Jeopolitik

Myanmar Darbesi: Değerler Üzerinden Kutuplaşma

Myanmar’da yaşanan 1 Şubat 2021 tarihli askeri darbe, ülkeyi ve bölge güvenliğini derinden etkilemiştir. Zira 8 Kasım 2020 tarihli seçimlerde hile yapıldığını öne süren ordu, Myanmar’ın demokratik seçimlerle iktidara gelmiş olan lideri Ang Su Çi’yi tutuklayarak ülkede sıkıyönetim ilan...

Karabağ Savaşı Ekseninde Yeni Kafkasya Jeopolitiği

Sovyet sonrası coğrafyada Rus dış politikasının siyasi gelenekleri çerçevesinde bilinçli olarak oluşturulan birçok dondurulmuş ihtilaf sahası ya da kriz noktası bulunmaktadır. Prednestrovye (Transdinyester), Karabağ, Abhazya ve Osetya gibi topraklar ya da bölgeler söz konusu ihtilaf sahalarındandır. Bu ihtilaflardan ilki...

Çin’in Enerji Güvenliğinde Türkmenistan’ın Yeri

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekonomik anlamda kalkınması, Pekin’i uluslararası politikada önemli bir güce dönüştürmektedir. Jeopolitik anlamda Çin’in yükselmesi doğal olarak Pekin’in Washington ile rekabete girmesi anlamına gelmektedir. İlk aşamada ekonomik temelde başlayan bu rekabet ilerleyen dönemde siyasal ve hatta askeri...

Karadeniz Jeopolitiğinde Rusya-Ukrayna Gerilimi: Sular Yeniden Isınıyor

Soğuk Savaş sonrası dönemin en önemli gerilimlerinden başında yer alan Rusya-Ukrayna geriliminde Ekim ayından beri sinyalleri alınan 25 Kasım 2018 tarihindeyse doğrudan çatışma riskini de bünyesinde barındıran ciddi bir kriz baş gösterdi. Krizin nedeni Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz...

Avrupa Ordusu Tartışması ve Küresel Jeopolitik

Avrupa Birliği (AB) içerisinde uzun bir süredir tartışılan “Avrupa Ordusu” projesi, son dönemde “bağımsız ve birleşik” bir Avrupa’nın inşa edilmesi hedefi için büyük çaba sarf eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeniden gündeme taşınmıştır. Macron, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)...

Ermenistan Çıkmazı: Ülkenin Ulusal Kimliği

2018 yılının Nisan ayında Ermenistan’da gerçekleşen kitlesel protesto eylemleri sonucunda yönetimde değişim yaşanmıştır. Sokakların desteklediği Nikol Paşinyan’ın 8 Mayıs 2018 tarihinde başbakan olarak seçilmesi ülke geleceği adına umut verici gelişme olarak değerlendirilmekteydi. Ancak çeyrek asırdır ülkede üstünlüğü elde eden...

Doğu Akdeniz’in Artan Önemi ve Türkiye

Akdeniz’in doğusunda son yıllarda yaşanan gelişmeler bu bölgeyi uluslararası güç dengelerinin kritik eksenlerinden biri haline getirmiştir. Aslına bakılırsa Doğu Akdeniz, tarih boyunca büyük bir önem taşımıştır. Bahsi geçen bölge uluslararası ticaretin kavşak noktalarından biri olması nedeniyle geçmişten bugüne hemen...

İran’ın Bölgesel Stratejisi Kapsamında Fırsat ve Tehditler

1979 İslam Devrimi’nin ardından İran, bölgesel bir güç olmak adına politikalar geliştirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda Tahran yönetimi sert ve yumuşak güç stratejisini ciddi düzeyde ilerletmiştir. Özellikle Ortadoğu ülkelerinde kendisine bağlı mezhepsel gruplar oluşturma bağlamında elindeki tüm imkanları kullanmıştır. Ayrıca...

‘Büyük Bozkır’ın Yeni Simgesi: Astana

Ülkelerin jeopolitik konumu üzerine yapılan birçok çalışmada, coğrafyanın ulusların kaderini belirlediğine özellikle dikkat çekilmekte ve coğrafi koşullar, dış politika açısından önemli birer etken olarak değerlendirilmektedir. Buradan hareketle yöneticilerin, ülkelerinin coğrafi koşullarına uygun bir dış politika anlayışı benimsemeleri halinde söz...

Önerilenler