Latin Amerika

Çin-ABD Rekabeti ve Latin Amerika’da Yeniden Yükselen Sol

Latin Amerika, 1823 yılında ilan edilen Monroe Doktrini sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) arka bahçesi olarak görülmeye başlanmıştır. 1945 yılından sonra, özellikle de ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan rekabet, Latin Amerika’da emarelerini gösterirken bölgedeki ABD karşıtlığı ve esen...

Demokratikleşme – Turunculaşma Tartışmalarına Güncel Bir Örnek: Venezuela (Karşılaştırmalı Bir Bakış)

Latin Amerika, özellikle romantik sol çevreler tarafından övgüyle bakılan, uğruna şiirler yazılan ve destansı hayaller kurulan bir coğrafya olarak öne çıkmaktadır. 1960’lı yıllarda, Fidel Castro liderliğinde gerçekleştirilen Küba Devrimi’nin yarattığı sempati, Küba’yı sol çevrelerin idealindeki ütopya ülkesi olma boyutuna...

İç Savaşın Eşiğindeki Venezuela

Venezuela veya resmi adıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, tam anlamıyla bağımsızlığını 30 Mart 1845 tarihinde kazanmış olup sık sık darbelerle, sosyal olaylarla ve yaşadığı ekonomik zorlukla anılan bir ülke olmuştur. Son yıllarda sıklıkla kullanılan ve dilimize “başarısız devlet” olarak çevrilen...

Önerilenler