SİHA

S/İHA’ların Yeni Dünya Düzeninde Artan Çok Boyutlu Etkisi ve Orta Asya

Soğuk Savaş sonrası dönemde liberal değerlerin hâkim olacağı ve devletlerin güvenliğinden ziyade; insani güvenliğin öne çıkacağı düşünülmekteydi. Lakin 11 Eylül 2001 tarihli terör saldırıları, bu süreci sekteye uğratmıştır. Böylece insani güvenliğin yerine yeniden askeri güvenlik ya da bir diğer...

İnsani Müdahalelerde Hava Gücünün Artan Önemi

Bir ülke kendi topraklarında yaşanan insani krizi çözemiyor, çözmekte isteksiz davranıyor veya krizi bizzat kendi yaratıyorsa ne yapılmalı? Bu soru, son yılların en fazla tartışılan ihtilaflarından biridir. Çokça kullanılan bir analojiyle anlatmak gerekirse, Komşu dairemizde bir şiddet yaşanıyorsa ne...

Önerilenler