Kazakistan

S/İHA’ların Yeni Dünya Düzeninde Artan Çok Boyutlu Etkisi ve Orta Asya

Soğuk Savaş sonrası dönemde liberal değerlerin hâkim olacağı ve devletlerin güvenliğinden ziyade; insani güvenliğin öne çıkacağı düşünülmekteydi. Lakin 11 Eylül 2001 tarihli terör saldırıları, bu süreci sekteye uğratmıştır. Böylece insani güvenliğin yerine yeniden askeri güvenlik ya da bir diğer...

Tokayev’in Vurguladığı Gerçek: Yükselen Türk Dünyası

12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Türk Konseyi Liderler Zirvesi, Türk Dünyası’nın entegrasyonuna yönelik çabalar bağlamında pek çok açıdan dönüm noktası olmuştur. Gerek Türk Konseyi’nin Türk Devletleri Teşkilatı alarak kuramsal kimliğini geliştirmesi gerek üyelik kriterlerinin ve teşkilatın diğer aktörle...

Kazakistan’da Ekonomik Gelişmeler

Türkiye; ABD ve İsviçre’den sonra Kazakistan’daki yatırımlarını en fazla arttıran üçüncü ülkedir. Kazakistan Ulusal Bankası 2021 yarı yıl için ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım verilerini yayınladı. Geçen senedeki aynı dönemle kıyaslandığında, 2020’deki kaybın yerinin yeniden doldurulduğu görülmektedir. 2021 yılının ilk yarısında...

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL, Kazakistan Büyükelçiliği Himayesinde Düzenlenen “Jambıl Dünyası” Etkinliğine Katıldı

Kazakistan Büyükelçiliği, Keçiören Belediyesi ve TÜRKSOY işbirliğinde Jambıl Jabayev 'in Doğumunun 175. Yılı anısına 6.10.2021 tarihinde düzenlenen etkinliklere ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol katılım sağladı. Ankara Keçiören'de bulunan Jabayev Sokağına hatıra levhası konulmasının ardından, Uluslararası Jambıl Dünyası Konferansı...

Kazakistan Jeoekonomisinde Yükselen İki Temel Sacayak: “Susuz Tarım” ve “Yenilenebilir Enerji”

İnsanlık tarihinde, devletleşme yoluna giden süreçte iki temel arayış her zaman için etkisini korumaya devam etmiştir: “Güvenlik” ve “iaşe”. İaşe dediğimiz husus da aslında “gıda güvenliği” boyutuyla insanoğlunun var olma-beka mücadelesinin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır, özellikle de günümüz...

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un “Kazakistan” kitabı Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları’ndan çıktı!

  Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol'un "Kazakistan" kitabı Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları'ndan çıktı! Esere kitap mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Rusya’nın Afganistan Planı: KGAÖ Barış Gücü mü?

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) çekilme sürecini sürdürdüğü Afganistan’ın geleceğine ilişkin ciddi belirsizlikler söz konusudur. Taliban’ın sahadaki ilerleyişi ve buna karşılık Kabil yönetiminin yerel gruplara yaptığı beraber hareket etme çağrısı, bu ülkedeki çatışmaların şiddetleneceğinin habercisidir. Mevcut durum, radikalleşme ve terörün...

Afganistan Merkezli Tehditlere Karşı Orta Asya’da İşbirliği

Günümüzde Afganistan’da devam eden çatışmalar ve yaşanan belirsizlik, yükselen Asya’nın kalbindeki en önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. Hatırlanacağı üzere, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 2001 yılında gerçekleştirdiği müdahaleyle Afganistan tarihinde yeni bir dönemin başladığı iddia edilmiştir. Lakin ABD açısından 20...

Kazakistan’da Merkez-Çevre İlişkilerinde Tarihi Bir Adım: Akim Seçimleri

Yükselen Asya gerçeğinde jeopolitik ve jeoekonomik önemi her geçen gün artan ülkelerden biri olarak Kazakistan, bağımsızlığının 30. yıldönümünde demokratikleşme ve reform süreçlerinde önemli aşamalar kaydetmeye devam ediyor. Bu bağlamda 25 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen “Akim Seçimleri”, Kazakistan’da merkez (center)...

Kazakistan: “Jeopolitik Üçgen”in Kalpgâhı

Uluslararası ilişkilerde güç merkezinin Batı’dan Doğu’ya doğru tekrardan el değiştirmeye başladığı “Yeni Büyük Oyun”da, “kalpgâh’ın adresi” konusunda farklı yaklaşımlar söz konusu olsa da tüm gelişmeler bizi “Kafkasya-Orta Asya-Güney Asya Jeopolitik Üçgeni”ne götürüyor. Burada esas olan husus, bu yeni dünya...

Önerilenler