Mirziyoyev

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in İstanbul Zirvesi’ndeki Konuşması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Türk Konseyi Zirvesi’ne katılmış ve söz konusu zirvede mühim açıklamalarda bulunmuştur. Bu kapsamda Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) olarak Türk Konseyi’nin isminin Türk Devletleri Teşkilatı olarak...

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’den Ortak Bir Geleceğe Doğru Tarihi Çağrı

15-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen “Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar” başlıklı Uluslararası Konferans; gerek zamanlaması, gerekse de katılımcıları ve verdikleri mesajlar itibarıyla tam bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket...

Özbekistan’ın Bölgesel ve Küresel Barışa Etkisi: “Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar” Konferansı

Özbekistan’ın başkenti Taşkent, 15-16 Temmuz 2021 tarihlerinde “Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar” başlıklı bir konferansa ev sahipliği yapacaktır. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine gerçekleştirilmesi planlanan konferansın ana teması bölgesel ilişkilerin güçlendirilmesidir. Bu kapsamda...

Özbekistan Dış Politikasında Mirziyoyev Etkisi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iktidara gelmesinin ardından bir değişim ve gelişim dönemi başlatmıştır. Bu da beraberinde ülkenin kalkınması için dış stratejik önceliklerin yeniden belirlenmesini getirmiştir. Her ne kadar 2020 yılında tüm dünyayı olumsuz etkileyen bir salgın dönemi yaşanmışsa da...

“Yeni Özbekistan”: “Geçiş Süreci”nden “Yükseliş Süreci”ne Değişimin Diğer Adı

Son dönemde sıkça kullanılmaya başlanan “Yeni Özbekistan” tabiri litartürdeki yerini hızlı bir şekilde almaya başlamış görünüyor ve açıkçası birçok kesim tarafından merak mevzuu olmaya da başlamış durumda. Peki, “Yeni Özbekistan” ile ne kastediliyor ve “Yeni Dünya Düzeni” söylemi içerisinde...

Önerilenler