Soğuk Savaş

ABD-Çin Hattında “Yeni Soğuk Savaş” mı?

15 Eylül 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Avustralya’nın bir araya gelerek oluşturdukları AUKUS ittifakı, Güney Çin Denizi’nde Çin’i çevreleme stratejisinin yeni bir hamlesi olarak görülmüştür. Bununla birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Afganistan’daki mevcut durumu görüşmek üzere...

Rusya-ABD İlişkilerinde Yeni Dönem

18 Nisan 2019 tarihinde Rusya’nın ABD Başkanlık Seçimlerine Donald Trump’ın lehine müdahale ettiğine dair davayı inceleyen Mueller Raporu’nun yayınlanması ve bu olayda Rusya’nın müdahalesinin olmadığı yönünde sonucun açıklanmasıyla birlikte Başkan Trump’ın Rusya ile daha yakın bir ilişki kurabileceği konuşulmaya...

Türkiye-Almanya Yakınlaşması: Sistem İçi ve Sistemler Arası Bir Hesaplaşma

Gerek Siyaset Bilimi’nde gerekse Uluslararası İlişkiler’de analiz yöntemi olarak sıkça başvurulan yaklaşımlardan biri olan “sistem yaklaşımı”, uluslararası politikayı sistem merkezli bir bakış açısıyla devletler arası ilişkiler üzerinden okumaya çalışmaktadır. Söz konusu yaklaşımın öncü isimlerinden Morton Kaplan’a göre sistem; kendilerine...

Amerikan Gücünün Dengelenmesine Yönelik Arayışların Bir Yansıması Olarak Avrupa Birliği’nin Tutumu

Uluslararası politikada ilişkiler daha çok güce; yani bir devletin diğer devletlere, arzu ettiği bir şeyi yaptırabilme kapasitesine dayanmaktadır. Güç ise devletlerin elinde bulunan ekonomik, askeri, diplomatik ve teknolojik olanakların toplamını ifade eden bir kavramdır. Dolayısıyla güç kavramı, bir aktörün...

İkinci Soğuk Savaş Başladı mı?

Tüm dünya Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks’in istifasıyla meşgulken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın yeni askeri savunma sistemini tanıtmıştır. Söz konusu sunum esnasında bu durumun Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Rusya arasındaki askeri ve stratejik alanlarda ortaya çıkan güç...

21. Yüzyılda Kimlikler-Güç Dengesi ve İttifaklar (Kazakistan Örnegi)

Soğuk Savaş sonrası dönemde pozitivist epistomoloji ile post-pozitivist ontolojiyi içerisinde barındıran ve uluslararası ilişkiler literatürüne “Üçüncü Yol” olarak damgasını vuran konstrüktivist (sosyal inşacı) yaklaşım, 21. yüzyılda dünya siyasetinin kavranmasında önemli bir teori olarak yükselmeye başlamıştır. Dolayısıyla kimliğin devletin dış...

Türk-Amerikan İlişkilerinde “Noktasız Nokta Dönemi”…

Hiç kimse çarpıtmaya kalkmasın. Mayıs 2013 sonrası Washington'da gerçekleşen zirve; Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği noktasında beklentilerini "farklı tonlarda" ve netlikte ortaya koyan iki tarafın "işbirliğine devam" görüntüsü altında gergin bir "bekle-gör" dönemine girdiklerini göstermektedir. Bundan ötürü, ortada yeni bir başlangıç...

Önerilenler