Balkanlar

Berlin’de Toplanan Batı Balkan Zirvesi Ne Anlama Geliyor?

29 Nisan 2019 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde Batı Balkan Zirvesi düzenlendi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin de katıldığı zirveye Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya,...

Batı Balkanlar’da Avrupa Birliği’nin Yeni Dinamizmi

Bir barış projesi olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği’nin (AB) bugüne kadar yaşadığı evrim süreci incelendiğinde, Birliğin bütünleşme çabalarına dinamizmi veren unsurlar olarak kurucu antlaşmalar (Roma ve Amsterdam Antlaşmaları gibi), kurumsal değişimi içeren derinleşme çabaları ve yeni üye kabulünü içeren...

Türkiye’nin Gönül Coğrafyasına Dönüşü ve Balkan Türkleri

Türkiye’nin yumuşak gücü, Avrupa ve Balkanlar’ın yumuşak karnına dönüşmektedir. Avrupa’da yükselen ırkçı-faşist dalganın etkileri Balkanlar’a yayılmaya başlamaktadır. Bulgaristan’da 26 Mart tarihinde gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi, ülkenin en büyük etnik azınlık grubunu oluşturan Türklere yönelik baskılar artmış durumdadır. Bulgaristan’daki Türklerin...

Rusya Batı ile Resmen Oynuyor!

Evet, aynen başlıkta ifade edildiği gibi; Rusya, başta ABD olmak üzere, Batı dünyası ile resmen kedi-fare oyunu oynuyor. Tavşana kaç, tazıya tut diyor. Hem de bunu uzunca bir süredir gözlerinin içine baka baka yapıyor. Düne kadar temel stratejisi Almanya üzerinden...

Balkanlar’daki Sınırlar ve Komşu Ülkelerin AB Üyeliğinin Türkiye’ye Sunduğu İmkanlar

Osmanlı Devleti’nin çökmesi yalnızca Türkiye’nin mevcut sınırları içerisinde bulunan Türkleri değil, aynı zamanda bu sınırların dışında kalan Türkleri de etkilemiştir. Yunanistan ile imzalanan mübadele anlaşması Batı Trakya’daki Türkleri kapsam dışı bırakırken, Bulgaristan ile Türkiye arasında böyle bir anlaşma yapılmamıştır....

Rusya’nın Balkanlar’a Yönelik Politikası ve Ukrayna Krizi – 2

Ruslar, büyük bir güç olabilmek için Balkanlara müdahil olmanın ve mevcudiyet göstermenin zorunlu olduğuna gönülden inanmaktadır. Tarihsel açıdan bunun iki sebebi vardır. İlki Rus İmparatorluğunun Türk Boğazlarını kontrol etmekteki çıkarıdır. İkincisi ise önceki yazıda ifade edildiği gibi Slavların sınırları...

Rusya’nın Balkanlar’a Yönelik Politikası ve Ukrayna Krizi – 1

Yaklaşık son 10 yıldır devam eden Avrupa Biriliği’ndeki (AB) ekonomik, siyasi ve kurumsal krizin, mevcut sınırları dışında bulunan ülke ve bölgelerde de belirgin etki yarattığı görülmektedir. Balkan ülkeleri buna bir örnek teşkil etmektedir. Balkan ülkelerinde, özellikle Brexit sonrası İngiltere’nin...

Avrupa’nın Sınırlara Bakışı ve Yasadışı Göçün Önlenmesi Konusunda Türkiye ve Balkanlar’ın Önemi

Sınır araştırmaları, sınır çalışmaları veya diğer adıyla sınır bölgeleri araştırmaları önemi giderek artan bir alan haline gelmektedir. Sınırların ve sınır ötesi etkileşimin yoğun olduğu Avrupa’da sınır çalışmaları alanındaki araştırmalar gün geçtikçe gelişmekte ve güncel olayların ışığında da şekillenmektedir. 2005...

Önerilenler