Güvenlik

Çin ve Rusya’nın Farklılaşan Güvenlik Anlayışları ve Stratejileri

Batı’nın düşüncesine göre; Rusya ve Çin, güvenlik alanında ikili işbirliğini geliştirmenin yanı sıra Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) gücünü sınırlamak maksadıyla Asya’da güçlü askeri ittifaklar meydana getirmeye çalışmaktadırlar. Bu bağlamda Rusya’nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nü (KGAÖ) ve Çin’in Şanghay...

“Rusya-Çin Ekseni” Mümkün mü?

Uluslararası ilişkilerde savunma ve güvenlik amaçlı kurulan ittifaklar, kısa sürede topyekûn savaşlara yol açabilecek tehlikeli oluşumlardır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı’na giden gelişmelerin başlangıcı, 1880’li yıllardan itibaren kurulan Üçlü İtilaf ve Üçlü İttifak oluşumlarına dayandırılabilir. Günümüzde ise Asya-Pasifik’te İngiltere, Avustralya...

Rusya’nın Sahra Altı Afrika Politikası

Rusya’nın Afrika’yla ilişkileri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde başlamıştır. Bilindiği kadarıyla, 1955 yılındaki Bandung Konferansı’na kadar SSCB’nin Afrika’ya yönelik belirli bir politikası olmamıştır. Ancak söz konusu tarihten sonra, Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıkça SSCB de bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye...

Orta Asya’da Değişen Dengeler ve Kalıcı Barışa Artan İhtiyaç

Sovyetler Birliği dağılırken Orta Asya bölgesine tartışmalı sınırlar, paylaşılamayan su kaynakları ve etnik sorunlar miras kalmıştır. Bu “istenmeyen” mirasın yoğun olarak görüldüğü bölge, Fergana Vadisi’dir. Mevcut özellikleri nedeniyle çeşitli dönemlerde çatışmalar yaşansa da bölgedeki tansiyon genel olarak kontrol altında...

Türkmenistan’ın Küresel Barış ve Güvenliğin İnşasındaki Rolü

24 Mart 2021 tarihinde Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, “Modern Dünyada Barış ve Güvenliğin Önemi” başlıklı bir video-konferans düzenlemiş ve bu etkinlik vesilesiyle Aşkabat yönetimi, küresel barışın inşasındaki yapıcı rolünü bir kez daha net bir şekilde ortaya koymuştur.  Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30....

Türkmenistan’ın Mimarlığında Uluslararası Barış ve Güven Yılı Şekillenmekte

Bilindiği üzere Soğuk Savaş’ın bitiminin ardından bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan Devleti, dış politikasını “Daimî Tarafsızlık” statüsü üzerinden şekillendirmiştir. Anılan statü kimi çevrelerde var olan yanlış algının tersine uluslararası ilişkilere veya sistemsel ve bölgesel gelişmelere kayıtsız kalmak anlamını taşımamaktadır. Aksine...

Trump Yönetiminin CAATSA Hamlesi (14 Aralık 2020) Ne Anlama Geliyor?

Amerika Birleşik Devletleri, devletlerle işbirliğini güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye dayalı bir dış siyaset izlediğinde angajman politikası üzerinden (askeri, siyasi, iktisadi ve kültürel) hareket etmeyi önemser. Ulusal çıkarlarına ve politikalarına ters düşen durumlar yaşandığında ise yaptırım politikasıyla muhatabını baskılama seçeneğine başvurur....

Bölgesel-Küresel Barış ve Güvenlik Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlık Statüsü

20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçişte ve içinde bulunduğumuz dönemde tüm dünyanın üzerinde konuştuğu, kaygı noktasını üst düzeye taşıdığı iki temel kavram söz konusudur. Bunlar hiç kuşkusuz “barış” ve “güvenlik”tir. Barış ve güvenliğin tesisi, her ne kadar insanoğlunun ve özellikle...

NATO’nun 2030 Vizyonu: Çin İttifakta Kırılma Yaratır mı?

NATO’nun 2010 Stratejik Konsepti sonrasında yaşanan: 2010 yılı sonunda başlayan ve etkileri halen devam eden Arap Baharı, 2011 Libya krizi ve bağlantılı olarak Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, 2011’de başlayan ve halen devam eden Suriye iç savaşı ve Rusya Federasyonu’nun (RF)...

Türkiye’nin Terörle Mücadele Sürecindeki Yeni Adresi: Fırat’ın Doğusu

Suriye’yle toplam 911 km’lik bir sınıra sahip olan Türkiye, bahsi geçen ülkede yaşanan iç savaşın yarattığı istikrarsızlıklardan en çok etkilenen devlet konumundadır. Bu nedenle de Ankara, terör örgütü Partiya Karkerên Kurdistanê/Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) Suriye kolu olan Partiya Yekîtiya...

Önerilenler