Araştırmaları Bölümü'nden kabul almıştır. 2007-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilim Dalında yüksek lisans yapmıştır. Ardından 2008-2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında "Türkiye’de Kamu Diplomasisi: Ortaya Çıkışı, Kurumsal İnşa Süreci ve Uygulanışı (2002-2013)” başlıklı doktora tezini tamamlayarak Dr. unvanını almıştır. Doktora eğitimi sürecinde Global Strateji Enstitüsü, ORSAM, ASAM, SETA, TBMM gibi kurum ve kuruluşlarda dış politika uzmanı olarak çalıştıktan sonra Yunus Emre Enstitüsü’nde kültürel diplomasi uzmanı olarak da görev yapmıştır. 2011 yılında ABD’de George Washington Üniversitesi Kamu Diplomasisi ve Küresel İletişim Enstitüsünde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışırken aynı zamanda doktora teziyle ilgili Harvard ve New York Üniversitelerinde de araştırmalarda bulunmuştur. 2013 yılında Hindistan’da Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nde misafir okutman olarak dersler vermiştir. 2015 yılında Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başlayan Ekşi, Aralık 2015 tarihinde Türkiye’de ilk Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni Kırklareli Üniversitesi’nde kurmuş ve Mart 2021 tarihine kadar merkezin müdürlüğünü yürütmüştür. Ekşi, ayrıca Türkiye’de ilk ve tek olan Kamu Diplomasisi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programını 2021 yılında açarak Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. 2017 yılından itibaren Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2019 yılından itibaren de Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2018 yılında Doçent unvanını alan Ekşi, 05 Ocak 2021 tarihinden itibaren Rektör Danışmanlığı, 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. 2014 yılında Kamu Diplomasisi ve AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası ve 2016 yılında "The Rise and Fall of Soft Power in Turkish Foreign Policy" başlıklı kitapları yayınlanan Ekşi’nin uluslararası, ulusal dergilerde çok sayıda makalesi, çeşitli uluslararası ve ulusal kitap bölüm yazarlığı, kitap editörlüğü, ulusal ve uluslararası dergilerde yayın kurulu üyeliği bulunmaktadır. Ekşi, 2020 yılında ikinci baskı yapan "Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar" başlıklı ders kitabının ve 2021 yılında yayımlanan "Amaç-Araç Sorunsalı: Türkiye’nin Küresel Aktör Olma İddiası" başlıklı eserin editörlüğünü yapmıştır. Son olarak Şubat 2023 yılında diplomasi ders kitabı niteliğinde “Klasik Diplomasiden Kamu Diplomasisine Yeni Yöntem ve Araçlar” başlıklı kitabını Nobel Akademik Yayıncılık'tan yayımlamıştır. Ayrıca 2018 yılından itibaren uluslararası hakemli dergi olan Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin baş editörlüğünü yürütmektedir. Ekşi’nin çalışma alanları; kamu diplomasisi, yumuşak güç, Türk Dış Politikası, Türkiye’nin Orta Doğu politikası ve Türk-Amerikan ilişkileridir.
2019 yılında Doçentlik unvanını alan Şafak OĞUZ, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) 23 yıllık hizmetinden sonra 2021 yılında emekli olmuştur. Görevi esnasında Birleşmiş Milletler (BM) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) bünyesinde de çalışan OĞUZ, Kitle İmha Silahları, Terörizm, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Örgütler ve Barış ve Çatışma Çalışmaları konularında çalışmalar yapmaktadır. OĞUZ, halen Kapadokya Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. İyi derece İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Dr. Ersin Sünbül, 1975 yılında Kırıkkale'de doğdu. 1989 senesinde Balıkesir Teknik Astsubay Hazırlık Okulu'nda başlayan profesyonel askerlik kariyeri, 20 Nisan 2020 tarihinde emekli olmasıyla son buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ordu lojistiği alanında yurtiçinde ve yurtdışında 27 yıl görev yaptı. Sünbül, işletme lisans eğitiminin ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde "Yöneticilerin Kişilik Özelliklerinin Liderlik Davranışları Üzerindeki Etkileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma" başlıklı teziyle yüksek lisans ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde hazırladığı "Geleneksel Zaman Serilerinin Döviz Kuru Tayini ve Yapay Sinir Ağlarına Dayalı Hibrit Yöntemle Bir Analiz" başlıklı teziyle uluslararası ticaret alanında doktora derecesini elde etti. Sünbül, halihazırda ikinci doktora eğitimine Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda devam etmektedir. İngilizce ve Türkçe olarak birçok akademik makale, kitap bölümü ve konferans bildirisi yayınlanan Sünbül'ün gazete, dergi ve internette de güncel eko-politiğe ilişkin çalışmaları yayınlanmıştır. Doktor Sünbül, geleneksel zaman serisi ekonometrisi, yapay sinir ağları ve hibrit tahmin modelleri üzerinde çalışmakta ve bu çalışmalar kapsamında R programlama dilini profesyonel düzeyde kullanabilmektedir. Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ekonomi ve Stratejik Yönetim gibi konular akademik ilgi alanlarıdır. Evli ve bir kız babası olan Sünbül, İngilizce bilmektedir.
ANKASAM Uluslararası İlişkiler Danışmanı Dr. Kadir Ertaç ÇELİK, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Günümüzde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Çelik’in başlıca çalışma alanları Uluslararası ilişkiler kuramları, Amerikan dış politikası, Türk Dünyası, güvenlik ve stratejidir.
Dr. Özlem Pınar ORAN, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisidir. Araştırma alanları arasında Amerikan Dış Politikası, Dış Politikada Karar Alma, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat bulunmaktadır. Dr. Oran, 2008 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans eğitimi, 2009 yılında İngiltere’de Bristol Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans eğitimi ve 2023 yılında Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2012-2015 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Denklik Dairesi Başkanı ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Oran, 2012 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Amerikan Dış Politikası ve Güvenlik Çalışmaları dersleri vermektedir.
1972 yılında Denizli’de doğdu. 1994 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 24 yıllık meslek hayatı süresince değişik denizaltı gemileri ve karargah görevlerinde çalıştı. Çalıştığı karargah görevleri arasında, Bosna-Hersek AB Gücü Sivil-Asker İşbirliği Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Başkanlığı, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) Harekat-İstihbarat Başkanlığı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi yer almaktadır. Sosyoloji ve Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi alanlarında yüksek lisans sahibi olup, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi alanındaki doktora eğitimine devam etmektedir. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış üç makalesi bulunmaktadır. Deniz güvenliği ve NATO konuları araştırma ve çalışma alanları arasında olup İngilizce ve temel seviyede Fransızca bilmektedir.

Experts

Dr. Cenk Tamer, 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2016 yılında “1990 Sonrası İran’ın Irak Politikası” başlıklı teziyle master eğitimini tamamlayan Tamer, 2017 yılında ANKASAM’da Araştırma Asistanı olarak göreve başlamış ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doktora Programı’na kabul edilmiştir. Uzmanlık alanları İran, Mezhepler, Tasavvuf, Mehdilik, Kimlik Siyaseti ve Asya-Pasifik olan ve iyi derecede İngilizce bilen Tamer, Gazi Üniversitesindeki doktora eğitimini “Sosyal İnşacılık Teorisi ve Güvenlikleştirme Yaklaşımı Çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti’nde Kimlik İnşası Süreci ve Mehdilik” adlı tez çalışmasıyla 2022 yılında tamamlamıştır. Şu anda ise ANKASAM’da Asya-Pasifik Uzmanı olarak görev almaktadır.
Ahmad Khan Dawlatyar, 2013 yılında Kunduz Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda “Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Anayasalarında Güçler Ayrılığı İlkesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı teziyle 2019 yılında almıştır. Çeşitli bilimsel etkinliklere katılan Dawlatyar, Afganistan sorunuyla ilgili bildiriler ve makaleler sunmuştur. Bu kapsamda “Afganistan Sorununun Dini ve İdeolojik Nedenleri” başlıklı sunumu yayınlanmıştır. Halihazırda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. ANKASAM bünyesinde yürütülen çalışmalara katkıda bulunan Ahmad Khan Dawlatyar’ın başlıca çalışma alanları Afganistan ve Pakistan’dır. Dawlatyar, anadil seviyesinde Farsça, Özbekçe, Türkçe ve Peştunca dillerine hakimdir. Ayrıca orta düzeyde İngilizce bilmektedir.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimi alan Göktuğ ÇALIŞKAN, aynı süreçte çift ana dal programı kapsamında üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yer alan Uluslararası İlişkiler bölümünde de eğitim görmüştür. 2017 yılında lisans mezuniyetini tamamladıktan sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans programına başlayan Çalışkan, bu programı 2020 yılında başarı ile tamamlamıştır. 2018 yılında ise çift ana dal programı kapsamında eğitim gördüğü Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bursu kapsamında 2017 yılı YLSY programını kazanarak halen Fransa’da dil eğitimi alan Göktuğ Çalışkan aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisidir. YLSY programı kapsamında Fas'ta Uluslararası Rabat Üniversitesinde Yönetişim ve Uluslararası İstihbarat alanında 2. yüksek lisansını yapmakta olan Çalışkan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası Ilişkiler bölümünde doktorasına başlamıştır. Iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Cemal Ege Özkan, 2019 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini, 2022 senesinde aynı üniversitenin Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Türk Siyasi Hayatında Selim Rauf Sarper ve Faaliyetleri” başlıklı teziyle almıştır. Hâlihazırda aynı enstitüde doktora eğitimine devam etmektedir. 2020-2021 yılları arasında Türk Tarih Kurumu Yüksek Lisans Bursiyeri olan Özkan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Dilara Cansın KEÇİALAN, halihazırda Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. İngilizce, Rusça ve Ukraynaca bilen Keçialan, post-Sovyet ülkelere ilişkin araştırmalar yapmaktadır.
Elcan TOKMAK, 2022 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Eylül-Aralık 2022 tarihleri arasında ANKASAM bünyesinde Kariyer Staj Programı'nı tamamlayan Tokmak, Temmuz 2023 tarihinden itibaren ANKASAM Asya-Pasifik Araştırma Asistanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimine devam eden Tokmak'ın ilgi alanları Çin-Japonya-Kore ilişkileri ve Çin Dış Politikası'dır. Tokmak; profesyonel düzeyde İngilizce, orta derecede Çince ve başlangıç düzeyinde Korece bilmektedir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ADA Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünde (2013-2018) lisansını yapan Kenan AĞAZADE, değişim programıyla Büyük Britanya'daki Glasgow Üniversitesi'nde okumuştur (2016-2017). Yüksek lisansını Küresel Politika ve Toplumsal Değişim alanında (2018-2020) İsveç'teki Malmö Üniversitesi'nden tamamlayan Kenan AĞAZADE, İsveç'te Rusya ve Kafkasya Bölgesel Araştırma Merkezi'nde (2019-2020) araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. İyi derecede Rusça, İngilizce ve İsveççe bilmektedir.
Mustafa Cem Koyuncu, Karabük Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde Master öğrencisi olup Hint-Pasifik Bölgesi, ABD-Çin Rekabeti, uluslararası güvenlik, jeopolitik ve stratejik araştırmalar alanları üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Karabük Üniversitesi’nde eğitimine başlamadan önce, Boğaziçi Üniversitesinde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Özel sektörde yöneticilik tecrübesi kazanmasının ardından Koyuncu, kariyerine ANKASAM’da devam etmektedir. Koyuncu, ileri seviyede İngilizce bilmektedir.
Zeki Talustan Gülten, 2021 yılında Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden “Amerikan Dış Politikası” başlıklı bitirme teziyle ve 2023 yılında da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur. Halihazırda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam eden Gülten, lisans eğitimi esnasında Erasmus+ programı çerçevesinde Lodz Üniversitesi Uluslararası ve Politik Çalışmalar Fakültesi’nde bir dönem boyunca öğrenci olarak bulunmuştur. ANKASAM’da Asya-Pasifik Araştırma Asistanı olarak çalışan Gülten’in başlıca ilgi alanları; Amerikan Dış Politikası, Asya-Pasifik ve Uluslararası Hukuk’tur. Gülten, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Contributors

Adelheid Wölfl, uzun yıllardır Viyana merkezli bir gazete olan Der Standard’da Güneydoğu Avrupa muhabiri olarak çalışmaktadır. Çeşitli platformlarda analizleri ve raporları yayınlanan Wölfl; Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ gibi ülkeler üzerine araştırmalar yapmaktadır.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Lisans eğitimini 2012 yılında Kerkük Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamış olan Adil Sakran ZİNEELABDİN, yüksek lisans derecesini Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda “Birleşik Devlet Modeli ve Irak Uygulaması” başlıklı teziyle almıştır. Zineelabdin’in “Birleşik Devlet Modeli Olarak Irak Uygulaması” ile “DEAŞ Sonrası Irak’ın Federal Sistemi” olmak üzere yayımlanmış iki makalesi bulunmaktadır.
Agathe Demarais, The Economist Grubu’na bağlı Economist İstihbarat Birimi’nin (EIU) Küresel Tahmin Direktörü’dür. Agathe, ticaret, yaptırımlar, Avrupa meseleleri, Rusya ve Ortadoğu gibi küresel meselelerle özel olarak ilgilenen önde gelen bir isimdir. Gelişmekte olan piyasalardaki kapsamlı diplomatik deneyiminden, derin politika oluşturma bilgisinden ve yatırım bankacılığındaki geçmişinden yararlanarak çeşitli kuruluşların karmaşık gelişmeleri anlamlandırmasına yardımcı olmaktadır. Agathe aynı zamanda yaptırımların küresel dalgalanma etkileri üzerine bir kitap olan Columbia University Press tarafından 2022 yılında yayınlanan “Backfire”ın da yazarıdır Kitap, yaptırımların çokuluslu şirketler, emtia piyasaları ve diplomatik ilişkiler üzerindeki küresel dalgalanma etkilerini vurgulamaktadır. Söz konusu eser, ayrıca yaptırımların Amerikan yarı iletken teknolojisinin Çin’e ihracatı üzerindeki etkisini ve bunların yaptırımların geleceği için ne anlama geldiğini de analiz etmektedir.
Aidana BAKTYBEK KYZY, 1999 yılında Bişkek'te doğmuştur. BAKTYBEK KYZY, 2022yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Halihazırda yüksek lisans eğitimini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam ettirmektedir.
Aimoor Daniiarova, 2014 yılında Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yazdığı "Uluslararası Hukuk Açısından Kırgızistan- Özbekistan Sınır Sorunu" teziyle almıştır. Oş Devlet Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmış, halihazırda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Başlıca ilgi alanları Orta Asya ve Rus dış politikasıdır. İleri düzeyde Rusça, Türkçe ve İngilizce bilmektedir.
Aiperi BUKUEVA, 2021 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştur. 2021 yılından bu yana yüksek lisans eğitimini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) burslusu olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda sürdürmektedir. BUKUEVA, iyi derecede Rusça ve orta seviyede İngilizce bilmektedir.
First Deputy Director of the Institute for strategic and regional studies under the President of the Republic of Uzbekistan. Fields of research: international relations, regional cooperation, civil society development issues, religious and interethnic activities, security issues.
İngiliz Hükümeti’nin Kraliyet Hizmetleri’nde görev yaptıktan sonra emekli olan Alan Malcher, askeri tarihçi ve serbest gazetecidir. Londra merkezli Narrative Strategies isimli araştırma merkezinde savunma ve güvenlik uzmanı olan Malcher, Londra Üniversitesi’nden modern sosyal ve kültürel tarih alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Tarihsel araştırmalarla meşgul olmasının yanı sıra güncel askeri meseleler hakkında makaleler ve kitaplar yayınlamaktadır.
Italian Institute for International Political Studies’de (ISPI) kıdemli danışman olarak çalışmaktadır. Geçmişte Asya Kalkınma Bankası’nın (ADB) Washington DC’deki Kuzey Amerika Temsilciliği Ofisi’nin (NARO) Mukim Genel Müdürü olarak çalışmıştır. ADB’ye 1993 yılında katılmış ve katılmadan önce, makroekonomi ve kalkınma ekonomisi dersleri verdiği Bocconi Üniversitesi’nde profesörlük yapmıştır. Ayrıca Latin Amerika Ekonomik Komisyonu ve UNICEF’te çalışmıştır. Pio, ekonomi bölümünde lisans ve topluluk ve bölge planlama alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Ayrıca Pio, ekonomik kalkınma temalı çok sayıda makale yazmış ve çeşitli yayın kuruluşlarında editörlük yapmıştır.
United Bank of Albania’nın CEO’sudur. Finans, bankacılık ve diplomasi alanlarında 25 yıllık profesyonel bir kariyeri vardır. 2018-2020 tarihleri arasında Bosna Hersek Maliye Bakanı, 2010-2013 yılları arasında Bosna Hersek’in Çin ve Moğolistan Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.
Prof. Dr. Andrei Ostrovsky, Moskova’daki Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Enstitüsü Çin Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi Başkanı’dır. 1972 senesinde Moskova Devlet Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Uzmanlık alanı çin siyasi tarihidir. 1976 yılında “Çin Toplumunun Sosyo-Ekonomik Yapısında İşçi Sınıfının Yeri ve Rolü” konulu doktora tezini Çince savunmuştur. 1991 senesinde “Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler” konulu ikinci doktora tezini savunmuştur. Ana dil seviyesinde Çince bilmektedir.
Amb. Ashok Sajjanhar has worked for the Indian Foreign Service for over three decades. He was the ambassador of India to Kazakhstan, Sweden and Latvia, and has worked in diplomatic positions in Washington DC, Brussels, Moscow, Geneva, Tehran, Dhaka and Bangkok. He negotiated for India in the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, for India-EU, India-ASEAN and the India-Thailand Free Trade Agreement. He has worked as the head of National Foundation for Communal Harmony. He is currently the president of Institute of Global Studies in New Delhi. Amb. Sajjanhar writes and speaks on issues relating to international relations and Indian foreign policy.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi’nde öğretim görevlisi olan Siyaset Bilimci Aybek Tenizbaev, lisans eğitimini Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi’nde tamamlamış, eğitim hayatına Sakarya Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde devam etmiş ve 2021 yılında mezun olmuştur. Halihazırda Kırgızistan’ın önde gelen genç siyaset bilimcileri arasında gösterilmektedir.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Poghosyan, 2001 yılında Yerevan State Of University Tarih bölümünden mezun olmuş, 2004 yılında Ermenistandaki National Academy of Sciences’ta doktorasını tamamlamıştır. Institute for National Strategic Studies kurumunda Araştırma Görevlisi olarak 1 yıl çalıştıktan sonra yaklaşık 7 yıl boyunca Kıdemli Araştırmacı olarak Institute of History, National Academy of Sciences kurumunda çalışmıştır. Daha sonra yaklaşık 6 ay boyunca Araştırma Görevlisi olarak çalıştığı İnstitute for National Studies kurumunun Müdür Yardımcılığını yapmıştır. Sonrasında ise güncel olarak da devam ettiği Political Science Association of Armenia kurumunda Yönetici Müdür olarak çalışmaktadır.
Benno Zogg, Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nde (CSS) Kıdemli Araştırmacı ve İsviçre ve Avrupa-Atlantik Güvenlik Ekibi Başkanı’dır. CSS Analysis in Security Policy serisinin editörlüğünü yapmaktadır. Zogg, dış politika üzerine araştırmalar yapan düşünce kuruluşu Foraus’ta Barış ve Güvenlik Programı Eşbaşkanı, AGİT Düşünce Kuruluşları Ağı Yönlendirme Komitesi Üyesi ve Radio Monocle 24’te Güvenlik Muhabiri olarak çalışmaktadır. Zogg, Zürih Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Modern Tarih alanında lisans ve King’s College London’dan da Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma alanında yüksek lisans dereceleri almıştır. Araştırma alanları arasında İsviçre ve Avrupa güvenliği, Rusya-Batı ilişkileri ve Çin’in Avrasya’daki etkisi yer almaktadır.
Bernardo Mariani, Barış ve Çatışma Çözümü Platformu (PeaceRep) araştırmacısıdır. 2005 yılından bu yana Çin’in küresel güvenlik meselelerindeki rolü üzerine araştırmalar yapmış ve diyaloğa ilişkin projeler yönetmiştir. Saferworld’ün Organizasyonel Yönetim Ekibi’nde de Çin Programı Başkanı olarak on yıl görev yapan Mariani, geçmişte Avrupa, Rusya ve Orta Asya’da çatışma önleme ve barış inşası alanlarında danışmanlık, araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütmüştür. Ayrıca Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi (UNODC) ve Avrupa Komisyonu için danışman olarak çalışmış ve bölgeler arası güvenlik tehditleri hakkında danışmanlık yapmıştır.
Podgorica merkezli Vijesti Gazetesi’nde editör olarak çalışmaktadır. Daily Press, Mina News Agency gibi kurumlarda editörlük yapmıştır. Matijasevic, Mediteran Üniversitesi’nden mezundur.
Bledar Feta is an International Relations Specialist with a demonstrated history of working in the public policy and international affairs industry. He has extended experience in working with inter-governmental and civil society organizations, governments, political personalities, diplomatic missions, advocacy groups, business leaders, and state and international institutions. In the course of his career, he has been engaged in different projects, many of them EU and UN-funded, exercising an important role in the field of policy-oriented research, government advice, advocacy, awareness, campaign planning, stakeholder engagement, and policy development. At ELIAMEP’s South-East Europe Program, Bledar has the portfolio of research into the Albanian inhabited areas of the Western Balkans. He monitors, analyzes, and evaluates the domestic developments in Albanian, Kosovo, North Macedonia, and South Serbia, investigating the Albanian factor in the region and assessing Western Balkans’ European Union integration process. A considerable part of his job is dedicated to violent extremism and radicalization. He has extensive experience in analyzing online extremist searches in Albania, Kosovo, and North Macedonia and a deep understanding of the online and offline recruitment systems of ethnic Albanians by the Islamic State. Bledar is skilled in the design and the implementation of creative campaigns and strategies that aims to fight extremism, disinformation, and manipulation by reaching different global audiences. He has also been involved in a number of community-based projects in the field of migration and human rights protection. Bledar is also a strong consulting professional providing consultancy services as a subject-matter expert for different organizations, global analysis and advisory firms, and private companies, among them: the Moonshot CVE – Countering Violent Extremism (October 2019 – March 2021), the University of Cambridge – DIGIWHIST Project (2015), Oxford Analytica (2013-2015), the United Kingdom Department for International Development (DFID) office in Kosovo (2012), and the Greek Ministry of Labor, Social Security and Welfare (2010). Bledar Feta holds a Master of Arts (M.A) in Political Science from the National and Kapodistrian University of Athens, where his thesis observed the security, political and economic challenges and prospects of Western Balkans’ European Integration Process. He also holds a Bachelor of Arts (B.A) in International and European Studies from the University of Piraeus where he graduated with a first-class honors degree as the first departments’ graduate among the 107 graduating students in 2009. He is also a holder of training certificates on diplomacy and collective decision making, the geopolitics of Europe, foreign and security policy, digital resilience, network mapping and data visualization, defense measures about disinformation, as well as on social media and digital platforms investigation. Bledar is the author of a number of policy briefs, research papers, reports, and analyses for top Western European and Balkan media such as EurActive, BalkanInsight, TransConflict, Tirana Times, Tirana Observatory, and Ta Nea Newspaper.
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal SAPARBEKULY, 6 Ağustos 1975 tarihinde Zhambyl, Kazakistan’da doğdu. 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Saparbekuly, 2000-2003 yılları arasında Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İkili İşbirliği Genel Müdürlüğü, Ataşe olarak görev yaptı. 2003-2008 yılları arasında Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Ataşe, Üçüncü Kâtip, İkinci Kâtip görevlerini üstlenen Saparbekuly, 2008 yılında Kazakistan Demir Yolları Ulusal Şirketi, Dış İlişkiler ve Protokol Genel Müdürü olarak atandı. 2008-2011 yıllarında Kazakistan'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği ve Müsteşar görevlerini yerine getiren Büyükelçi 2011-2014 arasında Türk Keneşi Genel Sekreterliği’nde Proje Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2014 – 2017 Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı olan Saparbekuly 5 Nisan 2017'den beri Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak görevini ifa etmektedir. Kazakça, Rusça, Türkçe ve İngilizce bilen Büyükelçi, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Cemal Ege Özkan, 2019 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini, 2022 senesinde aynı üniversitenin Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Türk Siyasi Hayatında Selim Rauf Sarper ve Faaliyetleri” başlıklı teziyle almıştır. Hâlihazırda aynı enstitüde doktora eğitimine devam etmektedir. 2020-2021 yılları arasında Türk Tarih Kurumu Yüksek Lisans Bursiyeri olan Özkan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Dan Ilazi is a PhD candidate at the Dublin City University researching everyday practices of statebuilding of the European Union (EU). Previously, Dani was a deputy minister for European integration in the Government of Kosovo from 2015 until 2016 and before that he was a project manager for the Capacity Development Facility (CDF) a UNDP-Kosovo and Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) project funded by the Norwegian Government. He graduated from the University of St. Andrews/Scotland.
Dimitar Nikolovski is the Executive Director of the Center for European Strategies-Eurothink. He furthermore acts as the External Associate of the Institute for Advanced Studies Kőszeg in Hungary. He is enrolled in a PhD program at the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland with a research focus on populism and civil society in South-Eastern Europe. He holds a BA in Political Science from the Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Faculty of Law, Iustinianus Primus, MA in Political Science from the Central European University in Budapest, and an MA in Human Rights and Democracy from the University of Sarajevo and University of Bologna.He acquired a vast research experience by working as a researcher in several think-tank organizations in North Macedonia and Bosnia and Herzegovina. His research interests are in the field of civic activism in Central and Eastern Europe and its relations with some of the latest, contemporary topics such as European integrations, democratic backsliding, migration, as well as right-wing populism and extremism in Europe.
2017 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan ve 2020 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından “Latin Amerika’da Entegrasyon Çabaları: AB ile Karşılaştırmalı Bir Analiz” teziyle uzmanlığını alan Cemre Çağla Atamer, 2021 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı’nda ikinci yüksek lisans programına başlamıştır. Halihazırda yüksek lisans eğitimine devam eden Atamer, iyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde İspanyolca bilmektedir.
Tayvan Politika Merkezi CEO’su ve aynı zamanda ticaret ve teknoloji uygulaması Barndoor Strategy’nin Genel Müdürü olan Spencer, siyaset ve politika konularında 15 yıldan fazla çalışma tecrübesine sahiptir. Oldukça deneyimli bir siyaset bilimi uzmanı olan Spencer, önde gelen birçok siyasi kampanyaya öncülük etmenin yanı sıra bir dizi kuruluşa da politika ve stratejik danışmanlıklarda bulunmuştur. Lancaster Üniversitesi'nden ve Londra'daki Kings College'dan mezun olduktan sonra Spencer, DEFRA ve Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu’nda çalışmıştır. Ardından, eski Brexit Sekreteri David Davis'in araştırma ekibine katılmıştır. Daha sonra, Londra'daki iki saygın halkla ilişkiler ajansında çok sayıda müşteri için kamu işlerini yürütmüştür. Birkaç yıl Güneydoğu Asya'da serbest olarak çalışmıştır. Uzmanlık alanları şunlardır: Brexit, Finansal hizmetler, teknoloji, suç ve adalet, sağlık, eğitim, teknoloji ve savunma.
Adrian Fauve, Paris-Saclay Üniversitesi’nde doçenttir. Çeşitli kurumlarda uluslararası araştırma deneyimine sahiptir. Fauve, Ulusal Chung Hsing Üniversitesi (Tayvan), Université Libre de Bruxelles (Belçika), Tartu Üniversitesi (Estonya), Babes-Bolyai Üniversitesi’nde (Romanya) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler akademisyeni olarak dersler vermiştir.
Cihan Çalık, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Akademik hayatına İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde Tarih alanındaki lisans eğitimiyle devam etmiştir. Halihazırda Çalık, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'ndaki yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Çalık’ın başlıca ilgi alanları ise ABD, Fransa ve İskandinavya merkezli gelişmelerdir.
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Dilara Cansın KEÇİALAN, halihazırda Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. İngilizce, Rusça ve Ukraynaca bilen Keçialan, post-Sovyet ülkelere ilişkin araştırmalar yapmaktadır.
Deputy Director of the Kabul University National Center for Policy Research
Oil, Gas and Economy Analyst and Deutsche Welle Journalist
Dilruba Kurut, 2016 yılında Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde West Bohemia Üniversite’sinde bir dönem eğitim almıştır. Fransa, Azerbaycan ve Bulgaristan’da çeşitli proje ve eğitimlere katılım göstermiştir. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladığı yüksek lisans eğitimini, 2021 senesinde ‘‘Yeni Uluslararası Ekonomik İş Bölümü Bağlamında Teknoloji Yoğun Üretim ve Ekonomik Gelişme’’ başlıklı teziyle tamamlamıştır. Aynı yıl Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora programına kabul edilmiştir. Uluslararası politik ekonomi, Asya-Pasifik bölgesi ve yeşil teori üzerine çalışmalar yapmaktadır. Kurut, ileri düzeyde İngilizce ve orta seviyede Çince bilmektedir. Kurut; Korece, Rusça ve Arapça dil eğitimlerine devam etmektedir.
Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Kore ve Moğolistan Çalışmaları Başkanı Doç. Dr. Alexander Vorontsov. Rusya, Japonya ve Güney Kore’deki önde gelen üniversitelerde ders vermiştir. Ayrıca 2000-2002 yılları arasında Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği’nde çalışmıştır.
Ergenekon SAVRUN: Ufuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doç. Dr. Öğr. Üyesidir. Ayrıca (Fransa) Bordo-Lyon, İspanya Cordoba, Portekiz Lizbon ve (İngiltere) Canterbury’de misafir Prof. olarak Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanlarında dersler vermiştir. Çalışma alanları ise Tarih, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerdir. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Halkla İlişkiler ve İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümlerinde tamamlamıştır. Doktorasını ise Tarih üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlamıştır. Ergenekon SAVRUN’un 3 adet kitabı bulunmaktadır. Kitapların adları ise: Türkiye ve İngiltere’nin Karşılaştırmalı Kıbrıs Politikaları, Ön Asya’nın Anahtarı Kıbrıs, Türk Siyasi Tarihinde Önemli Dönüm Noktaları. Ayrıca13 kitap bölümü, 30’dan fazla makale ve birçok uluslararası ve yerel konferans ve seminerler vermiştir.
Matteo Dian, Bologna Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler Bölümü’nde doçenttir. Daha önce Oxford Üniversitesi, Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu, Avrupa Üniversite Enstitüsü (EUI) ve Venedik’teki Ca’Foscari Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Doktora derecesini Floransa’daki Scuola Normale Superiore’de İnsan ve Toplum Bilimleri Enstitüsü’nden almıştır. DIAN’ın küresel yönetişim, ABD-Japonya ittifakı, Çin ve Japonya dış politikalarıyla ilgili kitapları bulunmaktadır. Araştırma alanları; Uluslararası ilişkiler teorileri, Doğu Asya’da güvenlik, Japonya siyaseti, Çin dış politikası ve ABD’nin Asya-Pasifik politikasıdır.
Erjada Progonati, 1983 yılında Arnavutluk’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Arnavutluk’ta tamamladıktan sonra, 2001 yılında Ankara Üniversitesi’nde Türkçe dili eğitimini aldı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Yüksek Lisans ve 2012 yılında Doktora programlarını tamamladı. Uzmanlık alanları, Balkanlar ve Avrupa siyaseti. Türkçe’nin yanı sıra, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerini iyi derecede bilmektedir. 2013 yılından itibaren Hitit Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Doçent olarak çalışmaktadır.
Michael A. Hunzeker is an associate professor at George Mason University’s Schar School of Policy and Government, the associate director of the Schar School’s Center for Security Policy Studies, and a Senior Non-Resident Fellow at the Center for Strategic and Budgetary Assessments. His work on deterrence, military adaptation, and war termination has appeared in Security Studies, the Journal of Strategic Studies, PS: Politics and Political Science, Parameters, Defense One, Foreign Policy, War on the Rocks and the RUSI Journal. Michael recently published a book on wartime learning, Dying to Learn: Wartime Lessons from the Western Front with Cornell University Press. He has also coauthored monographs on conventional deterrence in northeastern Europe and the Taiwan Strait. Michael served in the U.S. Marine Corps from 2000–2006 and holds an A.B. from the University of California, Berkeley as well as a Ph.D., M.P.A., and A.M. from Princeton University.
Doç. Dr. Esma Özdaşlı - 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun olan Özdaşlı, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden 2008 yılında “Rus Dış Politikasını Şekillendiren Temel Dinamikler Çerçevesinde Rusya Federasyonu - Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Türkistan) ilişkileri (1991-1999)” başlıklı teziyle yüksek lisans ve 2012 yılında “Stratejik Ortaklık Kavramı ve Azerbaycan’ın İsrail Politikası“ başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanmış olan Özdaşlı’nın başlıca telif eserleri; “İsrail’in Orta Asya (Türkistan) Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri”, “Stratejik Ortaklık Bağlamında Azerbaycan-İsrail İlişkileri” ve “Ermenistan Dış Politikası (1991-2019) (eds.) başlıklı kitaplardır.
Monika Gabriela Bartoszewicz, Lodz Üniversitesi’nden (Polonya) Uluslararası İlişkiler ve St, Andrews Üniversitesi’nden (İngiltere) Uluslararası Güvenlik Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. St. Andrews Üniversitesi’nde “Controversies of Conversions: Exploring the Potential Terrorist Threat of European Converts to Islam (2013)” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. İskoçya, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Kosova ve Polonya’da disiplinler arası araştırmalar yapan Dr. Bartoszewicz, Norveç Arctic Üniversitesi’nde Toplumsal Güvenlik alanında doçent olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Dr. Bartoszewicz, bir Avrupa Komisyonu uzmanı, raportörü ve değerlendiricisidir. Polonya, Çek ve Letonya kurumlarına uzman ve danışman olarak da hizmet vermektedir. Aynı zamanda Edinburgh’daki Güvenlik Araştırmaları Merkezi (CeSeR) ve İngiliz Uluslararası Çalışmalar Derneği’nin bir üyesidir.
1973 Konya doğumludur. Lisansını Selçuk Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ve doktorasını Kırıkkale Üniversitesi’nde tamamladı. Çalışma alanları ‘Avrupa Birliği, Hukuku ve Türkiye ile İlişkileri’, ‘Türk-Yunan İlişkileri’, ‘Balkanlar’ ve ‘Uluslararası Mahkemeler’dir. 2013’te iki aylığına Luisana/ABD’de bulundu. Türkiye’ye ilaveten çeşitli ülkelerde bildiriler sundu. Çok sayıda makalesinin yanında üç tane de kitabı mevcuttur: Kendi Kaderini Tayin ve Kosova, Uluslararası Antlaşmalar Hukukunda Şartların Esaslı Değişikliği İlkesi ve Yazılı Yanıt Soruları Bağlamında Avrupa Parlamentosu’ndaki Türkiye Karşıtı Yunan ve Rum Uğraşları. 2000’den beri Kırıkkale Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaktadır.
Doç. Dr. Muharrem Ekşi, lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlamıştır. 2002 yılında yüksek lisans eğitimi için New York Üniversitesi Yakındoğu Araştırmaları Bölümü'nden kabul almıştır. 2007-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilim Dalında yüksek lisans yapmıştır. Ardından 2008-2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında "Türkiye’de Kamu Diplomasisi: Ortaya Çıkışı, Kurumsal İnşa Süreci ve Uygulanışı (2002-2013)” başlıklı doktora tezini tamamlayarak Dr. unvanını almıştır. Doktora eğitimi sürecinde Global Strateji Enstitüsü, ORSAM, ASAM, SETA, TBMM gibi kurum ve kuruluşlarda dış politika uzmanı olarak çalıştıktan sonra Yunus Emre Enstitüsü’nde kültürel diplomasi uzmanı olarak da görev yapmıştır. 2011 yılında ABD’de George Washington Üniversitesi Kamu Diplomasisi ve Küresel İletişim Enstitüsünde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışırken aynı zamanda doktora teziyle ilgili Harvard ve New York Üniversitelerinde de araştırmalarda bulunmuştur. 2013 yılında Hindistan’da Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nde misafir okutman olarak dersler vermiştir. 2015 yılında Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başlayan Ekşi, Aralık 2015 tarihinde Türkiye’de ilk Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni Kırklareli Üniversitesi’nde kurmuş ve Mart 2021 tarihine kadar merkezin müdürlüğünü yürütmüştür. Ekşi, ayrıca Türkiye’de ilk ve tek olan Kamu Diplomasisi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programını 2021 yılında açarak Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. 2017 yılından itibaren Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2019 yılından itibaren de Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2018 yılında Doçent unvanını alan Ekşi, 05 Ocak 2021 tarihinden itibaren Rektör Danışmanlığı, 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. 2014 yılında Kamu Diplomasisi ve AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası ve 2016 yılında "The Rise and Fall of Soft Power in Turkish Foreign Policy" başlıklı kitapları yayınlanan Ekşi’nin uluslararası, ulusal dergilerde çok sayıda makalesi, çeşitli uluslararası ve ulusal kitap bölüm yazarlığı, kitap editörlüğü, ulusal ve uluslararası dergilerde yayın kurulu üyeliği bulunmaktadır. Ekşi, 2020 yılında ikinci baskı yapan "Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar" başlıklı ders kitabının ve 2021 yılında yayımlanan "Amaç-Araç Sorunsalı: Türkiye’nin Küresel Aktör Olma İddiası" başlıklı eserin editörlüğünü yapmıştır. Son olarak Şubat 2023 yılında diplomasi ders kitabı niteliğinde “Klasik Diplomasiden Kamu Diplomasisine Yeni Yöntem ve Araçlar” başlıklı kitabını Nobel Akademik Yayıncılık'tan yayımlamıştır. Ayrıca 2018 yılından itibaren uluslararası hakemli dergi olan Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin baş editörlüğünü yürütmektedir. Ekşi’nin çalışma alanları; kamu diplomasisi, yumuşak güç, Türk Dış Politikası, Türkiye’nin Orta Doğu politikası ve Türk-Amerikan ilişkileridir.
Nikolaos Tzifakis (PhD, Lancaster University) is an Associate Professor of International Relations at the Department of Political Science and International Relations of the University of the Peloponnese, and Research Associate with the Wilfried Martens Centre for European Studies. His research focuses on international relations theory, EU external policies and the Balkans. His publications include articles published in journals such as Cambridge Review of International Affairs, Conflict Security & Development, Ethnopolitics, European Foreign Affairs Review, Global Society, International Journal, Journal of Southern Europe and the Balkans, Problems of Post-Communism, and Southeast European and Black Sea Studies. In 2008, he received (together with Asteris Huliaras) the Marcel Cadieux Distinguished Writing Award by the Canadian International Council. He recently co-edited (with Florian Bieber) The Western Balkans in the World: Linkages and Relations with Non-Western Countries (Routledge, 2020).
Doç. Dr. Oleg Glazunov, Rusya Devlet Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümü’nde doçenttir. 1995 senesinden 1999 yılına kadar önce Rusya Güvenlik Komitesi’nde ve ardından da Rusya Dönüşüm ve Yüksek Teknolojiler Komitesi’nde Rusya Devlet Duması’nda görev yapan bir milletvekilinin yardımcısı olarak çalıştı. Glazunov, 2007 yılındanberi Rusya Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanı jeopolitik teorilerdir.
1976 yılında Ankara’da doğan Dr. Ali Rıza Şimşek, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Osmanlı Ordusunda 18 ve 19.Yüzyıllarda Yapılan Islahat Çalışmaları ve Bu Çalışmalarda Yabancı Uzmanların Rolü” başlıklı Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayan Şimşek, 2012 yılında Gazi Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı doktora programına kabul edildi. Ancak şark hizmeti nedeniyle eğitimine devam edemedi. 27 yıl muvazzaf olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görev yapan Dr. Şimşek, bu sürecin 10 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Takım, Bölük ve Tabur Komutanı olarak Terörle Mücadele Harekâtına katıldı. 2010 yılında NATO-ISAF bünyesinde Afganistan’da görev yapan Şimşek, 2019 senesinde Atatürk Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalında “Ulupamir Kırgızlarında Sosyo-kültürel Değişim” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2021 yılında kendi isteği üzerine Kd. Albay rütbesiyle TSK’dan emekli olan Dr. Şimşek, görev yaptığı süre boyunca 1 madalya, 6 Üstün Hizmet Ödülü ve 126 takdir belgesiyle taltif edilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan Şimşek, Göç, Kültürel Değişim, Entegrasyon, Etnik Sosyoloji, Terör ve Kıbrıs konularında akademik çalışmalar yapmış ve bildiriler sunmuştur. İyi derecede İngilizce bilen Dr. Şimşek, evli ve iki çocuk babasıdır.
Anaïs Marin is an independent Belarus expert who joined the the Russia and Eurasia programme as an associate fellow in December 2019. An IR scholar specialising on post-Soviet Eurasia, since 2014 she has been investigating the foreign policy of authoritarian regimes (“dictaplomacy”), first as a Marie Curie Fellow (Collegium Civitas, Warsaw), now with a grant from the Polish National Centre for Science (University of Warsaw). Her current research focuses on how Russian “sharp power” impacts European democracy and regional security. Anaïs has been involved in policy expert and advocacy networks on Belarus, and published for various think tanks, notably the Finnish Institute of International Affairs (FIIA, Helsinki) and the EU Institute for Security Studies. She regularly participates in OSCE/ODIHR election observation missions in the region. In 2018 she was appointed UN special rapporteur on human rights in Belarus. She received her PhD and MA from Sciences Po Paris/CERI.
Dr. Andreea Brinza, Romanya Asya-Pasifik Araştırma Enstitüsü’nün (RISAP) kurucu ortağı ve başkan yardımcısıdır. Brinza, doktora derecesini Bükreş’teki Ulusal Siyasi Araştırmalar ve Kamu Yönetimi Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında “Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi” üzerine yazdığı tezle elde etmiştir. Araştırma alanları; Çin’in jeo-politiği, jeo-ekonomisi ve özellikle Kuşak ve Yol Girişimi’ne odaklanmaktadır. Foreign Policy, South China Morning Post, Diplomat, Nikkei Asya veya diğer büyük medya kuruluşlarında Çin’le ilgili analizler ve makaleler kaleme alan Andreea, ayrıca RISAP’ın etkinliklerini ve staj programlarını koordine etmektedir.
Aura Sabadus, enerji piyasalarında uzmanlaşmış kıdemli bir gazetecidir. Çok sayıda uluslararası konferansta konuşmacı olmasının yanı sıra enerji piyasalarına ilişkin Ukrayna, Romanya ve Hazar bölgeleri hakkında dersler vermiştir. King’s College London’dan Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahip olan Sabadus, Avrupa Enerji ve Kaynak Güvenliği Merkezi’nin (EUCERS) araştırma görevlisi olarak görev almıştır. Halihazırda yayınlarına devam eden Sabadus, Independent Commodity Intelligence Services’te (ICIS) Kıdemli Enerji Gazetecisi olarak görev almaktadır.
Avinandan Choudhury, 2022 yılının Temmuz ayından beri Yeni Delhi merkezli Ulusal Denizcilik Vakfı’nda araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2020 senesinin Temmuz ayından 2022 yılının Haziran ayına kadar Choudhury, Racastan’daki Amity Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Choudhury, doktora derecesini, 2021 yılında Pondicherry Üniversitesi’nde Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar alanında “Hint Okyanusu Jeopolitiği: 21. Yüzyılda Hindistan’ın Denizcilik Jeo-stratejisi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı teziyle almıştır. Temel araştırma alanları; Hint Okyanusu jeopolitiği, Hindistan’ın komşuluk politikası ve deniz güvenliğidir.
Dr Carole Nakhle, Crystol Energy'nin kurucusu ve CEO'sudur. Enerji Ekonomisti olan Nakhle, uluslararası petrol sözleşme düzenlemeleri ve mali rejimler konusunda uzmanlaşmıştır.. Dr Nakhle, üst düzey petrol ve gaz şirketleri (NOC'ler ve IOC'ler), hükümetler ve politika yapıcılar, uluslararası kuruluşlar, akademik kurumlar ve küresel ölçekte uzmanlaşmış düşünce kuruluşları ile çalışmıştır. Natural Resource Governance Institute'un Yönetim Kurulu'nda ve Colorado School of Mines'deki Payne Enstitüsü'nün Danışma Kurulu'nda aktif görev almaktadır . Washington merkezli Uluslararası Vergi ve Yatırım Merkezi'nin program danışmanıdır ve Jeopolitik İstihbarat Servislerine ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Maden Çıkarma Endüstrilerinin Politik Ekonomisi üzerine Yürütme Oturumlarına düzenli olarak katkıda bulunmaktadır . Carnegie Orta Doğu Merkezi'nde akademisyen ve Lübnan Politika Araştırmaları Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca Doğal Kaynaklara Dayalı Kalkınma üzerine OECD Politika Diyaloğu'nda yer almaktadır. Oxford Üniversitesi'ndeki Blavatnik Devlet Okulu'nda, Birleşik Krallık'taki Surrey Üniversitesi'nde ve Beyrut'taki Saint Joseph Üniversitesi'nde dersler vermektedir.
Lisans ve Doktora eğitimlerini Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans eğitimini ise yine aynı üniversitede Türk Tarihi bölümünde tamamlayan Dr. Çağdaş Duman, Doktora eğitiminin bir bölümünde Otto-Friedrich Bamberg Üniversitesi'nde akademik çalışmalar yürütmüştür. Duman'ın doktora derecesini almış olduğu "Politik Şokların Şiddet İçeren Aktörler Üzerindeki Dönüştürücü Etkisi: Lübnan Hizbullah'ı Örneği (2005 - 2020) " başlıklı tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından alanında yılın doktora tezi ödülüne layık görülmüştür. Akademik hayatı süresince pek çok ulusal ve uluslararası çalışmalara iştirak eden Duman, Ortadoğu ve Balkanlar üzerine çalışmalarına devam etmektedir.
Dr. Ditar Kabashi, Priştine’de özel bir üniversite olan Heimerer College’de Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Hasan Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra doktorasını Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Anayasa Hukuku Bilim Dalında tamamlamıştır. Kabashi’nin başlıca çalışma alanı, anayasa hukukudur. Bunun yanı sıra insan hakları, idare hukuku, mahalli idareler ve uluslararası kamu hukuku gibi alanlarda muhtelif araştırmaları vardır.
Dmitri Trenin 1955 yılında Moskova’da doğmuştur. 1972'den 1993'e kadar Sovyet ve Rus silahlı kuvvetlerinde farklı rütbelerde çalışmıştır. Sovyet Kuvvetleri Grubu'nun Potsdam'da konuşlanmış olan dış ilişkiler şubesinde irtibat subayı olarak çalışmış ve ABD-Sovyet heyetinin bir personeli olarak görev yapmıştır. 1984'te Trenin, şu anda Rusya Bilimler Akademisi olan Amerikan ve Kanada Araştırmaları Enstitüsü'nden tarih alanında doktora derecesini almıştır. 1985-1991 yılları arasında Cenevre’de nükleer ve uzay silahları konusunda SSCB-ABD müzakerelerine katılan Sovyet heyetinin çalışanı olarak yer almıştır. Trenin'in görevlendirmeleri arasında Irak, Doğu Almanya, İsviçre ve İtalya bulunmaktadır. 1993'te Rus Ordusu'ndan emekli olduktan sonra 1993-1997 yılları arasında Trenin, Moskova'daki Avrupa Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 1993 yılında Roma'daki NATO Savunma Koleji'nde kıdemli araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Dmitri Trenin aynı zamanda Carnegie Moskova Merkezi'nin direktörü olarak faaliyet göstermiştir. Ayrıca araştırma konseyine ve Dış ve Güvenlik Politikası Programına başkanlık etmiştir. Aralarında Rusya Ortadoğu'da Neler Yapıyor? da dahil olduğu üzere bir dizi kitabın yazarıdır.
Nürnberg Erlangen Üniversitesi (FAU) Siyaset Bilimi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Bişkek’teki OSCE Akademisi’nde Araştırmacı olarak görev yapan Dr. Seiwert, Edinburgh Üniversitesi ve Leipzig Üniversitesi’nde Doğu Asya İlişkileri ve Sinoloji okumuştur. Doktorasını Mayıs 2021 tarihinde “Freie Universität Berlin”den “Şanghay İşbirliği Örgütü ve Çin’in uluslararası norm değişikliği stratejisi” başlıklı teziyle Uluslararası İlişkiler alanında almıştır. Dr. Seiwert, Hint-Pasifik’le ilgili güvenlik makaleler yayınlayan bir platform olan 9DASHLINE’da Yardımcı Editördür. Uluslararası ilişkiler üzerine yorumları ve analizleri The Diplomat, Global Policy, South China Morning Post ve Bertelsmann Stiftung’s BTI Blog gibi platformlarda yer almıştır.
Máté Szalai, Macaristan Dış İlişkiler ve Ticaret Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacıdır. Yüksek lisans ve doktorasını Budapeşte’deki Corvinus Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında yapmıştır. Szalai’nin uzmanlık alanları; güvenlik politikaları, siyasi reform süreçleri, demokrasi ve yönetimdir.
Elizabeth Wishnick, Montclair State Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Profesörü ve aynı zamanda Asya Çalışmaları Lisans Yandal Koordinatörüdür. 2002 yılından beri Columbia Üniversitesi’nde modern ve çağdaş Doğu, İç ve Güneydoğu Asya çalışmaları yürüten Wishnick, Weatherhead Doğu Asya Enstitüsü’nde araştırma görevlisidir. Daha önce Barnard College, Columbia College ve SIPA’da uluslararası ilişkiler, Çin siyaseti ve Çin dış politikası alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. Wishnick’in araştırmaları, Çin dış politikasına ve geleneksel olmayan güvenliğe odaklanmaktadır.
Ewelina Kochanek, askeri bilimler alanında doktorasını yapmıştır. Halihazırda Polonya’da Szczecin Üniversitesi Siyaset ve Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kochanek, 2005-2012 yılları arasında Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu’nda çalışarak ulusal güvenlik alanında pratik deneyime sahip olmuştur. 2020 yılından beri Polonya Jeopolitik Topluluğu’nda Enerji Güvenliği Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Kochanek’in tüm araştırmaları, enerji güvenliği üzerinedir. Enerji jeopolitiği ve enerji güvenliği alanında 3 monografın ve 40’ın üzerinde yayının yazarıdır.
Dr. Hans Mouritzen, Danimarka Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nde (DIIS) kıdemli araştırmacıdır ve bu merkeze bağlı olarak çıkartılan “Danish Foreign Policy Review” dergisinin editörüdür. Mouritzen, uluslararası örgütlerin özerkliği, küçük devlet dış politikası ve tarihsel hafızanın çağdaş dış politika kararlarını nasıl etkilediği üzerine teorik çalışmalar yapmıştır.
Dr. Md Mostafa FAISAL, 2010 yılında Dhaka Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden lisans ve 2012 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2020 yılının Aralık ayında, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünden doktorasını aldı. Dr. Faisal’ın, "Küresel Yönetişim Kapsamında Uluslararası Göç: Rohingya Mülteci Krizi Örneği", "Rohingya Refugee crisis: History of Persecution and Global Migration Governance", "Türk Siyaseti: Atatürk’ten Erdogan’a", "Bangladesh: Caretaker Government Past and Present" adlı 4 adet kitabı bulunmaktadır. Başlıca ilgi alanları, Asya çalışmaları, Güney Asya çalışmaları ve Uluslararası Göç ve Mülteciler’dir. Dr. Faisal iyi derecede İngilizce, Türkçe ve Bengalce bilmektedir.
Tayvan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi (TCISS) Kıdemli Araştırmacısı olan Dr. Cau, 2019 yılında Tamkang Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden (GIIASS) doktora derecesini almıştır. Aynı yıl Singapur merkezli düşünce kuruluşu “Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Okulu’nda (RSIS) misafir araştırmacı olarak görev yapan Dr. Cau, daha sonra Filipinler’deki Uluslararası Çalışmalar Departmanı (ISD) ve Uluslararası Politika ve İlişkiler Merkezi’nde (CPIA) görev almaya başlamıştır. Halen Filipin Uluslararası Çalışmalar Örgütü (PHISO) üyesidir. Doğu Asya’nın uluslararası güvenliği üzerine araştırma yapan Dr. Cau, çağdaş siyasi ve güvenlik meseleleri hakkında çalışmalarını sürdürmektedir.